Promocja!

Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa międzynarodowa

103,20 

Anna Przyborowska-Klimczak, Barbara Mielnik, prof. UWr, Barbara Mikołajczyk, prof UŚ, Bartłomiej Krzan, Brygida Kuźniak, prof. UJ, Cezary Mik, Elżbieta Dynia, prof. URz, Elżbieta Lis, Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, Iwona Wrońska, Jacek Barcik, Jacek Sobczak, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, prof. UŚ, Magdalena Słok-Wódkowska, Marcin Menkes, Marek Tkaczuk, Maria Magdalena Lewandowicz, Michał Kowalski, Tadeusz Gadkowski, prof. UAM, Tomasz Srogosz, prof. KAAFM, Wojciech Sz. Staszewski, prof. US, Władysław Pęksa

SKU: 15771 Kategorie: , ,

Opis

Tytuł publikacji „Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa” jest syntezą jej celów naukowych, a zamiarem, który legł u podstaw jej przygotowania było podjęcie prawniczej (przede wszystkim prawnomiędzynarodowej lecz nie tylko) refleksji nad aktualnością spuścizny Kongresu wiedeńskiego. Autorzy poddali badaniu „dzień dzisiejszy” a nie przeszłość, szukając jego korzeni i ciągłości z przeszłością. Punktem wyjścia było to, że idee, normy i instytucje wytworzone przez uczestników Kongresu są obecne w prawie międzynarodowym, bądź to w niezmienionej formule, bądź też jako początek współczesnych idei, norm i instytucji.
W pracy poddano pośrednio weryfikacji obiegowe przekonania, że:

„porządek westfalski” obowiązuje (powinien obowiązywać) bo jest „dobry” – jest więc porządkiem legitymizowanym i legalnym;
zaś legitymizacja „porządku wiedeńskiego” nawet w okresie obowiązywania – legalności była wątpliwa, bo był to porządek „zły”.

Przedmiotem refleksji prawniczej były przede wszystkim obecne w teraźniejszości „owoce” Kongresu wiedeńskiego, jak: reguły precedencji w prawie dyplomatycznym, rzeki międzynarodowe, „wielkie mocarstwa” i instytucjonalizacja bezpieczeństwa międzynarodowego, organizacje międzynarodowe i międzynarodowy governance. Uczestnicy projektu podjęli również kwestie kontrowersyjne, tj. prawo do samostanowienia w ujęciu prawa podmiotowego i przedmiotowego oraz metody i narzędzia dyplomacji wielostronnej.
Publikacja składa się z Części pogrupowanych w rozdziały. Cześć I obejmuje zagadnienia historyczne związane z Kongresem wiedeńskim. Część II. Perspektywa prawnomiędzynarodowa omawia zagadnienia: 1) instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej (m.in. zagadnienia integralności terytorialnej państwa i jego suwerennej równości oraz zasady komplementarności); 2) bezpieczeństwa międzynarodowego (m.in. koncepcje ius post bellum, analiza prawna i instytucjonalna systemu bezpieczeństwa); 3) neutralności (m.in. członkostwo w organizacjach międzynarodowych, cyberprzestrzeń); 4) dyplomacji (m.in. zagadnienia protokołu dyplomatycznego); 5) rzek międzynarodowych (m.in. kwestie wolności żeglugi); 6) wolnych miast;7) zakazu niewolnictwa i handlu ludźmi (m.in. zwalczanie niewolnictwa, migracja nieregularna, nadanie statusu uchodźcy); 8) varii (m.in. zagadnienia teorii Hansa Kelsena, ustroju Konfederacji Szwajcarskiej, traktowania cudzoziemców oraz prawa do kontroli własnego terytorium).

Informacje dodatkowe

Waga 760 kg
Wymiary 145 × 205 cm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa międzynarodowa”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *