Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 11/2022 / Dostępność:

69,42 

SKU: 368197 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2022

Spis treści

92. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 grudnia 2019 r.,  III CZP 42/19; art. 26 ust. 3 ustawy z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2386 ze zm.), art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 ze zm.), str. 3Mateusz Janicki – Dochodzenie przez syndyka od członków SKOK-ów roszczeń z tytułu podwyższonej odpowiedzialności za stratę bilansową. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 grudnia 2019 r., III CZP 42/19, str. 8 93. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 czerwca 2021 r., IV CSKP 92/21; art. 75c ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896), str. 17Jacek Jastrzębski – Bezskuteczność wypowiedzenia umowy kredytu z naruszeniem art. 75c Prawa bankowego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 czerwca 2021 r., IV CSKP 92/21, str. . 23 94. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 maja 2021 r.,  III CZP 27/20; art. 23, 24, 448 k.c., str. 30Katarzyna Ciućkowska – Smog a dobra osobiste. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 maja 2021 r., III CZP 27/20 ., str. 31 95. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 7 kwietnia 2022 r.,  IV KK 542/21; art. 552 § 4 k.p.k., str. 41Łukasz Chojniak – Zakres zadośćuczynienia za tzw. areszt nakładczy. Model postępowania dowodowego w postępowaniu kompensacyjnym. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 7 kwietnia 2022 r., IV KK 542/21, str. 43 96. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 marca 2022 r.,  I KZP 12/21; art. 2 § 1, art. 116 § 1a k.w., art. 4 § 1 k.k., str. 52Marek Bielski – Stosowanie zasady lex mitior agit do tzw. ustaw czasowych. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 marca 2022 r.,  I KZP 12/21 ., str. 68 97. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2021 r., III UZP 2/21; art. 7, art. 59 ust. 6 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.), str. 78Justyna Czerniak-Swędzioł – Utrata ważności zaświadczenia lekarskiego a zdolność do pracy i prawo do zasiłku chorobowego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2021 r.,  III UZP 2/21, str. 90 98. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 lutego 2022 r., III UZP 12/21; art. 104 ust. 8 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.), art. 34 ust. 1 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266 ze zm.), str. 97Ernest Nasternak – Zmniejszenie prawa do emerytury. Glosa do Uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 lutego 2022 r.,  I UZP 12/21, str. . 106 99. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2021 r.,  III OSK 4099/21; art. 32, art. 35, art. 274 pkt 2 i 4, art. 441 ust. 3 pkt 2 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 519 ze zm.); art. 1, 2 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), str. 113Bartosz Rakoczy – Pojęcie i zakres zbiorowego zaopatrzenia w wodę z perspektywy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2021 r.,  III OSK 4099/21, str. 121 100. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2021 r., III OSK 7160/21; art. 90 ust. 1, art. 91 ust. 1 ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.); art. 3 § 3 ustawy z 30.08.2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), str. 133Kazimierz Bandarzewski – Skarga na bezczynność sejmiku województwa w przedmiocie zmiany porządku obrad. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2021 r., III OSK 7160/21, str. 140  101. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2020 r.,  I GSK 286/20; art. 129, art. 169 ust. 6 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.); art. 49 ust. 3 ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), str. 147Paweł Dobroczek – Zakres postępowania o zwrot nienależnie pobranej dotacji. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2020 r., I GSK 386/20, str. 155

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.