Promocja!

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych – Nr 4/2021

Original price was: 117,00 zł.Current price is: 87,75 zł.

Na stanie

SKU: 155113 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

Uchwały składu siedmiu sędziówNaczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. II FPS 1/21(24 V 2021 r.) 52 Przychody z najmu oraz innych umów o podobnym  charakterze jako źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. 11 Orzeczenia zwykłego składu sądu Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. II FSK 1529/18(21 X 2020 r.) 53 Ocena przez organy podatkowe zasadności i wysokości roszczenia o zapłatę wierzytelnościz tytułu odszkodowania za przejęcie przez gminę nieruchomości na drogę publiczną, które wchodzi w skład spadku. art. 1 ust. 1 u.p.s.d.; art. 122, art. 187 § 1, art. 191 o.p. 27 I FSK 160/18(29 X 2020 r.) 54 Warunki stosowania stawki VAT w wysokości 0% do dostaw części do jednostek pływającychi ich wyposażenia. art. 83 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. 44 II FSK 1619/20(17 XII 2020 r.) 55 Sprawowanie opieki nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej w przepisanej prawemformie jako warunek uzyskania zwolnienia podatkowego.art. 16 ust. 1 pkt 3 u.p.s.d. 54 I GSK 1044/20(5 I 2021 r.) 56 Zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego.art. 72 § 1 pkt 1 o.p.; art. 94 ust. 3 i 4 ustawy o podatku akcyzowym 63 II OSK 2453/19(19 I 2021 r.) 57 Skarga na bezczynność konsula w sprawie wydania paszportu.art. 52 § 1, art. 53 § 2b p.p.s.a.; Prawo konsularne 80  II GSK 36/19(26 I 2021 r.) 58 Odrzucenie oferty na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej bez wezwania oferenta dousunięcia braków oferty.art. 149 ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach 90 II GSK 1993/18(29 I 2021 r.) 59 Przeniesienie na podmiot trzeci praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanieświadczeń opieki zdrowotnej.art. 155 ust. 5 ustawy o świadczeniach 110 II FSK 7/20(5 II 2021 r.) 60 Charakter rozstrzygnięcia organu podatkowego przewidzianego w art. 14m § 3 o.p.art. 14m § 3, art. 210 § 1 pkt 5, art. 213 § 1 o.p. 121   II OSK 543/20(11 II 2021 r.) 61 Tryb weryfi kacji dyplomu ukończenia studiów tytułem zawodowego licencjata pielęgniarstwa.art. 77 ust. 4 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce 133  II GSK 1287/20(19 II 2021 r.)  62  Kryteria kontroli zgodności z prawem decyzji administracyjnej wydanej w sprawie ustaleniapodlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 148 II GSK 1339/20(19 II 2021 r.) 63 Okoliczności wymagające uwzględnienia przy wymiarze kary pieniężnej.art. 36b ustawy o wyrobach budowlanych 161 II FSK 2441/20(19 II 2021 r.) 64 Dopuszczalny zakres żądania uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnejprzepisów prawa podatkowego.art. 14b § 1, art. 169 § 1 o.p. 174  II OSK 1310/20(2 III 2021 r.) 65 Podstawa prawna decyzji o zobowiązaniu małżonka obywatela polskiego do powrotu.art. 303 ust. 1 pkt 4, art. 302 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach 183 II OSK 2797/20(2 III 2021 r.) 66 Charakter zarządzenia zastępczego wojewody o wprowadzeniu udokumentowanych złóż kopalindo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.art. 208 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego; art. 98a ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym 192 III FSK 895/21(4 III 2021 r.) 67 Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., SK 39/19.art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. 206 I GSK 149/21(12 III 2021 r.) 68 Charakter prawny pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w przedmiocie odmowy kontynuowania postępowania o dofi nansowanie projektuz udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.; art. 411 ust. 8 p.o.ś. 218  

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0004:202104

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights