Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 12/2022 / Dostępność:

69,42 

SKU: 397534 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2022

Spis treści

102. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 kwietnia 2022 r.,  III CZP 91/22; art. 797 § 11 , art. 804 § 2 k.p.c., art. 30 ustawy z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 210 ze zm.) , str.  3Aleksandra Mazur – Konsekwencje wystąpienia przesłanek do odmowy wszczęcia egzekucji. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 kwietnia 2022 r., III CZP 91/22, str. 10 103. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna dnia 8 grudnia 2021 r., III CZP 83/20; art. 31a ust. 1 i 4 ustawy z 26.01.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914), art. 95 § 1, art. 98 k.c., str. 16Krzysztof Drozdowicz – Dopuszczalność podpisania sprostowania prasowego przez pełnomocnika. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 grudnia 2021 r., III CZP 83/20, str. 25 104. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 marca 2022 r., II CSKP 217/22; art. 58 § 2, art. 89, 110 k.c., str. 33Andrzej Szlęzak – Termin, umowny termin zawity i wygaśnięcie roszczenia – uwagi porządkujące. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 marca 2022 r., II CSKP 217/22 ., str. 46 105. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 marca 2022 r.,  I KZP 12/21; art. 2 § 1 k.w., art. 2 § 2 k.k.s., art. 4 § 1 k.k., str. 52Zuzanna B. Gądzik – Stosowanie zasad intertemporalnych do przepisów czasowych lub epizodycznych. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 marca 2022 r., I KZP 12/21 ., str. 53 106. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 listopada 2021 r., I KZP 5/21; art. 182 § 3, art. 233 § 1a k.k., art. 42 ust. 2 Konstytucji RP ., str. 62Piotr Krzysztof Sowiński – Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania a regulacja art. 233 § 1a k.k. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 listopada 2021 r., I KZP 5/21, str. 82107. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 maja 2021 r., I USKP 20/21; art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.), str. 91Michał Szypniewski – Trwała niezdolność do pracy a prawo do renty. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 maja 2021 r., I USKP 20/21, str. 105 108. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2021 r., II USKP 53/21; art. 24 ust. 5f ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.), str. 111Joanna Szyjewska-Bagińska – Postępowania zawieszające bieg terminu przedawnienia należności z tytułu składek na podstawie art. 24 ust. 5f ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2021 r., II USKP 53/21, str. 117 109. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2022 r.,  II OSK 719/21; art. 302 ust. 1 pkt 10 ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.); art. 7, art. 8 § 2 k.p.a. ., str. 124Zbigniew R. Kmiecik – Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu a jego interes w pozostaniu w kraju. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2022 r., II OSK 719/21, str. 131 110. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2021 r.,  II OSK 3229/18; art. 78 Konstytucji RP, art. 53 ust. 4 pkt 2, art. 53 ust. 5,  art. 60 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 106, 156 § 1 k.p.a., str. 138Maciej J. Nowak – Stwierdzenie nieważności postanowienia w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2021 r., II OSK 3229/18, str. 144 111. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 października 2021 r., I SA/Bk 379/21; art. 17 ust. 1 pkt 9, art. 24 ust. 8a, art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), art. 11 § 1 i 2 oraz art. 161 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych, str. 149Robert Zieliński – Transakcja wymiany udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 października 2021 r., I SA/Bk 379/21, str. 168

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.