Promocja!

Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach – Nr 1/2022 190 / Dostępność:

88,50 

SKU: 180677 Kategoria:

Opis

Publikacja „Dzieje administracji w Polsce w XX wieku” służyć ma prezentacji jak na przestrzeni stu lat zmieniała sie historia ludzkości.
Wiek XX był niezwykłym okresem, w którym mieliśmy do czynienia z dwiema wojnami światowymi, rewolucjami, powstaniem i upadkiem dwóch systemów totalitarnych: faszyzmu oraz socjalizmu, kreacja wielu niepodległych państw, powstaniem wspólnoty państw europejskich, lądowaniem człowieka na księżycu, niesłychanym rozwojem techniki, który spowodował, że coraz większa ilość fantastycznych zdawałoby sie pomysłów, stała sie rzeczywistością. Koniec wieku i tysiąclecia spowodował, ze wiele redakcji pism i instytucji postarała sie o opracowanie klasyfikacji wydarzeń, które miały najistotniejsze znaczenie dla dziejów świata.
Podręcznik zawiera omówienie zagadnień dotyczących m.in.:

Pojęcia i genezy II Rzeczypospolitej,
Podstaw ustroju II Rzeczypospolitej,
Szkolnictwa administracyjnego,
Sytuacji prawnej Polski po 17.9.1939 r.,
Ziem polskich pod okupacją niemiecką,
Ziem polskich pod okupacją sowiecką na Kresach (1939 – 1941),
Polskiego Państwa Podziemnego,
Pojęcia i powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

W każdej części układ rozdziałów jest podobny, a dotyczą one: genezy, nazwy państwa, podstaw prawa konstytucyjnego, administracji centralnej i terytorialnej, wybranych działów administracji specjalnej.

Informacje dodatkowe

Waga 630 g
Wymiary 135 × 220 mm
Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2022

Spis treści

PRAWO CYWILNE I HANDLOWE Paweł PopardowskiWybrane kwestie problemowe dotyczące spółek handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego z 2021 r. – przegląd orzecznictwa , str. 7 Janusz RoszkiewiczTworzenie ograniczeń wolności gospodarczej w drodze wykładni pozajęzykowej – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.08.2020 r., II GSK 601/20  , str. 18 Marcin ŁolikWpływ odroczenia terminu spełnienia świadczenia na bieg przedawnienia – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 11.09.2020 r., III CZP 88/19  , str. 26 Piotr RatusznikUwagi na tle stosowania pojęcia ekwiwalentności w prawie cywilnym – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 25.02.2020 r., I AGa 24/19  , str. 33 Tobiasz NowakowskiSkutki abuzywności klauzul umownych kształtujących istotne postanowienia stosunku prawnego – glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 7.05.2021 r., III CZP 6/21  , str. 42 Kacper SobolewskiWpływ niedopuszczenia akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu na ważność uchwały – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6.06.2018 r., III CSK 403/16  , str. 51 Wojciech KomarProblematyka tzw. klauzul spreadu walutowego – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.01.2016 r., I CSK 1049/14  , str. 59 OCHRONA KONSUMENTA Konrad Kohutek„Chciwość jest dobra dla społeczeństwa”: rozważania na temat aksjologii prawa antymonopolowego – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20.03.2018 r., III SK 5/17, na tle amerykańskiej sprawy Trinko  , str. 68 PODATKI Tomasz KolanowskiKoniec sporów o obniżoną stawkę podatku od towarów i usług od posiłków sprzedawanych w systemie drive in, walk through, food court i wewnątrz lokalu? – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.07.2021 r., I FSK 1749/18 – orzeczenie kwartału  , str. 75 Artur Konrad BoguckiRetrospektywna zmiana zasad (polityki) rachunkowości jako przyczyna powstania nadpłaty w podatku od niektórych instytucji finansowych – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20.05.2021 r., III FSK 3489/21  , str. 81Olga KucewiczKorekty cen transferowych dotyczące okresu sprzed 1.01.2019 r. – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.08.2020 r., II FSK 776/20  , str. 89 PRAWO ADMINISTRACYJNE Maciej Hadel, Robert SuwajZatwierdzenie organizacji ruchu jako czynność podlegająca kognicji sądów administracyjnych – glosa do uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26.06.2014 r., I OPS 14/13  , str. 97 Karol WachBrak kompetencji rady gminy do wyznaczenia przebiegu linii komunikacyjnych poprzez wskazanie przystanków początkowych, pośrednich i końcowych – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 29.04.2021 r., I SA/Ke 63/21  , str. 105 Paweł SzczęśniakTermin wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie przymusowej restrukturyzacji – glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11.08.2020 r., II GZ 221/20  , str. 114

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.