Promocja!

ISBN

Original price was: 79,00 zł.Current price is: 59,25 zł.

Na stanie

SKU: 139343 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

79. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 31 marca 2020 r., II CSK 124/19; art. 11 k.p.c., art. 430, 444 § 1, art. 445 § 1 i 2, art. 448, 455, art. 481 § 1 k.c., art. 199, 200 k.k. , str. 3 Anna Wilk – Odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za szkody wyrządzone wskutek przestępstw seksualnych popełnionych przez duchownych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 31 marca 2020 r., II CSK 124/19 , str. 52 80. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 marca 2020 r., III CZP 65/19; art. 3 ust. 1 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 532), art. 235 k.c. , str. 63 Tomasz Justyński – Odrębna włas ność zburzonego lokalu. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 marca 2020 r., III CZP 65/19 , str. 68 81. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Wojskowa z dnia 29 stycznia 2009 r., WZ 2/09; art. 40 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514 ze zm.); art. 50–52 ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685); art. 180 § 2 k.p.k. , str. 75 Adam Górski, Krzysztof Michalak – Relacje tajemnicy lekarskiej i psychiatrycznej a proces karny. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Wojskowa z dnia 29 stycznia 2009 r., WZ 2/09 , str. 76 82. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 23 października 2019 r., IV KO 116/19; art. 442 § 1 zdanie drugie w zw. z art. 545 § 1 k.p.k., art. 447 § 1–3, art. 540 k.p.k. , str. 84 Monika Klejnowska – Wznowienie postępowania karnego w razie częściowej prawomocności zaskarżanego wyroku. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 23 października 2019 r., IV KO 116/19 , str. 86 83. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 sierpnia 2019 r., II PK 122/18; art. 78 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.); art. 78, 300 k.p.; art. 56, 354 k.c. , str. 101 Aleksandra Bocheńska – Napiwek jako składnik wynagrodzenia oraz rola zwyczaju w jego kształtowaniu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 sierpnia 2019 r., II PK 122/18 , str. 108 84. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 października 2019 r., III PK 153/18; art. 19 ust. 3 ustawy z 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 123), art. 110 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507) , str. 114 Janusz Żołyński – Dopuszczalność strajku pracowników socjalnych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 października 2019 r., III PK 153/18 , str. 132 85. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2019 r., II FSK 2600/18; art. 40d ust. 3 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 935); art. 70 ust. 4 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.); art. 60 pkt 7, art. 67 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) , str. 141 Marek Kalinowski – Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do opłat publicznych. Charakter prawny opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie na drogach publicznych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2019 r., II FSK 2600/18 , str. 146 86. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r., II FSK 1023/18; art. 272 § 1 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.); art. 190 ust. 4 Konstytucji RP , str. 154 Marcin Wiącek – Skutki wyroków interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r., II FSK 1023/18 , str. 160 87. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2019 r., II OSK 2380/19; art. 32 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z 13.07.2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz.Urz. UE z 2009 r. L 243, s. 1 ze zm.); art. 81 ust. 1 i 3 w zw. z art. 94 ust. 1 ustawy z 25.06.2015 r. – Prawo konsularne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2141 ze zm.) , str. 168 Stanisław Bogucki, Jan Szczygieł – Obowiązek stosowania przepisów ustawy – Prawo konsularne w postępowaniu odwoławczym przed konsulem RP w sprawie odmowy wydania wizy Schengen obywatelowi państwa trzeciego. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2019 r., II OSK 2380/19 , str. 173

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights