Promocja!

Czas pracy w instytucjach kultury. Planowanie, rozliczanie, regulacje wewnętrzne / (Nakład wyczerpany)

111,20 

Marek Rotkiewicz

SKU: 20008 Kategoria:

Szerokie kompendium wiedzy dotyczące czasu pracy w instytucjach kultury.
Pracownicy instytucji kultury – niezależnie od tego, czy są to państwowe, czy samorządowe instytucje kultury – objęci są częściowo odrębnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy. Nie są to jednak regulacje całościowe, a co za tym idzie, stosujemy również do nich w zakresie nieuregulowanym odrębnie postanowienia Kodeksu pracy.
Instytucje kultury funkcjonują w bardzo różny sposób. Od w miarę stałych dni i godzin pracy, po bardzo zmienne rozkłady czasu pracy, dzielone dni pracy, pracę w nocy, niedziele i święta, liczne i niekiedy długotrwale wyjazdy. Tworzy to wiele praktycznych problemów związanych zarówno z planowaniem, jak i rozliczaniem czasu pracy. Najczęściej dotyczą one samego prawa wewnętrznego – bardzo ogólnie, nieprawidłowo napisanych i niedostosowanych do zmieniających się potrzeb regulaminów, tworzenia harmonogramów i ich notorycznych zmian oraz kwalifikowania przepracowanego czasu.
Książka omawia w sposób bardzo obszerny i maksymalnie praktyczny wszystkie kwestie związane z czasem pracy, zawiera liczne przykłady, omówione stany faktyczne i wzory dokumentów (zapisy regulaminu, wzory wniosków itp.).
Dużo miejsca poświęcono na zasady planowania czasu pracy, dobór wewnętrznych rozwiązań odnoszących się do czasu pracy, przy jednoczesnym omówieniu problematyki pracowników objętych przepisami odrębnymi – osób niepełnosprawnych czy kierowców.
Książka obejmuje tematykę:

zastosowania odrębnych regulacji dotyczących czasu pracy do pracowników instytucji kultury,
podstawowych pojęć związanych z czasem pracy – norm, okresów rozliczeniowych, odpoczynków, doby pracowniczej,
czasu pracy osób niepełnosprawnych,
czasu pracy w podróży służbowej,
szkoleń i podnoszenia kwalifikacji w odniesieniu do czasu pracy,
doboru i wprowadzania rozwiązań wewnętrznych dotyczących okresów rozliczeniowych, systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy,
tworzenia rozkładów (harmonogramów) czasu pracy,
czasu pracy kierownictwa,
pracy w godzinach nadliczbowych,
pracy w dniach wolnych od pracy,
niepełnego wymiaru czasu pracy,
pracy w niedziele i święta,
pracy w porze nocnej,
dokumentacji związanej z czasem pracy,
czasu pracy kierowców.

Najważniejsze zalety publikacji:

szerokie omówienie tematu czasu pracy w instytucjach kultury z przedstawieniem odrębnych regulacji dotyczących pracowników niepełnosprawnych, kierowców, osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz niepełnoetatowców,
liczne przykłady możliwych rozwiązań wewnętrznych, które można zastosować w konkretnych sytuacjach,
wzory zapisów w regulacjach wewnętrznych, porozumień, ustaleń,
duża liczba analiz konkretnych sytuacji opartych na autentycznych problemach zgłaszanych przez kierownictwo i pracowników instytucji kultury.

W książce można znaleźć odpowiedzi na wiele bardzo praktycznych pytań związanych z czasem pracy w instytucjach kultury, m.in.:

Jakie są wady i zalety dłuższych lub krótszych okresów rozliczeniowych czasu pracy?
W jaki sposób odnieść się do czasu pracy kierowców w regulaminie pracy, by zmniejszyć liczbę nadgodzin?
Jakie ograniczenia dotyczące czasu pracy faktycznie obejmują pracowników na stanowiskach kierowniczych?
Czy trzeba płacić za czas przerwy w przerywanym czasie pracy w instytucji kultury?
Czy pracownik niepełnosprawny może pracować w różnych dniach i różnych przedziałach godzinowych?
Jak prawidłowo udzielać odpoczynków dobowych i tygodniowych?
Jakie najczęstsze błędy popełniane są przy tworzeniu harmonogramów czasu pracy?
Jakie skutki może przynieść zmiana godzin granicznych niedzieli i święta?

Waga 360 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

216

ISBN

978-83-8235-592-5

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Shopping Cart
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights