Promocja!

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych – Nr 6/2023

Original price was: 129,00 zł.Current price is: 96,75 zł.

Na stanie

SKU: 492828 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura akt (data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. II GPS 3/22(3 VII 2023 r.) 82 Niepodanie numeru PESEL jako brak formalnyskargi do sądu administracyjnegoart. 46 § 2 pkt 1 lit. b/, art. 49 § 1 w zw. z 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. 11 Orzeczenia zwykłego składu sądu Sygnatura akt (data) Pozycja  zbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. II FSK 1478/20(10 II 2023 r.) 83 Emisja euroobligacji a status płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego odosób fi zycznych art. 41 ust. 1 i 4 u.p.d.o.f., art. 8 o.p. 32 II FSK 1692/19(14 II 2023 r.) 84 Dobra inwestycyjne przy obliczaniu wartościsprzedaży art. 113 ust. 2 pkt 3 u.p.t.u. 46 I FSK 62/20(21 III 2023 r.) 85 usługi nabycia wierzytelności na platformie internetowej i pośredniczenia w umowachcesji długu a zwolnienie z podatku VATart. 43 ust. 1 pkt 40 u.p.t.u. w zw. z art. 135 ust. 1 lit. d/ dyrektywy VAT 55 I FSK 1981/22(23 III 2023 r.) 86 Inwestycje gminy w drogi publiczne a status podatnika art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u. 63 I FSK 76/23(23 III 2023 r.) 87 Skutki upływu ustawowego terminu do skorzystania z tzw. ulgi na złe długiart. 2 Konstytucji RP, art. 89a ust. 2 pkt 5 u.p.t.u. 75 II FSK 2291/20(23 III 2023 r.) 88 Zryczałtowany podatek dochodowy a wyłączenie z kosztów uzyskania przychodówart. 16 ust. 1 pkt 15 u.p.d.o.p., art. 19 ust. 1 ustawy zmieniającej 83 II FSK 2308/20(28 III 2023 r.) 89 Pojęcie „wybudowania” w świetle podatku dochodowego od osób fizycznychart. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a/ u.p.d.o.f. w zw. z art. 3 pkt 6 p.b. 95 I FSK 583/20(4 IV 2023 r.) 90 Oprocentowanie nadpłaty podatku a zwrot nadwyżki po terminie bądź w innej wysokościniż wynosi nadpłata wraz z oprocentowaniem art. 78 § 5 pkt 2, art. 74 pkt 1, art. 77 § 1 pkt 4 o.p.. 108 I FSK 614/20(4 IV 2023 r.) 91 Organ podatkowy pierwszej instancji w przypadku nadania decyzji rygoru natychmiastowejwykonalności 13 § 1 pkt 1 w zw. z art. 239b § 3 o.p. 116 III FSK 1111/22(5 IV 2023 r.) 92 Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości części działki leżącej w pasie drogowymart. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l., art. 4 pkt 1 u.d.p. 130 II GSK 438/23(19 V 2023 r.) 93 Legitymacja skargowa konkurenta podmiotu będącego adresatem decyzjiart. 31 ust. 1 EKŁE 144 I OSK 111/21(2 VI 2023 r.) 94 Wykładnia przesłanki „braku możliwości zrealizowania inwestycji na gruncie nieobjętymochroną” art. 12 ust. 16 u.o.g.r.l. 153 II OSK 1994/20(13 VI 2023 r.) 95 Sposób obliczania maksymalnej możliwej obsady inwentarza art. 71 ust. 2 u.u.i.ś. w zw. z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. 162 II GSK 1478/19(15 VI 2023 r.) 96 Przemieszczenie (przewóz) rzeczy innych niż korespondencja wykonywanych na podstawieodrębnych przepisów a usługa pocztowa art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 2i art. 124 ust. 1 Prawa pocztowego 171 III OSK 2950/21(27 VI 2023 r.) 97 Wskazanie pośrednika jako odbiorcy odpadów a pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznaniaart. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów 181 II OZ 287/23(29 VI 2023 r.) 98 Podstawa prawna orzekania w sprawie wynagrodzenia i zwrotu wydatków kuratorareprezentującego dziecko art. 993 k.r.o, art. 227 § 1 p.p.s.a. 193 II OZ 248/23(29 VI 2023 r.) 99 Zaskarżalność postanowienia o uchyleniu postanowienia o odrzuceniu skargiart. 195 § 2 p.p.s.a. 202 III OSK6649/21(11 VII 2023 r.) 100 Charakter publicznoprawny obowiązku niezwłocznego usunięcia odpadówart. 16 ust. 1 ustawy o odpadach, art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji RP 205

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0004:202306

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights