Promocja!

Zamówienia podprogowe z uwzględnieniem centralnego rejestru umów

111,20 

Arkadiusz Szyszkowski

Opis

Praktyczny poradnik dla osób, które na co dzień realizują zamówienia podprogowe w praktyce zawodowej, uwzględniający zagadnienie centralnego rejestru umów.
Praktyczny przewodnik po zamówieniach podprogowych dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań, które mają na celu udzielenie zamówienia wyłączonego spod przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zawiera kompleksowo omówione przepisy regulujące udzielanie tego rodzaju zamówień, orzecznictwo, przykłady i wzory dokumentów, dzięki czemu stanowi niezbędne kompendium wiedzy, pomocne w bezbłędnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego.
Zamówienia podprogowe są najbardziej komercyjną częścią systemu zamówień publicznych, najbardziej zbliżoną do zakupów prywatnych, pozwalają zamawiającym na efektywniejsze dostosowywanie się do zmieniających się realiów rynkowych. Z udzielaniem zamówień podprogowych wiążą się jednak liczne wątpliwości, niejasności i pułapki prawne. Pojawiają się bowiem ciągle nowe interpretacje ich dotyczące, nowe rozwiązania w przepisach towarzyszących, nowe technologie mające wpływ na ich udzielanie, jak również zmieniają się poglądy instytucji kontrolnych.
W nowym wydaniu książki Czytelnik znajdzie przede wszystkim omówienie bardzo istotnego z punktu widzenia zamówień podprogowych zagadnienia, jakim jest centralny rejestr umów. Rejestr ten został wprowadzony do polskiego porządku prawnego przez ustawę z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054). Pierwotnie dniem, w którym miały zacząć obowiązywać przepisy dotyczące rejestru, miał być 1.7.2022 r., jednak w toku prac legislacyjnych nad ustawą z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw termin ten został zmieniony i obecnie jest to 1.1.2024 r.
Książka uwzględnia wszystkie zmiany dotyczące wprowadzenia centralnego rejestru umów i zasad jego działania, oraz omawia i wyjaśnia szczegółowo również liczne kontrowersje i wątpliwości związane z wprowadzaniem danych do rejestru umów, np. takie kwestie jak to, że:

treść rejestru potencjalnie może kolidować z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
jawność danych zawartych w rejestrze może być przyczyną wielu sporów prawnych;
brak jest spójności interpretacyjnej wśród ekspertów co do właściwego zakresu danych, które będą musiały być wprowadzane do rejestru;
ze względu na niespójne nazewnictwo wątpliwości dotyczą wszystkich danych, które będą wprowadzane do rejestru.

W nowym rozdziale książki dotyczącym rejestru umów Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Jakie kontrowersje, spory i ryzyka prawne wiążą się ze stosowaniem przepisów o centralnym rejestrze umów?
Czy każdy zamawiający jest obowiązany do stosowania przepisów o rejestrze umów?
Czy umowy o pracę podlegają wpisowi do centralnego rejestru umów?
Jakich umów nie uwzględnia się w rejestrze?
Czy w rejestrze podawać wartość przedmiotu umowy brutto czy netto?
Jak liczyć czas na wprowadzenie danych do rejestru: od zakupu, zawarcia umowy?
Jak postępować w przypadku zmiany umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia?
Czy do rejestru będzie trzeba zgłaszać umowy zawarte ustnie, ale potwierdzone fakturą?

Główne zalety publikacji:

praktyczne ujęcie zagadnienia prowadzenia postępowań podprogowych – w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe problemy związane z zamówieniami podprogowymi,
analiza przepisów dotyczących zamówień podprogowych,
uwzględnienie aktualnego orzecznictwa dotyczącego przepisów regulujących zamówienia podprogowe,
pozwala szybko wdrożyć się w mechanizmy zamówień podprogowych z punktu widzenia osoby praktycznie zaangażowanej w ich udzielanie,
zawiera poszerzoną analizę przepisów wprowadzających centralny rejestr umów,
wskazuje sposoby uniknięcia ryzyk wynikających ze stosowania przepisów o centralnym rejestrze umów.

W publikacji znajduje się omówienie najistotniejszych elementów procesu udzielania zamówień podprogowych, które dotyczą:

analizy przepisów Kodeksu cywilnego, lecz również właściwych regulacji ustawy o finansach publicznych,
warunków zamówienia, warunków przetargu, warunków zapytania ofertowego,
zasad obliczania wartości zamówień podprogowych,
zasad upubliczniania postępowań podprogowych,
wszelkich niezbędnych aspektów dotyczących składania i oceny ofert,
zawarcia umowy.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się m.in.:

Jak udzielać zamówień podprogowych?
Jakie są tryby udzielania zamówień podprogowych?
Jakie argumenty przemawiają za stosowaniem poszczególnych trybów w zamówieniach podprogowych?
Jakie pułapki tkwią w obowiązujących przepisach i co powinien zrobić zamawiający, aby ich uniknąć?
Czy przetarg i zapytanie ofertowe to tożsame procedury?
Jakie czynności może wykonać zamawiający w postępowaniu podprogowym?
Czy w umowach dotyczących zamówień podprogowych można stosować aneksy?
Jakich dokumentów zamawiający może i powinien wymagać od wykonawcy?
Czy w postępowaniu podprogowym można odrzucić ofertę i wykluczyć wykonawcę?
Czy i jak elektronizacja wpłynęła na zamówienia podprogowe?

Informacje dodatkowe

Waga 260 g
Wymiary 165 × 238 mm
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Liczba stron

140

ISBN

978-83-8291-356-9

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.