Promocja!

ISBN

Original price was: 95,00 zł.Current price is: 71,25 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

Table of contents, str. 6 STUDIA I ARTYKUŁY Dr Aleksander Jakubowski (adiunkt, Uniwersytet Warszawski)Kontrola sądowoadministracyjna odmowy dopuszczenia do usług zakładu administracyjnego , str. 9 Summary , str. 28 Dr Jakub Pawliczak (adiunkt, Uniwersytet Warszawski)Forma prawna odmowy dołączenia wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego na podstawie nieuznania zagranicznego orzeczenia , str. 29 Summary , str. 43 Dr Krzysztof Kozłowski (adiunkt, Uniwersytet Jagielloński)Popełnienie przestępstwa jako podstawa wznowienia szczególnych postępowań o nabycie obywatelstwa polskiego – wybrane kwestie jurydyczne oraz konstytucyjnoprawne  , str. 44 Summary , str. 60 Artykuły oparte na pracach doktorskich i magisterskich nagrodzonych w konkursie NSA w grudniu 2019 r. Dr Paweł Grzybowski (adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)Materialnoprawne granice dobrej wiary podatnika podatku od wartości dodanej , str. 61 Summary , str. 74 Dr Jan Wittlin (adiunkt, Akademia Leona Koźmiskiego w Warszawie)Mienie zabużańskie – hipotezy i wnioski z badań nad realizcją prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. , str. 75 Summary , str. 86 Mgr Natalia Budzowska (doktorant, Uniwersytet Wrocławski)Konstytucyjne uwarunkowania statusu mniejszości żydowskiej w Polsce , str. 87 Summary , str. 106 ORZECZNICTWO I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa (UE) 2015/1535 – Normy i przepisy techniczne – Turbiny wiatrowe – Dyrektywa 2006/123/WE – Pojęcie „usługi” – Środowisko – Dyrektywa 2009/28/WE – Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych – Obowiązkowe krajowe cele ogólne – Dotyczący procedur autoryzacji przepis krajowy mający zastosowanie do instalacji służących do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – Proporcjonalność – Uregulowanie państwa członkowskiego przewidujące ograniczenia w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowychWyrok TS z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie C-727/17 ECO-WIND, ECLI:EU:C:2020:393 , str. 107 II. Trybunał Konstytucyjny (wybór: mgr Irena Chojnacka, opracowanie: mgr Mieszko Nowicki)Wyrok TK z dnia 22 lipca 2020 r. (sygn. akt K 4/19) [dot. niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy (o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii) wprowadzających zmiany z mocą wsteczną (lex retro non agit)] , str. 123 III. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)Uchwała SN z dnia 13 marca 2020 r. (sygn. akt III CZP 66/19) [dot. obowiązku gminy ponoszenia kosztów utrzymania oświetlenia ulic, placów i dróg] , str. 129 IV. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: dr Stefan Babiarz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek) 1 Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 22 czerwca 2020 r. (sygn. akt II OPS 5/19) [dot. wniesienia skargi na bezczynność po zakończeniu postępowania przez organ administracji publicznej]  , str. 136 2 Wyrok składu siedmiu sędziów NSA z dnia 8 lipca 2019 r. (sygn. akt I FSK 486/17) [dot. doręczenia zastępczego w postępowaniu podatkowym] , str. 142 B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: prof. Andrzej Gomułowicz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek) 1 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2018 r. (sygn. akt III SA/Wr 152/18) [dot. opinii warunkującej dostęp pracownika do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego]  , str. 149 2 Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 7 lutego 2019 r. (sygn. akt II SA/Sz 1333/18) [dot. kręgu osób uprawnionych do świadczenia „Dobry start”] , str. 151 3 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 28 marca 2019 r.(sygn. akt II SA/Bk 782/18) [dot. zwolnienia z ponoszenia opłat i kosztów postępowania administracyjnego] , str. 154 4 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 14 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Bk 301/19) [dot. ustalania kosztów postępowania egzekucyjnego obciążających wierzyciela oraz skutków prawnych wejścia w życie wyroku TK z 28 czerwca 2016 r., SK 31/14] , str. 157 V. Glosy Dr Janusz Roszkiewicz (adiunkt, Uniwersytet Warszawski; asystent sędziego Sądu Najwyższego)Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2019 r. (sygn. akt I OSK 1676/19) [dot. odmowy zatwierdzenia przez organ prowadzący szkołę konkursu na dyrektora szkoły i umorzenia postępowania konkursowego z powodu nieistnienia stanowiska obsadzanego w drodze tego konkursu , str. 162 Summary , str. 169 KRONIKA Kalendarium sądownictwa administracyjnego (maj – czerwiec 2020 r.) (opracowała dr Anna Rossmanith) , str. 171 BIBLIOGRAFIA I. Recenzje Prawo o cudzoziemcach, pod red. J. Chlebnego, C.H. Beck, Warszawa 2020, stron 1472 (rec. prof. Wojciech Piątek) , str. 175 Katarzyna Tomaszewska, Dostęp di informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji, DIFIN, Warszawa 2019, stron 212 (rec. dr hab. Przemysław Szustakiewicz)  , str. 179 II. Wykaz publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (maj – czerwiec 2020 r.) (opracowała mgr Marta Jaszczukowa)  , str. 184

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights