Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 6/2023

Original price was: 118,50 zł.Current price is: 88,88 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

Table of contents, str. 6STUDIA I ARTYKUŁYDr hab. Arkadiusz Cudak (profesor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie) Środki obrony małżonka zobowiązanego w toku egzekucji administracyjnej z majątku wspólnego, str. 9Summary, str. 21Dr hab. Piotr Pietrasz (profesor Uniwersytetu w Białymstoku)Doręczenia elektroniczne w postępowaniu administracyjnym oraz podatkowym od 10 grudnia 2023 r. a postępowanie sądowoadministracyjne, str. 22Summary, str. 36Dr Mikołaj Pułło (Uniwersytet Pomorski w Słupsku)Zbieg postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej oraz w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego , str. 37Summary, str. 51Mgr Ranja Łuszczek (radca prawny; Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie)Bezpośrednie stosowanie Konwencji z Aarhus w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, str. 53Summary, str. 70ORZECZNICTWOI. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)Wykładnia przepisu art. 15 ust. 3 RODO i wyjaśnienie zasady wykonywania prawa dostępu do włas nych danych osobowych podlegających przetwarzaniu Wyrok TS z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie C-487/21 F.F. przeciwko Österreichische Datenschutzbehörde i CRIF, ECLI: EU:C:2023:36, str. 71II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: Przemysław Florjanowicz-Błachut)Brak poinformowania cudzoziemca o zasadniczych faktycznych powodach decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego wydanej wobec niego na podstawie dokumentów niejawnych oraz brak informacji o możliwości i sposobie dostępu do dokumentów niejawnych w aktach sprawy stanowią naruszenie gwarancji proceduralnych dotyczących wydalania cudzoziemców chronionych przez art. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji Wyrok ETPC z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie Poklikayew przeciwko Polsce (skarga nr 1103/16), str. 83III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Mieszko Nowicki)Wyrok TK z dnia 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 23/21) [dot. odmowy zwrócenia prawa jazdy obejmującego kategorie uprzednio posiadane, a nieobjęte orzeczonym środkiem karnym zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych], str. 94IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)1. Postanowienie SN z dnia 2 sierpnia 2023 r. (sygn. akt II UZ 45/23) [dot. statusu płatnika składek w prowadzonych przez organ rentowy z urzędu sprawach o objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz dot. określenia wysokości podstawy wymiaru składek] , str.  1022. Postanowienie SN z dnia 6 września 2023 r. (sygn. akt I PSK 76/22) [dot. przywrócenia do służby w charakterze funkcjonariusza służby celno-skarbowej], str. 106V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne (opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek prof. UW)A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 13 listopada 2023 r. (sygn. akt II GPS 2/22) [dot. możliwości wstrzymania wykonania decyzji przez sądadministracyjny] , str. 110B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych1.Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19 maja 2022 r. (sygn. akt I SA/Gl 24/22) [dot. odliczania podatku PIT zapłaconego za granicą] , str. 1162. Wyrok WSA w Lublinie z dnia 6 października 2022 r. (sygn. akt III SA/Lu 98/22) [dot. możliwości posługiwania się w Polsce zagranicznym prawem jazdy], str. 1193. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2022 r. (sygn. akt II SA/Po 761/22) [dot. skierowania kierowcy na badania lekarskie], str. 1224. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 2632/22) [dot. utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z powodu urlopu wypoczynkowego], str. 1265. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2023 r. (sygn. akt III SA/Wr 408/22) [dot. ograniczania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków], str. 1286. Wyrok WSA w Opolu z dnia 7 lipca 2023 r. (sygn. akt I SA/Op 141/23) [dot. opodatkowania przychodów z usług związanych z projektowaniemi rozwojem technologii informatycznych], str. 131VI. GlosyDr Paweł Gacek (radca prawny)Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2022 r. (sygn. akt III OSK 6252/21) [dot. odmowy przyznania świadczenia motywacyjnego w sytuacji wszczęcia postępowania karnego przeciwko funkcjonariuszowi Policji na podstawie art. 120a ust. 7 pkt 2 ustawy o Policji], str. 135Summary, str. 153Dr Anna Magdalena Żmijewska (radca prawny)Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2023 r. (sygn. akt III FSK 2487/21) [dot. opodatkowania lokali podatkiem od nieruchomości; wykładni zwrotu legislacyjnego „część kondygnacjiw świetle”], str. 154Summary, str. 163KRONIKAKalendarium sądownictwa administracyjnego (wrzesień – październik 2023 r.) (opracowanie: Maria Stefańska, Marta Szustkiewicz, Maria Poszwińska) , str. 165BIBLIOGRAFIAPublikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (wrzesień – październik 2023 r.) (opracowała Marta Jaszczukowa), str. 175

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0011:202306

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights