Promocja!

Europejski Przegląd Sądowy – Nr 1/2024 [220]

Original price was: 99,00 zł.Current price is: 74,25 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2024

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWYJan BarczObecny stan debaty nad reformą ustroju Unii Europejskiej, str. 4GLOSYZbigniew KmieciakOchrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2.03.2023 r., C-432/21, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospoliej Polskiej, str. 17Mariusz Baran, Barbara IwańskaGospodarka leśna prowadzona na podstawie dobrej praktyki leśnej oraz badanie legalności planów urządzenia lasu – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2.03.2023 r., C-432/21, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, str. 25KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA – UNIJNE PRAWO ENERGETYCZNEIlona PrzybojewskaZnaczenie i zakres stosowania zasady solidarności energetycznej – komentarz i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15.07.2021 r., C-848/19 P, Republika Federalna Niemiec przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej (gazociąg OPAL), str. 43UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICHOrzecznictwo Sądu Najwyższego (Michalina Szpyrka) , str. 61Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (Robert Talaga) , str. 63

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W NUMERZE STYCZNIOWYM „EUROPEJSKIEGO PRZEGLĄDU SĄDOWEGO” POLECAMY:   Obecny stan debaty nad reformą ustroju Unii Europejskiej prof. dr hab. Jan Barcz Bezpośrednio po wejściu w życie Traktatu z Lizbony rozpoczął się kolejny etap dyskusji nad reformą Unii. Wpływ na to miał najpierw kryzys finansowy strefy euro, a następnie szereg istotnych okoliczności: kryzys migracyjny, pandemia, agresja Rosji Putina na Ukrainę, a ostatnio strategia rozszerzenia Unii. Propozycje zmian unijnych traktatów zawarte w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 22.11.2023 r. wpływają na dyskusję w sprawie reformy Unii, ale jej nie zamykają. Będzie ona trwała jeszcze wiele lat, a finalny rezultat musi być zaakceptowany przez wszystkie państwa członkowskie. W artykule zamieszczono informacje, jaki jest obecny stan debaty, jakie znaczenie ma reforma UE przeprowadzona na mocy Traktatu z Lizbony i na czym polegają przedłożone propozycje rewizji traktatów.   W numerze znajdują się również dwie glosy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2.03.2023 r., C-432/21, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej W komentowanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości stwierdził naruszenie przez Polskę jej zobowiązań wynikających z unijnych przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt oraz ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia) oraz wymogów w zakresie zapewnienia możliwości zaskarżenia przez organizacje ochrony środowiska planów urządzenia lasu. Orzeczenie Trybunału stanowi istotny wkład nie tylko w kształtowanie standardów ochrony siedlisk i gatunków jako części dziedzictwa naturalnego Unii Europejskiej, lecz przede wszystkim w kształtowanie unijnego standardu w zakresie dostępu do sądu w sprawach ochrony środowiska, jako elementu prawa do skutecznej ochrony prawnej (sądowej), potwierdzonego w unijnym porządku prawnym w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Zob. Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2.03.2023 r., C-432/21, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej – prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Uniwersytet Łódzki oraz Gospodarka leśna prowadzona na podstawie dobrej praktyki leśnej oraz badanie legalności planów urządzenia lasu – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2.03.2023 r., C-432/21, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej – dr Mariusz Baran, Uniwersytet Jagielloński, dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński   W numerze styczniowym znajduje się także pierwszy z prezentowanych w 2024 r. kamieni milowych poświęconych unijnemu prawu energetycznemu. Autorką komentarzy jest dr hab. Ilona Przybojewska – Centrum Prawa Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji UJ. Zob. Znaczenie i zakres stosowania zasady solidarności energetycznej – komentarz i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15.07.2021 r., C-848/19 P, Republika Federalna Niemiec przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej (gazociąg OPAL) – dr hab. Ilona Przybojewska, Uniwersytet Jagielloński W komentowanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości przyjął, że przyznane gazociągowi OPAL przez niemiecki organ regulacyjny, a zmodyfikowane przez Komisję Europejską wyłączenie tej infrastruktury spod zasady dostępu stron trzecich i regulacji taryfowej narusza zasadę solidarności energetycznej. Wyrok ten jest bardzo istotny z punktu widzenia kontrowersji dotyczących charakteru i znaczenia powinności realizacji unijnej polityki energetycznej „w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi”, którą dotychczas rozumiano raczej jako pewną wskazówkę polityczną aniżeli wiążącą zasadę. Rozstrzygnięcie to zawiera ważne ustalenia rzutujące na rekonstrukcję znaczenia i ustalenie zakresu zastosowania zasady solidarności energetycznej, a jednocześnie pozostawia otwarte pewne aspekty dotyczące powyższych kwestii.   Informacja o zawartości numeru i dostęp do niektórych tekstów https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/europejski-przeglad-sadowy-1-2024

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

KIK-6509:202401

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights