Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 10/2019 / Dostępność:

57,75 

SKU: 121404 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

92. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 listopada 2017 r., II CSK 113/17; art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.), art. 6 k.c., str. 3 Mirosław Bączyk – Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej banku w związku z naruszeniem obowiązków w zakresie egzekucji z rachunku bankowego. Sposób uzyskania przez komornika od banku informacji objętych tajemnicą bankową. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 listopada 2017 r., II CSK 113/17, str. 7 93. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 110/17; art. 5, 1015, art. 1018 § 3, art. 1019 § 1, 2 k.c., art. 690 k.p.c., str. 13 Tomasz Justyński – Nadużycie prawa a terminy zawite do odrzucenia spadku oraz do uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 110/17, str. 19 94. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 grudnia 2018 r., IV CNP 31/17; art. 23, art. 24 § 1, art. 448 k.c., art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.), str. 25 Katarzyna Ciućkowska – Ochrona więzi małżeńskiej instrumentami właściwymi dla dóbr osobistych. Zadośćuczynienie za zdradę małżeńską. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 grudnia 2018 r., IV CNP 31/17, str. 30 95. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 14 lutego 2019 r., IV CSK 563/17; art. 554 k.c., str. 37 Jerzy P. Naworski – Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy zajmującego się handlem o zapłatę ceny za sprzedaną wierzytelność. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 14 lutego 2019 r., IV CSK 563/17, str. 42 96. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 16 listopada 2017 r., II KS 3/17; art. 413 § 1 pkt 5 i 6, art. 437 § 2 zd. 2, art. 439 § 1, art. 454, art. 539a § 3 k.p.k., str. 52 Tymon Markiewicz – Obowiązek sądu odwoławczego precyzowania podstawy orzekania kasatoryjnego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z 16 listopada 2017 r., II KS 3/17, str. 55 97. Wyrok Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 20 lutego 2018 r., SNO 37/17; art. 119 § 1 k.w., art. 107 § 1 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), str. 63 Piotr Jóźwiak – Badanie strony podmiotowej deliktu dyscyplinarnego. Wyrok Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 20 lutego 2018 r., SNO 37/17, str. 76 98. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 kwietnia 2018 r., I PK 41/17; art. 32, 74 k.p., str. 84 Tatiana Wrocławska – Powrót do pracy po urlopie bezpłatnym. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 kwietnia 2018 r., I PK 41/17, str. 98 99. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 grudnia 2018 r., III APa 51/18; art. 362, 415, art. 446 § 3, 4 k.c., art. 94 pkt 4 k.p., str. 106 Tobiasz Nowakowski – Przyczynienie się pracownika do wypadku przy pracy a wysokość odszkodowania z art. 446 § 3 k.c. i zadośćuczynienia pieniężnego z art. 446 § 4 k.c. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 grudnia 2018 r., III APa 51/18, str. 116 100. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2019 r., I FSK 293/17; art. 2 pkt 17e, art. 6 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.); art. 14k § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), str. 123 Paweł Borszowski – Definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2019 r., I FSK 293/17, str. 135 101. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2018 r., II GSK 3254/16; art. 10 § 1 i 2, art. 35 ustawy z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.); art. 10 ustawy z 10.07.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1443), str. 144 Wojciech Chróścielewski – Wpływ zmiany stanu prawnego na ocenę zarzutów skargi kasacyjnej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2018 r., II GSK 3254/16, str. 152 102. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 lutego 2018 r., II SA/Bk 940/17; art. 128 § 2 k.p.a., art. 61 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.); art. 64e ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.), str. 162 Wojciech Piątek – Zakres przedmiotowy rozpoznania przez sąd „sprzeciwu od decyzji”. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 lutego 2018 r., II SA/Bk 940/17, str. 174

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.