Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 1/2019

57,75 

Availability: Na stanie

SKU: 103906 Kategoria: Tag:
Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

1. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 maja 2015 r., III CSK 330/14; art. 96, 98, 101, 879 k.c., str. 3Paweł Księżak – Pełnomocnictwo jako zabezpieczenie wierzytelności. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 maja 2015 r., III CSK 330/14, str. 10Krzysztof Topolewski – Funkcje i granice pełnomocnictwa na zabezpieczenie. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 maja 2015 r., III CSK 330/14, str. 172. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 września 2017 r., IV CSK 578/16; art. 3531, 643, 647 k.c., str. 26Grzegorz Pawłowski – Zakończenie robót budowlanych na gruncie warunków kontraktowych FIDIC. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 września 2017 r., IV CSK 578/16, str. 333. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 maja 2017 r., III CZP 18/17; art. 165 § 1, art. 328 § 1 k.p.c., str. 45Maciej Rzewuski – Termin a quo do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 maja 2017 r., III CZP 18/17, str. 484. Uchwała Sądu Najwyższego składu 7 sędziów – Izba Karna z dnia 28 czerwca 2018 r., I KZP 4/18; art. 168b k.p.k., art. 19 ust. 1 ustawy z 6.04.1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm.), str. 54Jerzy Skorupka – Dowody nielegalne w procesie karnym. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego składu 7 sędziów – Izba Karna z dnia 28 czerwca 2018 r., I KZP 4/18, str. 72Bartłomiej Gadecki – Możliwość wykorzystania dowodu uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego składu 7 sędziów – Izba Karna z dnia 28 czerwca 2018 r., I KZP 4/18, str. 805. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 19 października 2017 r., III UZP 6/17; art. 26, 27, 55, 55a ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.), str. 87Kamil Antonów – Obliczanie wysokości emerytury na podstawie art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do ubezpieczonego, który miał ustalone prawo do emerytury przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę z art. 27 tej ustawy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 1 marca 2018 r., I PK 168/17, str. 886. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 1 marca 2018 r., I PK 168/17; art. 9 § 1, art. 91 § 1, art. 772 § 6 k.p., str. 94Michał Skąpski – Zakres swobody kształtowania treści porozumienia zawieszającego obowiązywanie aktów zakładowego prawa pracy (art. 91 § 1 k.p.). Glosa do wzroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 1 marca 2018 r., I PK 168/17, str. 1017. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 8 marca 2018 r., II PK 8/17; art. 39, art. 45 § 2, art. 56 § 1 k.p., art. 4771 k.p.c., str. 108Katarzyna Bomba – Roszczenie o przywrócenie do pracy pracownika w wieku przedemerytalnym jako nadużycie prawa podmiotowego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 8 marca 2018 r., II PK 8/17, str. 1188. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r., II FSK 1526/16; art. 7 ust. 2 ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. poz. 768 ze zm.), art. 217 Konstytucji RP, str. 125Antoni Hanusz, Agata Lipińska – Polecenie jako ciężar darowizny w podatku od spadków i darowizn. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r., II FSK 1526/16, str. 1379. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2012 r., I OSK 863/12; art. 6 ust. 2 pkt 2, art. 8 ust. 1, art. 111 pkt 3, art. 115 ust. 3 ustawy z 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2010 r. poz. 593 ze zm.); art. 3 § 2 i 3 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), str. 149Mariusz Bogusz – Dopuszczalność skargi do sądu administracyjnego na rozkaz personalny w wojsku. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2012 r., I OSK 863/12, str. 15610. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 października 2016 r., IV SA/Gl 112/16; art. 2, 3, 7, 8, 37, 99 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163), art. 67 ust. 1 Konstytucji RP, str. 163Maciej P. Gapski – Zbieg prawa do zasiłku stałego z prawem do emerytury. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 października 2016 r., IV SA/Gl 112/16, str. 168

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Shopping Cart
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights