Promocja!

Odpowiedzialność administracyjnoprawna uczestników rynku kapitałowego

159,20 

Izabela Jackowska

Opis

Publikacja jako jedna z nielicznych przedstawia tytułową problematykę w sposób obejmujący jej pogłębioną analizę teoretycznoprawną, przy jednoczesnym uwzględnieniu praktycznego wymiaru jej funkcjonowania w rzeczywistości polskiego rynku kapitałowego.
Dająca się zaobserwować tendencja legislacyjna do poszerzania zakresu sankcji administracyjnych, jakie może nałożyć Komisja Nadzoru Finansowego w związku ze stwierdzeniem naruszeń prawa rynku kapitałowego, skłania do refleksji, czy represyjny charakter takich sankcji pozwala na zaliczenie ich do zakresu środków nadzoru, czy też stanowią one przejaw odpowiedzialności administracyjnoprawnej. Postawienie tezy, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego, będąc organem administracji publicznej konstytucyjnie usytuowanym w obrębie władzy wykonawczej, decyduje o przypisaniu odpowiedzialności prawnej w związku ze stwierdzonym deliktem, otwiera dyskusję w przedmiocie oceny obecnych rozwiązań prawnych pod kątem przystosowania do realizacji takich zadań.
Opracowanie obejmuje zarówno szczegółową analizę materialnoprawnych przesłanek przypisania odpowiedzialności administracyjnoprawnej wynikających z prawa rynku kapitałowego, jak i regulacji postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego kształtujących środowisko proceduralne dla dowodzenia naruszeń oraz orzekania o przypisywaniu za nie odpowiedzialności uczestnikom rynku kapitałowego.
Monografia zawiera kompleksowe omówienie następujących zagadnień:

odpowiedzialność administracyjnoprawna jako jeden z rodzajów odpowiedzialności prawnej występujących w prawie rynku kapitałowego;
miejsce odpowiedzialności administracyjnoprawnej w ramach funkcji administracji oraz administracyjnoprawne elementy jej konstrukcji;
relacja kompetencji z zakresu odpowiedzialności administracyjnoprawnej w prawie rynku kapitałowego do funkcji nadzorczej Komisji Nadzoru Finansowego;
źródła oraz materialnoprawne przesłanki przypisania odpowiedzialności administracyjnoprawnej w prawie rynku kapitałowego;
regulacja odpowiedzialności administracyjnoprawnej poszczególnych grup uczestników rynku kapitałowego: emitentów, członków organów emitentów, inwestorów, domów maklerskich i firm inwestycyjnych, spółek prowadzących rynek regulowany i depozyt papierów wartościowych oraz funduszy inwestycyjnych);
adekwatność obecnej regulacji postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w sprawach dotyczących nałożenia sankcji administracyjnych wobec uczestników rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji proceduralnych chroniących stronę postępowania, rozwiązań z zakresu postępowania dowodowego oraz modelu weryfikacji decyzji administracyjnych wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w takich postępowaniach.

Monografia może być przydatna dla prawników zajmujących się rynkiem kapitałowym, pracowników instytucji finansowych, a także dla osób zainteresowanych publicznym prawem gospodarczym i funkcjonowaniem rynku kapitałowego.
Publikacja stanowi również źródło wiedzy o odpowiedzialności administracyjnoprawnej uczestników rynku kapitałowego dla: sędziów, prokuratorów, pełnomocników procesowych, aplikantów zawodów prawniczych, pracowników urzędów administracyjnych.

Informacje dodatkowe

Waga 640 g
Wymiary 145 × 205 mm
Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

424

ISBN

978-83-8235-774-5

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.