Promocja!

ISBN

Original price was: 85,00 zł.Current price is: 63,75 zł.

Na stanie

SKU: 144585 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

6. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 sierpnia 2016 r., II CSK 719/15; art. 24 § 1, art. 448 k.c., str. 3 Karol Tokarz – Doprowadzenie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka, którego efektem jest niemożność nawiązania z nim typowych więzi rodzinnych, jako przejaw naruszenia dóbr osobistych rodziców. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 sierpnia 2016 r., II CSK 719/15, str. 3   7. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18; art. 58 § 3, art. 3851 k.c., art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.Urz. UE z 1993 r. L 95, s. 29 ze zm.) , str. 13 Krystyna Dąbrowska – Sankcja braku związania konsumenta niedozwolonym postanowieniem umownym w kontekście abuzywnych klauzul indeksacyjnych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18 , str.  28   8. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 lipca 2019 r., III CZP 14/19; art. 567 § 1, art. 567 § 3, art. 684 k.p.c., art. 35 k.r.o. , str. 40 Joanna Szachta – Określenie wartości nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków podlegającego podziałowi. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 lipca 2019 r., III CZP 14/19  , str.  45   9. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 1 sierpnia 2019 r., V KK 383/19; art. 305 ust. 1 ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.) , str.  54 Marek Kulik – Zakres ochrony unijnego znaku towarowego w świetle polskiego prawa karnego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 5 lutego 2020 r., V KK 383/19  , str. 56   10. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2020 r., II AKa 64/20; art. 99a § 1, art. 424 § 1–3, art. 455a k.p.k., str. 65 Ewelina Ślebioda-Ferens – Sporządzenie uzasadnienia w sprawie karnej na formularzu. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2020 r., II AKa 64/20, str.  73   11. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2019 r., III UZP 10/19; art. 323, art. 379 pkt 4 k.p.c., art. 47b § 1 i 2 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52)  , str. 81 Andrzej Urbański – Zasada bezpośredniości oraz niezmienności składu orzekającego w procedurze cywilnej (art. 323 k.p.c.) w związku z art. 47b Prawa o ustroju sądów powszechnych. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Spraw Publicznych z dnia 5 grudnia 2019 r., III UZP 10/19 , str. 91   12. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2019 r. – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, I UK 84/18; art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1455 ze zm.) , str. 102 Kamila Naumowicz – Rozumienie pojęcia „w trakcie nauki w szkole” przed rokiem 1992 w kontekście spełnienia warunków do przyznania renty socjalnej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 czerwca 2019 r., I UK 84/18 , str. 111   13. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2017 r., II GSK 2934/15; art. 23 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28.07.2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.Urz. UE L 189/1), art. 46 ust. 1 ustawy z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywienia i żywności (Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) , str. 118 Magdalena Wolska – Znakowanie produktów rolnych za pomocą określenia „bio”. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2017 r., II GSK 2934/15 , str. 129   14. Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 września 2019 r., II SA/Ke 650/19; art. 3 § 2 pkt 6 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.); art. 90 ust. 1, art. 91 ust. 1 ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.) , str. 137 Jan Chmielewski – Niedopuszczalność skargi na uchwałę organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia „ideologii LGBT” do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym. Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 września 2019 r., II SA/Ke 650/19 , str.  142   15. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2020 r., II FPS 1/20; art. 269 § 1 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) , str. 150

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights