Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 1/2020 / Dostępność:

59,25 

SKU: 125842 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

1. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 kwietnia 2018 r., II CSK 485/17; art. 5, 1019 k.c., art. 690 k.p.c., str. 3Tomasz Justyński – Koniec biegu terminu zawitego do przyjęcia lub odrzucenia spadku a konstrukcja nadużycia prawa (art. 5 k.c.). Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 kwietnia 2018 r., II CSK 485/17, str. 62. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 września 2016 r., I CSK 524/15; art. 81 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.), art. 9211 k.c., art. 189 k.p.c., str. 13Mirosław Bączyk – Obrona zlecającego udzielenie gwarancji w postaci procesu przeciwko benefi cjentowi gwarancji o ustalenie nieistnienia stosunku gwarancyjnego (art. 189 k.p.c.). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 września 2016 r., I CSK 524/15, str. 3. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 marca 2016 r., II CSK 122/15; art. 6268 § 2, art. 228 k.p.c., art. 31, 32, 33, 34 ustawy z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019 r. poz. 2204 ze zm.), str. 27Daniel Jakimiec – Treść księgi wieczystej jako fakt powszechnie znany. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 marca 2016 r., II CSK 122/15, str. 344. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 6 marca 2019 r., V KK 61/18; art. 31 § 1, art. 93b § 3 w zw. z art. 93g § 1 k.k., art. 115 § 2 k.k., str. 45Damian Krakowiak – „Test” proporcjonalności środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym do wagi czynu. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 6 marca 2019 r., V KK 61/18, str. 575. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r., II AKz 257/18; art. 291 § 1, art. 249 § 1 k.p.k., str. 67Maciej Fingas – Duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa jako dodatkowa przesłanka stosowania zabezpieczenia majątkowego w postępowaniu karnym. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r., II AKz 257/18, str. 706. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 marca 2019 r., III UK 84/18; art. 20 ust. 1 ustawy z 9.07.2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.), str. 77Anna Reda-Ciszewska – Świadczenie pracy tymczasowej z naruszeniem przepisów ustawy (powyżej dopuszczanego okresu świadczenia pracy tymczasowej). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 marca 2019 r., III UK 84/18, str. 927. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 kwietnia 2019 r., III PZP 2/19; art. 45 § 1, art. 471, art. 56 § 1, art. 58 k.p., str. 102Tobiasz Nowakowski – „Kumulatywny zbieg roszczeń” odszkodowawczych z art. 471 k.p. i art. 58 k.p. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 kwietnia 2019 r., III PZP 2/19, str. 103Artur Tomanek – Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę w trakcie okresu jej wypowiedzenia. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 kwietnia 2019 r., III PZP 2/19, str. 1098. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 października 2018 r., I SA/Bk 569/18; art. 41 ust. 2 i 12 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), str. 118Andrzej Gomułowicz – Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług budowy budynku mieszkalnego i garażu wolnostojącego. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2018 r., I SA/Bk 569/18, str. 1319. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2018 r., IV SA/Po 855/18; art. 1 pkt 1, art. 28, art. 145 § 1 k.p.a., art. 74 ust. 3a ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), str. 138Krzysztof Gruszecki – Strony postępowania w sprawach określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2018 r., IV SA/Po 855/18, str. 13810. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2019 r., II FSK 1832/17; art. 116 § 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.); art. 18 § 2 i 3 k.s.h., str. 146Jacek Kołacz – Wpływ skuteczności powołania w skład zarządu spółki kapitałowej na odpowiedzialność za jej zaległości podatkowe. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2019 r., II FSK 1832/17, str. 153

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.