Promocja!

Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243

319,20 

Adam Mariański, prof. UŁa, Adam Łazowski, Agata Capik, Andrzej Mączyński, Andrzej Sakowicz, Andrzej Skoczylas, Bartosz Szczurowski, Bogumił Naleziński, Dariusz Dudek, Dobrochna Bach-Golecka, Dorota Dąbek, Ewelina Gierach, Jacek Sadomski, Jan Podkowik, Kamil Zaradkiewicz, Karol Weitz, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Krystyna Sawicka, Krzysztof Kozłowski, Krzysztof Szczucki, Leszek Bosek, prof. UW , Lesław Góral, Maciej Dybowski, Maciej Szpunar, prof. UŚ, Marcin Stębelski, Marcin Wiącek, Marek Safjan, Mariusz Jerzy Golecki, Maryla Miemiec, Marzena Laskowska, Małgorzata Ofiarska, Patrycja Grzebyk, Paweł Grzegorczyk, Paweł Wiliński, Piotr Chybalski, Piotr Czarny, Piotr Karlik, Piotr Tuleja, Sławomir Steinborn, Teresa Dębowska-Romanowska, Wojciech Piątek, prof. UAM, Włodzimierz Nykiel, Zbigniew Ofiarski

Opis

Wydawnictwo C.H.Beck od ponad 20 lat z zaangażowaniem i przy wsparciu wybitnych ekspertów tworzy komentarze dopasowane do potrzeb oraz specjalizacji prawników. Opublikowaliśmy ponad 400 tytułów cenionych przez naszych klientów. Wiemy jak ważny jest dostęp do aktualnej wiedzy oraz trafna interpretacja przepisów, która zapewnia skuteczność w codziennej praktyce.
Dwutomowy Komentarz do Konstytucji RP pod redakcją naukową prof. Marka Safjana oraz prof. Leszka Boska, liczący blisko 4000 stron, to dzieło, nad którym prace trwały 6 lat – biorąc pod uwagę zarówno samo tworzenie zespołu autorskiego liczącego 65 komentatorów oraz pisanie dzieła.
Komentarz obejmuje kompleksowe omówienie wszystkich przepisów oraz Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. i pozwala na dokładne zapoznanie się z wykładnią przepisów ustawy zasadniczej dokonanej z uwzględnieniem licznie powoływanego orzecznictwa sądów. Stanowi zatem niezbędne narzędzie dla rozstrzygania problemów konstytucyjności pojawiających się w praktyce prawniczej. Niniejsze działo zostało napisane przez znakomite grono Redaktorów i Autorów. W zależności od tematyki poruszanej w konkretnych przepisach wśród komentatorów, oprócz specjalistów z zakresu prawa konstytucyjnego, znajdują się również specjaliści z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego, ochrony środowiska itp., co daje gwarancję wysokiego waloru praktyczności komentarza. Redaktorzy i Autorzy są nie tylko wybitnymi przedstawicielami doktryny, ale także praktykami: sędziami, adwokatami, radcami prawnymi, dzięki czemu komentarz skierowany jest przede wszystkim do tych, którzy na co dzień prowadzą praktykę prawniczą i stykają się w swojej pracy z problemami konstytucyjności prawa.
Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87-243 obejmuje kompleksowe omówienie rozdziałów III–XIII Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Dzieło pozwala na dokładne zapoznanie się z wykładnią przepisów ustawy zasadniczej; uwzględnia aktualny stan prawny oraz najnowsze orzecznictwo sądów polskich i UE, a także dorobek doktryny.
Rozdział III. Źródła prawa dotyczy źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Autorzy omawiają m.in.: hierarchię źródeł prawa, ogłoszenie aktów normatywnych jako warunek ich wejścia w życie, procedurę ratyfikacyjną umów międzynarodowych, organy upoważnione do wydawania rozporządzeń, zarządzeń i uchwał.
Rozdział IV. Sejm i Senat dotyczy następujących kwestii m.in.: wyborów, posłów i senatorów, organizacji i działania Sejmu i Senatu, referendum.
Rozdział V. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zawiera omówienie następujących kwestii: kadencji, zakazu łączenia funkcji, uprawnień w zakresie polityki zagranicznej, prawa łaski, aktów prawnych wydawanych przez Prezydenta, odpowiedzialności przed TS.
Rozdział VI. Rada Ministrów i administracja rządowa zawiera omówienie m.in.: kompetencji, składu i organów RM, procedury powołania RM, kompetencji Prezesa RM, uprawnień kierowniczych ministrów.
Rozdział VII. Samorząd terytorialny zawiera omówienie m.in.: gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, zadań własnych oraz zleconych samorządu, podmiotowości prawnej i dochodów jednostek samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych.
W Rozdziale VIII. Sądy i Trybunały Autorzy omawiają organy władzy ustawodawczej m.in.: sądy – strukturę, wieloinstancyjność postępowania sądowego, zasadę niezawisłości sędziowskiej, nieusuwalność sędziów, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu.
Rozdział IX. Organy kontroli państwowej i ochrony państwa zawiera omówienie m.in.: Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Rozdział X. Finanse publiczne zawiera omówienie m.in. podstawy prawnej nakładania podatków, organizacji i sposobu zarządzania Skarbu Państwa, budżetu Państwa, deficytu budżetowego, procedury uchwalania ustawy budżetowej.
W Rozdziale XI. Stany nadzwyczajne Autorzy omawiają poszczególne stany nadzwyczajne.
W Rozdziale XII. Zmiana Konstytucji Autorzy omawiają szczegółowo procedurę zmiany Konstytucji.
Rozdział XIII. Przepisy przejściowe i końcowe został poświęcony problemom związanym z wejściem Konstytucji RP w życie.
Komentarz skierowany jest przede wszystkim do tych, którzy na co dzień prowadzą praktykę prawniczą i stykają się w swojej pracy z problemami konstytucyjności prawa: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, jak i również aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, pracowników administracji oraz pracowników naukowych.

Informacje dodatkowe

Waga 2348 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Dostępny

ISBN

978-83-255-7491-8

Liczba stron

1500

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.