Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 11/2021 / Dostępność:

63,75 

SKU: 159131 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

89. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 lutego 2020 r., I CSK 565/18; art. 14 ust. 6 ustawy z 26.01.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U.z 2018 r. poz. 1914), art. 23, art. 24 § 1, art. 448 k.c, str. 3 Marek Kowalski – Funkcje i wysokość zadośćuczynienia pieniężnego w przypadku tzw. kalkulowanego deliktu prasowego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 lutego 2020 r., I CSK 565/18, str. 15 90. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2019 r., I ACa 1662/17; art. 4171 § 2 k.c., art. 145 § 1 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), str. 23 Agnieszka Polus – Odpowiedzialność odszkodowawcza organu drugiej instancji w związku z utrzymaniem w mocy przez organ nadzoru bezprawnej decyzji administracyjnej. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2019 r., I ACa 1662/17, str. 35 91. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2018 r., VII AGz 667/18; art. 394 § 1, art. 47932 k.p.c, str. 41 Mateusz Błachucki, Paulina Dytkiewicz – Dopuszczalność zaskarżenia postanowienia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2018 r., VII AGz 667/18, str. 46 92. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 31 marca 2021 r., I KZP 7/20; art. 41a § 1 k.k.; art. 2 pkt 2 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249), str. 57 Paweł Daniluk – Pojęcie przestępstwa z użyciem przemocy w rozumieniu art. 41a § 1 k.k. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 31 marca 2021 r., I KZP 7/20, str. 67 Zuzanna Barbara Gądzik – Przestępstwo z użyciem przemocy w rozumieniu art. 41a § 1 k.k. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Karna z 31 marca 2021 r., I KZP 7/20, str. 7493. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 grudnia 2020 r., II UK 52/19; art. 2 pkt 2 ustawy z 14.12.1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 ze zm.), str. 83 Marek Szymanowski – Domownik – problem podlegania ubezpieczeniom społecznym z ustawy bez opłacania należnych składek. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 grudnia 2020 r., II UK 52/19, str. 91 94. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 września 2019 r., III PK 110/18; art. 415, art. 4421 § 1 i 3, art. 445 § 1 k.c., art. 291 § 1 k.p., str. 103 Tobiasz Nowakowski – Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia pracownika o naprawienie szkody z tytułu wypadku przy pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 września 2019 r., III PK 110/18, str. 108 95. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2021 r., I FSK 134/19; art. 3 pkt 1, art. 14b § 1, art. 121 i art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.); art. 5a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.); Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 4.09.2015 r. (Dz.U. poz. 1676), str. 114 Krzysztof Lasiński-Sulecki – Walor prawny klasyfikacji statystycznej w postępowaniach zmierzających do wydania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2021 r., I FSK 134/19, str. 124 96. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2019 r., II GSK 5178/16; art. 106 § 1–5 k.p.a., art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy z 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 1419); art. 37ap ust. 1 i 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 ze zm.), str. 131 Lucyna Staniszewska – Opinia samorządu aptekarskiego a akt zajęcia stanowiska w rozumieniu art. 106 k.p.a. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2019 r., II GSK 5178/16, str. 137 97. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2019 r., I GSK 3032/18; art. 18 ust. 4 ustawy z 5.02.2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2020 r. poz. 134), str. 146 Beata Włodarczyk – Posiadanie tytułu prawnego do działki rolnej będącej własnością Skarbu Państwa jako warunek przyznania płatności bezpośrednich. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2019 r., I GSK 3032/18, str. 157

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.