Promocja!

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz / (Dostępny)

279,20 

Barbara Adamiak, Janusz Borkowski †

Opis

Komentarz autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy do KPA. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych.
W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, osiemnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem – zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego.
Czytelnicy znajdą w nim takżepraktyczne omówienie takich zagadnień jak:

postępowanie przed organami administracyjnymi,
postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami administracyjnymi,
postępowanie uproszczone,
wydawania zaświadczeń przez organy administracji publicznej,
opłaty i koszty postępowania,
przepisy szczególne w sprawie ubezpieczeń społecznych,
udziału prokuratora w postępowaniu,
mediacja w postępowaniu administracyjnym,
tzw. milczące załatwienie sprawy.

Ponadto komentarz zawiera wyczerpujące omówienie najnowszych zmian KPA, w tym wynikających m.in. z

ustawy z 8.6.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301), która ma na celu doprecyzowanie i ułatwienie wykładni art. 39 dot. hierarchii doręczeń pism przez organy administracji publicznej, a także wprowadzenie w art. 63 dodatkowego kanału służącego do składania pism do organów administracji publicznej, jakim jest m.in. e-Urząd Skarbowy, zmaina weszła w życie 7.7.2022 r.
ustawy z dnia 11.8.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491), nowelizującą art. 156 i 158 KPA dotyczące terminów doręczeń decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji; zmiana weszła w życie 11.9.2021 r.,
ustawy z dnia 21.1.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 187), wprowadzającej zmianę art. 217, który dotyczy umożliwienia wydawania zaświadczeń w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną; zmiana weszła w życie 5.2.2021 r.,
ustawy z dnia 18.12.2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54), która znowelizowała art. 146, 147 i 151 KPA oraz wprowadziła nowy art. 145aa, dotyczący możliwości wznowienia postępowania również w przypadku, gdy zostało wydane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które ma wpływ na treść wydanej decyzji; zmiana weszła w życie 2.1.2021 r.

Komentarz ten z pewnością będzie pomocny dla adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych przygotowujących się do egzaminu końcowego, a także dla studentów prawa i administracji, pracowników administracji publicznej oraz osób załatwiających sprawy w urzędach.

Informacje dodatkowe

Waga 2000 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8291-087-2

Liczba stron

1300

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.