Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 5/2023

Original price was: 118,50 zł.Current price is: 88,88 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

Table of contents, str. 6STUDIA I ARTYKUŁYDr hab. Jacek Chlebny (profesor, Uniwersytet Łódzki)Zawrócenie cudzoziemca na granicy , str. 9Summary , str. 30Dr Jacek Drosik (doktor nauk prawnych, adwokat, doradca podatkowy)Mec. Maciej Giermak (radca prawny)Regulacja stanu prawnego nieruchomości wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa państwowe w kontekście orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, str. 31Summary, str. 43Dr Angelika Kurzawa (Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy)Dopuszczalność lokalizacji instalacji odnawialnego źródła energii w świetle władztwa planistycznego gminy oraz ułatwień wprowadzonych zmianą art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, str. 44Summary, str. 53Mgr Lucyna Kaligowska (st. referendarz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie)Wynagrodzenie pełnomocników z urzędu w świetle najnowszego orzecznictwa sądów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 kwietnia 2020 r., SK 66/19, str. 54Summary, str. 64VARIASprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Sędziów Sądów Administracyjnych (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 22 i 23 maja 2023 r.) [dot. prawa do rzetelnego procesu w czasie pandemii; tymczasowej ochrony prawnej przed sądami administracyjnymi] (dr Waldemar Jagodziński), str. 65ORZECZNICTWOI. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)Zakaz nakładania sankcji na osobę, na którą odnośnie do tych samych czynów nałożono już sankcję tego samego rodzaju, zwany zasadą ne bis in idem, gwarantowaną w art. 50 Karty praw podstawowych Unii EuropejskiejWyrok TS z dnia 14 września 2023 r. w sprawie C-55/22 NK przeciwko Bezirkshauptmannschaft Feldkirch, ECLI:EU:C:2023:670, str. 75II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: mgr Maria Stefańska)Brak prawnej możliwości wskazania aktualnej płci transpłciowego rodzica, innej niż płeć biologiczna, w akcie urodzenia dziecka poczętego już po zmianie płci; odmowa władz krajowych umieszczenia w akcie urodzenia osoby interseksualnej określenia „neutralny” lub „interseksualny” zamiast „mężczyzna” – w obu sprawach brak naruszenia art. 8 ust. 1 Konwencji Wyrok ETPC (Sekcja IV) z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie A.H. i inni przeciwkoNiemcom (skarga nr 7246/20) oraz wyrok ETPC (Sekcja IV) z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie Y. przeciwko Francji (skarga nr 76888/17), str. 81III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: mgr Irena Chojnacka, opracowanie: mgr Mieszko Nowicki)1. Wyrok TK z dnia 9 maja 2023 r. (sygn. akt SK 81/19) [dot. obowiązkowych szczepień ochronnych], str. 882. Wyrok TK z dnia 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21) [dot. podatków i opłat lokalnych], str. 92IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)1. Postanowienie SN z dnia 21 czerwca 2023 r. (sygn. akt III USK 268/22) [dot. odmowy zastosowania przez sąd przepisu ustawy z uwagi na niezgodność tego przepisu z Konstytucją RP], str. 972. Postanowienie SN z dnia 24 lipca 2023 r. (sygn. akt III USK 409/22) [dot. odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania składkowe], str. 100V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne (opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek prof. UW)A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 20 marca 2023 r. (sygn. akt III FPS 3/22) [dot. sposobu udokumentowania przekazania darowizny środków pieniężnych, by móc skorzystać ze zwolnienia podatkowego] , str. 1042. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 3 lipca 2023 r. (sygn. akt II GPS 3/22) [dot. wymogu podania w skardze numeru PESEL], str. 108B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych1. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 r. (sygn. akt II SAB/Wa 71/21) [dot. uznania dokumentacji dotyczącej benefi cjentów umów o dofi nansowanie za informację publiczną], str. 1142. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 listopada 2021 r. (sygn. akt III SA/Wa 1162/21) [dot. defi nicji działalności badawczo-rozwojowej uprawniającej do ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych], str. 1183. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2022 r. (sygn. akt II SA/Gl 190/22) [dot. przesłanek uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego], str. 1254. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30 stycznia 2023 r. (sygn. akt III SA/Gl 771/22) [dot. opodatkowania akcyzą produkcji piwa], str. 1275. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 30 marca 2023 r. (sygn. akt I SA/Ke 586/22) [dot. opodatkowania umowy depozytu nieprawidłowego], str. 130VII. GlosyMgr inż. Bogusław Kler (rzecznik patentowy) Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. (sygn. akt VI SA/Wa 79/21) [dot. wygaśnięcia częściprawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania do niektórych towarów], str. 135Summary, str. 142KRONIKAKalendarium sądownictwa administracyjnego (lipiec–sierpień 2023 r.) (opracowanie: mgr Maria Stefańska, lic. Maria Poszwińska) , str. 143BIBLIOGRAFIAPublikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (lipiec–sierpień 2023 r.) (opracowała mgr Marta Jaszczukowa) , str. 147

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0011 :202305

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights