Promocja!

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodo / Dostępność: Dużo

77,22 

SKU: 400522 Kategoria:

Opis

Planowana data wydania i wysyłki: 15.02.2023

Informacje dodatkowe

Format

B5

Wydanie

22

Medium

Książka papier

Rok publikacji

2023

Spis treści
Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka

miękka

Liczba stron

1376

Opis

K.C. –  uwzględniono zmiany dotyczące m.in. kosztów, zabezpieczenia zwrotu i przedterminowej spłaty pożyczki, rozciągnięcia pojęcia niezgodności z umową również na wady prawne, wymogów dotyczących treści oświadczenia gwarancyjnego. K.P.C. – najnowsze zmiany dotyczą m.in. zwiększenia zakresu ograniczenia egzekucji ze świadczeń pieniężnych, rozszerzenia katalogu pełnomocników i sposobu elektronicznego poświadczania odpisu dokumentu przez pełnomocnika w postępowaniu rejestrowym, zasięgania informacji przez sąd przed umieszczeniem dziecka u kandydata zakwalifikowanego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, kandydata zakwalifikowanego do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; rozszerzenia katalogu instrumentów cywilnoprawnych stosowanych wobec sprawców przemocy w rodzinie stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia innych członków rodziny. K.R.O. – uwzględniono zmiany dotyczące umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej oraz okresu osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym przed zamieszkaniem w innym państwie. K.S.C. – najnowsze zmiany dotyczą rozszerzenia listy wniosków niepodlegających opłacie oraz osób zwolnionych od uiszczenia kosztów sądowych. P.A.S.C. – uwzględniono zmiany dotyczące przyznania konsulom RP dostępu do rejestru stanu cywilnego oraz umożliwienia kierownikowi USC przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego. K.W.H. – najnowsze zmiany dotyczą rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do żądania odpisu dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych oraz do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. K.S.H. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. wprowadzenia regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek), zwiększenia efektywności rad nadzorczych spółek, rozszerzenia kręgu dopuszczalnych zawodów partnerów w spółce partnerskiej, umożliwienia dokonywania wpłat na pokrycie kapitału zakładowego przez Internet.   Najnowsze zmiany:KODEKS CYWILNYod 18 grudnia 2022 r. – ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)od 1 stycznia 2023 r. – ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. poz. 2337)KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGOod 12 sierpnia 2022 r. – ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.)od 1 września 2022 r. – ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301 ze zm.)od 20 września 2022 r. – ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967 ze zm.)od 13 października 2022 r. – ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 807 ze zm.)od 18 października 2022 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127)od 15 grudnia 2022 r. – ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. poz. 2436)od 18 grudnia 2022 r. – ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)od 21 grudnia 2022 r. – ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U poz. 2687)od 1 stycznia 2023 r. – ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)od 1 stycznia 2023 r. – ustawa z 7 pażdziernika 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180)od 1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140 ze zm.)od 14 marca 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)od 18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10 ustawy zmieniającej – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2615; oczekuje na podpis Prezydenta RP)USTAWA O DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU GRUPOWYMod 16 marca 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywani

Stan prawny

13 stycznia 2023 r.

ISBN

978-83-8328-324-1

Wersja publikacji

Książka papier

Dostępność

Dużo

DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.