Promocja!

Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach – Nr 2/2020 (183) / Dostępność:

78,75 

SKU: 132325 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

PRAWO HANDLOWE Paweł PopardowskiProblematyka funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym z perspektywy orzecznictwa Sądu Najwyższego – przegląd orzecznictwa , str. 7 Mirosław BączykTermin końcowy gwarancji zapłaty wadium – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19.09.2018 r., I ACa 470/17 , str. 22 Daniel JakimiecZasada numerus clausus ograniczonych praw rzeczowych. Służebność a użytkowanie – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 12.11.1997 r., I CKN 321/97 , str. 28 Marcin DrewekKwalifikacja prawna umowy długoterminowego najmu pojazdów – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 11.01.2018 r., III CZP 93/17 , str. 36 Tomasz CzechSkuteczność przelewu wierzytelności z umowy najmu w razie zbycia wynajętej rzeczy – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.02.2018 r., I CSK 472/17 , str. 44 Rafał WoźniakBezprawne ujawnienie informacji poufnej na przykładzie informacji zawodowej – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21.11.2018 r., II GSK 3641/16 , str. 54 Tobiasz NowakowskiHipoteka łączna na nieruchomościach lokalowych powstałych w wyniku przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 18.04.2019 r., II CSK 137/18 , str. 62 Alicja Sieczych-DrzewieckaPotencjalny zysk z niewybudowanego hotelu – lucrum cessans czy szkoda ewentualna? – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17.07.2019 r., I ACa 1662/17 , str. 68 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Agnieszka SztoldmanNaprawienie szkody wyrządzonej tymczasowym zabezpieczeniem własności intelektualnej – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 12.09.2019 r., C-688/17, BayerPharma AG przeciwko Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. i Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft , str. 75 OCHRONA KONKURENCJI Agnieszka AnuszPojęcie substytucyjności towarów. Sędziowska interpretacja ustaleń ekonomicznych Komisji – glosa do wyroku Sądu z 23.05.2019 r., T-370/17, KPN BV przeciwko Komisji , str. 90 PODATKI Grzegorz BorkowskiDzierżawa praw majątkowych źródłem przychodu – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.11.2019 r., II FSK 3715/17 – orzeczenie kwartału , str. 94 Jan SzczygiełKwalifikacja wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe – przegląd orzecznictwa , str. 103 Marcin GubałaOdejście od wyników wykładni językowej przy ustalaniu katalogu kosztów kwalifikowanych – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.10.2019 r., II FSK 3684/17 , str. 110 VARIA Paweł BoreckiW sprawie pojęcia wyznaniowej żydowskiej osoby prawnej – uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 9.02.2007 r., III CSK 411/06 , str. 116 Tadeusz WidłaOdpowiedzialność biegłego za wydanie nieprawidłowej opinii – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29.11.2019 r., V ACa 266/18 , str. 128

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.