Promocja!

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych – Nr 6/2021 / Dostępność:

87,75 

SKU: 178781 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

Uchwała składu siedmiu sędziówNaczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. III FPS 1/21(29 IX 2021 r.) 89 Uznanie obiektu budowlanego za budynek dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości art. 3 pkt 3 p.b.; art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. 7 Orzeczenia zwykłego składu sądu Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. III SA/Wa 2396/19(27 XI 2019 r.) 90 Upadek blokady rachunku bankowego art. 119zzc o.p. 42 I OSK 2643/19(24 XI 2020 r.) 91 Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego art. 272 § 2 p.p.s.a.; art. 190 ust. 2 i 3 Konstytucji RP 69 II FSK 3590/18(8 I 2021 r.) 92 Decyzja stwierdzająca nadpłatę w podatku dochodowym od osób fizycznych a przedawnienie zobowiązania art. 75 § 4a o.p. 77 I FSK 1649/20(11 III 2021 r.) 93 Usługi świadczone w stołówkach szkolnych a podatek od towarów i usług art. 15 ust. 6 u.p.t.u. 87 III FSK 3155/21(18 III 2021 r.) 94 Walidacja kwalifi kowanego podpisu elektronicznego art. 32 ust. 1 rozporządzenia eIDAS 93 I FSK 1342/20(25 III 2021 r.) 95 Usługa wypożyczania przez miasto rowerów miejskich a podatek od towarów i usług art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u. 102 I FSK 1900/19(22 IV 2021 r.) 96 Decyzja zabezpieczająca zobowiązanie podatkowe art. 33 § 1 w zw. z § 2 o.p. 112 I FSK 1204/18(30 IV 2021 r.) 97 Uzasadnienie prawne interpretacji indywidualnej art. 14c § 2 o.p. 120 I FSK 571/21(7 V 2021 r.) 98 Stawka opodatkowania podatkiem od towarów i usług drukarek i skanerów a dodatkowe ich funkcje art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a/ w zw. z art. 83, ust. 13 w zw. z poz. 2 i 3 zał. nr 8 u.p.t.u. 126 II GSK 929/18(20 V 2021 r.)) 99 Opinia gmin w przypadku granicznych lokalizacji kasyn gry art. 35 pkt 15 u.g.h. 133 II OSK 2468/18(25 V 2021 r.) 100 Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia art. 61a § 1, art. 126 k.p.a. 141 II OSK 2530/18(27 V 2021 r.) 101 Podstawy do odebrania przez Policję broni, amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni art. 15 ust. 1 pkt 6 i art. 19 ust. 1a ustawy o broni i amunicji 160 II GSK 1184/18(1 VI 2021 r.) 102 Ochrona interesu prawnego wynikającego z okresu ochronnego wyłączności danych art. 15 ust. 1 pkt 2 Prawa farmaceutycznego 169 I GSK 549/21(29 VI 2021 r.) 103 Kognicja sądów administracyjnych w sprawach odmowy przyznania świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem art. 9 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy w zw. z art. 15g ust. 1 i 17 ustawy COVID-19; art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. 185 III FSK 3685/21(6 VII 2021 r.) 104 Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi art. 6k ust. 4a u.c.p.g. 194  

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.