Promocja!

ISBN

Original price was: 79,00 zł.Current price is: 59,25 zł.

Na stanie

SKU: 141188 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

88. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 października 2019 r., I CSK 280/18; art. 58 § 1 i 2, art. 483 § 1, art. 750 k.c., str. 3 Jerzy P. Naworski – Oznaczenie sumy pieniężnej w klauzuli zastrzegającej karę umowną. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 października 2019 r., I CSK 280/18, str. 10 89. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 2 grudnia 2019 r., II KK 93/19; art. 6, art. 374 § 1 k.p.k., art. 42 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, str. 18 Radosław Koper – Prowadzenie procesu karnego bez udziału oskarżonego a prawo do obrony. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 2 grudnia 2019 r., II KK 93/19, str. 23 90. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 września 2018 r., II AKa 200/18; art. 4, art. 5 § 2, art. 552 k.p.k., art. 6 k.c., str. 32 Bartosz Łukowiak – Stosowanie reguły in dubio pro reo w postępowaniu w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 września 2018 r., II AKa 200/18, str. 47 91. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 19 listopada 2014 r., III SK 15/14; art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c., art. 1, art. 106 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), str. 55 Mateusz Błachucki – Przesłanki nakładania i wymiaru administracyjnej kary pieniężnej za zaniechanie notyfikacji zamiaru koncentracji organowi antymonopolowemu. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 19 listopada 2014 r., III SK 15/14, str. 62 92. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 1 marca 2018 r., I UK 128/17; art. 47711 § 2 k.p.c., str. 74 Marek Szymanowski – Zainteresowany w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych a zainteresowany w postępowaniu nieprocesowym. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 1 marca 2018 r., I UK 128/17, str. 81 93. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2019 r., I PK 243/17; art. 30 § 21 k.p., str. 95 Tobiasz Nowakowski – Zastrzeżenie w umowie o pracę końcowego terminu wypowiedzenia stosunku pracy przypadającego na koniec roku kalendarzowego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2019 r., I PK 243/17, str. 103 94. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego dnia 22 października 2018 r., II FSK 2983/17; art. 2 pkt 19 ustawy z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2016 r. poz. 925), art. 2 pkt 2 ustawy z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961 ze zm.), art. 2, 8, 10, 173, art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, str. 109 Andrzej Gomułowicz – Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sędziego sądu administracyjnego i znaczenie wykładni prokonsytucyjnej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2018 r., II FSK 2983/17, str. 117 95. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2020 r., I FSK 491/20; art. 219zw § 1, art. 119zv § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), art. 134 § 1, art. 135 ustawy z 30.08.2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), art. 45, 78 Konstytucji RP, str. 124 Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk – Zaskarżenie czynności ustanowienia tzw. krótkiej blokady rachunku bankowego jako realizacja zasady dwuinstancyjności postępowania. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2020 r., I FSK 491/20, str. 129 96. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2020 r., I FSK 1719/19; art. 119zw § 1, art. 119zv § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.); art. 38a ustawy z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.), str. 136 Artur Mudrecki – Blokowanie kont podatnikom a zasada proporcjonalności. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2020 r., I FSK 1719/19, str. 145 97. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2019 r., II OSK 873/19; art. 127a § 1 i 2 k.p.a., str. 155 Wojciech Piątek – Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2019 r., II OSK 873/19, str. 156

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights