Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 4/2023

Original price was: 118,50 zł.Current price is: 88,88 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

Table of contents, str. 6MATERIAŁY Z OBRAD DOROCZNEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W DNIU 23 CZERWCA 2023 R. W WARSZAWIEWystąpienie Prezesa NSA Jacka Chlebnego , str. 9List Prezydenta RP Andrzeja Dudy , str. 14Speech by the President of the CJEU Koen Lenaerts , str. 16Wystąpienie Prezesa TSUE Koena Lenaertsa, str. 21Sprawozdanie z obrad (mgr Szczepan Borowski, mgr Przemysław Florjanowicz-Błachut), str. 27Report from the proceedings, str. 30STUDIA I ARTYKUŁYMgr Bartłomiej Bieniek (doradca podatkowy)Dychotomia instytucji nadpłaty w podatku akcyzowym – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, str. 33Summary, str. 43Michał Karolak BA BCL (doktorant, University of Oxford – Wielka Brytania)Odpowiednie stosowanie przepisów procedury cywilnej w postępowaniachdowodowych przed sądami administracyjnymi – ujęcie technicznoprawne, str. 45Summary, str. 65Mgr Krzysztof Książek (asystent sędziego, Naczelny Sąd Administracyjny)Wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej w toku postępowania sądowoadministracyjnego, str. 67Summary, str. 82ORZECZNICTWOI. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)Odesłanie prejudycjalne – Państwo prawne – Niezależność sądownictwa – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Pierwszeństwo prawa Unii – Brak uprawnienia sądu krajowego do badania zgodności przepisu prawa krajowego, uznanego za zgodny z konstytucją przez sąd konstytucyjny danego państwa członkowskiego, z przepisami prawa Unii – Postępowanie dyscyplinarneWyrok TS z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie C-430/21 RS, ECLI:EU:C:2022:99, str. 83II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: mgr Przemysław Florjanowicz-Błachut)Nieuzasadniony ustawowy trzyletni okres oczekiwania na połączenie rodziny osób korzystających z ochrony uzupełniającej lub tymczasowej, niepozwalający na dokonanie indywidualnej oceny, stanowi naruszenie chronionego przez art. 8 Konwencji prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Wyrok ETPC (Wielka Izba) z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie M.A. przeciwko Danii (skarga nr 6697/18), str. 93III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: mgr Irena Chojnacka, opracowanie: mgr Mieszko Nowicki)Wyrok TK z dnia 11 maja 2023 r. (sygn. akt P 12/18) [dot. ograniczenia prawa własności w ustawie o ochronie zabytków], str. 99IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)1. Postanowienie SN z dnia 18 kwietnia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 846/22) [dot. różnicowania skutków czynności prawnych dotyczących gruntu państwowego lub samorządowego objętego postępowaniem administracyjnym w sprawie inwestycji drogowej], str. 1022. Wyrok SN z dnia 16 marca 2023 r. (sygn. akt III PSKP 19/22) [dot. właś ciwościsądów powszechnych w sprawach o zwolnieniu ze służby w Krajowej Administracji Skarbowej], str. 106V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne (opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek prof. UW)A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 27 marca 2023 r. (sygn. akt I FPS 2/22) [dot. braku wpływu tzw. ustawy covidowej na wstrzymanie, rozpoczęcie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązańpodatkowych], str. 1172. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 29 maja 2023 r. (sygn. akt I FPS 1/23) [dot. zabezpieczenia dodatkowego zobowiązania podatkowego], str. 124B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych1. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 marca 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 2166/18) [dot. opodatkowania nabycia wierzytelności podatkiem VAT] , str. 1322. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 września 2021 r. (sygn. akt VI SA/Wa 967/21) [dot. rozstrzygnięcia o warunkach przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności], str. 1343. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26 stycznia 2022 r. (sygn. akt I SA/Gl 1463/21) [dot. wznowienia postępowania w sprawie ustalenia podatku od spadku], str. 1394. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt II SA/ Go 1112/21) [dot. podstaw prawnych obowiązku kwarantanny w czasie stanu epidemii], str. 1435. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 września 2022 r. (sygn. akt II SA/Wa 559/22) [dot. uznania adresów poczty elektronicznej osoby prawnej za dane osobowe], str. 1466. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 14 grudnia 2022 r. (sygn. akt II SA/Rz 915/22) [dot. zmiany oznaczenia gruntów w ewidencji gruntów i budynków], str. 148VI. GlosyMgr Bartosz Lewandowski (Uniwersytet Wrocławski)Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2019 r. (sygn. akt II SA/Sz 465/19) [dot. momentu wejścia decyzji administracyjnej do obrotu prawnego], str. 151Summary, str. 159KRONIKAKalendarium sądownictwa administracyjnego (maj–czerwiec 2023 r.) (opracowanie: dr hab. Anna Rossmanith, mgr Przemysław Florjanowicz-Błachut, lic. Maria Poszwińska), str. 161BIBLIOGRAFIAPublikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (maj–czerwiec 2023 r.) (opracowała mgr Marta Jaszczukowa), str. 177

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0011:202304

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights