Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

329,00 

Barbara Adamiak, Janusz Borkowski †

Opis

Stan prawny: październik 2020 r.
Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych.
W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, siedemnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem – zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego.
Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie takich zagadnień jak:

postępowanie przed organami administracyjnymi,
postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami administracyjnymi,
postępowanie uproszczone,
wydawania zaświadczeń przez organy administracji publicznej,
opłaty i koszty postępowania,
przepisy szczególne w sprawie ubezpieczeń społecznych,
udziału prokuratora w postępowaniu,
mediacja w postępowaniu administracyjnym,
tzw. milczące załatwienie sprawy.

Ponadto komentarz zawiera wyczerpujące omówienie najnowszych zmian KPA, w tym wynikające m.in. z:

ustawy z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła możliwość doręczenie wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego; zmiana weszła w życie 18.4.2020 r.;
ustawy z 7.10.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (druk sejmowy Nr 239), która nowelizuje 36 artykułów KPA, nowelizacja wprowadza generalną zasadę równoważności pism służących załatwianiu spraw bez względu na to, czy zostały sporządzone i utrwalone w postaci elektronicznej czy na papierze, oraz zmiany ustalające ujednolicone zasady komunikacji z organami administracji publicznej z wykorzystaniem spełniającej standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej; zmiana wejdzie w życie 1.7.2021 r.,
a także trzy projekty ustaw nowelizujących KPA:

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 687), która dotyczy umożliwienia wydawania zaświadczeń w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną;
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 689), która zakłada zmianę art. 253, ustanawiając, że każda osoba zainteresowana, nie tylko obywatel polski, ma prawo składania skarg i wniosków do organów władzy publicznej oraz do organizacji społecznych;
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 178), która planuje dodanie nowego art. 139a, wprowadzającego zasadę, że organ odwoławczy zwraca akta sprawy organowi pierwszej instancji niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po upływie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego – a więc organ ten będzie przetrzymywał akta sprawy, oczekując na ewentualną skargę do sądu administracyjnego.

Komentarz ten z pewnością będzie pomocny dla adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych przygotowujących się do egzaminu końcowego, ponadto studentów prawa i administracji, pracowników administracji publicznej oraz osób załatwiającym sprawy w urzędach.

Informacje dodatkowe

Waga 1960 g
Wymiary 160 × 240 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.