Promocja!

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych – Nr 5/2021 / Dostępność:

87,75 

SKU: 157003 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

Uchwały składu siedmiu sędziówNaczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. I FPS 1/21(24 V 2021 r.) 69 Wszczęcie postępowania karnego skarbowego a granice sądowej kontroli legalności decyzjiart. 70 § 6 pkt 1 o.p. w zw. z art. 70c o.p. i art. 1 p.u.s.a.; art. 1–3 i art. 134 § 1 p.p.s.a. 11 II FPS 2/21(14 VI 2021 r.) 70 Pożyczka jako koszt uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w sp. z o.o. w zamianza wierzytelności z tytułu pożyczki art. 22 ust. 1e pkt 3 u.p.d.o.f. 32 Orzeczenia  składu siedmiu sędziówNaczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. I FPS 3/20(14 VI 2021 r.) 71 Doręczenie decyzji o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowegoart. 145 § 2 o.p. i art. 228 § 1 pkt 1 o.p. 54 Orzeczenia zwykłego składu sądu Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. II FSK 3168/19(9 VI 2020 r.) 72 Możliwość zaskarżenia zawiadomienia o dokonaniu zajęciaart. 1a ust. 2 i art. 54 § 1 u.p.e.a. 67 II FSK 3255/18(2 III 2021 r.) 73 Możliwość żądania przeredagowania pytania w sprawie indywidualnej interpretacji podatkowej art. 169 § 1 o.p. oraz art. 14h o.p. 72 II FSK 2957/18(4 III 2021 r.) 74 Podatek dochodowy zagranicznej spółki kontrolowanej art. 30f ust. 7 u.p.d.o.f. 85 I FSK 891/18(9 III 2021 r.) 75 Wpływ prawidłowości określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego na zasadność dokonania zabezpieczenia tego zobowiązania art. 33 § 1 o.p. 95 I FSK 1691/19(9 III 2021 r.) 76 Wyłączenia z podstawy opodatkowania usługi badania klinicznego art. 29a ust. 7 pkt 7 u.p.t.u. 105 II FSK 2808/18(9 III 2021 r.) 77 Możliwość pobierania prowizji za udzielenie poręczenia przez jednostki inne niż banki  art. 5 ust. 2 pkt 8 i ust. 5 oraz art. 170 ust. 1 i 2 p.b. 113 III FSK 2716/21(16 III 2021 r.) 78 Szkody poniesione w warunkach stanu klęski żywiołowej a umorzenie zaległości podatkowychart. 67a § 1 pkt 3 o.p. 122 I GSK 1713/20(19 III 2021 r.) 79 Ustalenie i przekazanie dotacji oświatowej jako czynność z zakresu administracji publicznejart. 34 ust. 1 u.f.z.o. i art. 47 u.f.z.o. w zw. z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. 130 III FSK 3017/21(8 IV 2021 r.) 80 Opodatkowanie udziału w częściach wspólnych budynku dla przedsiębiorcy będącego właścicielem lokalu użytkowego art. 1a ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 5 u.p.o.l. 145 III FSK 2985/21(8 IV 2021 r.) 81 Możliwość egzekucji środków finansowych z funduszy europejskich art. 8 § 1 pkt 15 u.p.e.a. 154 II OSK 2023/20(13 IV 2021 r.) 82 Wiza Schengen a zezwolenie na pracę art. 2 pkt 2a Wspólnotowego Kodeksu Wizowego i art. 88e u.p.z. 162 II OSK 3200/20(13 IV 2021 r.) 83 Możliwość wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu a posiadanie zezwoleniana pobyt art. 302 ust. 1 pkt 1 u.c. 169 II FSK 3305/18(14 IV 2021 r.) 84 Możliwość dokonywania wpłaty podatku za pośrednictwem osoby trzeciej a wygaśnięciezobowiązania art. 59 § 2 pkt 1 i art. 60 § 1 pkt 2 o.p. 179 III FSK 3048/21(15 IV 2021 r.) 85 Zmiana cen rzeczy oznaczonych co do gatunku a sposób ustalenia wysokości renty art. 12 u.p.s.d. 185 II GSK 869/18(20 IV 2021 r.) 86 Zakres upoważnienia doradcy podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyjnymart. 41 ust. 1 i 2 u.d.p. w zw. z art. 35 p.p.s.a. 190 II GZ 133/21(29 IV 2021 r.) 87 Upoważnienie pracownika partii politycznej do odbioru pism kierowanych do komitetu wyborczego partii  art. 67 § 2 p.p.s.a. 199 II OZ 341/21(8 VI 2021 r.) 88 Konsekwencje doręczenia niekompletnego tekstu rozstrzygnięcia dział I rozdział 8 k.p.a. 206  

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.