Promocja!

Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową + wzory do pobrania / (Dostępny)

135,20 

Zuzanna Tokarzewska-Żarna

Opis

Szczegółowe omówienie stosowania ustawy o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048) w praktyce.
Poradnik zawiera ponad 80 wzorów dokumentów wraz z omówieniem podstaw prawnych i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie ich sporządzania. Stanowi zbiór najistotniejszych projektów uchwał wspólnot mieszkaniowych, pism procesowych, wniosków, umów i innych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomościami w oparciu o ustawę o własności lokali.
W drugim wydaniu książki znajdziesz:

uaktualnione wzory pism – zostały bowiem uwzględnione zmiany w ustawie z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.), mające wpływ na wzory pism składanych zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i klauzulowego oraz postępowania egzekucyjnego;
analizę odpowiedzialności współwłaścicieli oraz dotychczasowego i nowego właściciela za zapłatę należności za lokal;
omówienie problematyki związanej ze sprzedażą lokalu w trybie egzekucji z nieruchomości, która coraz częściej występuje przy windykacji należności wspólnot mieszkaniowych;
przedstawienie sytuacji prawnej wspólnoty mieszkaniowej jako wierzyciela przy sprzedaży przez dłużnika zajętego lokalu w toku egzekucji sądowej z nieruchomości;
omówienie wprowadzonej ustawą z 28.5.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1090) sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, o którą wspólnoty mieszkaniowe mogą wnosić jako wierzyciele;
omówienie skutków prawnych dla wspólnoty mieszkaniowej uprawomocnienia postanowienia o przysądzeniu własności;
omówienie zagadnienia naruszenia posiadania dotychczasowego właściciela lokalu, sprzedanego w drodze egzekucji sądowej z nieruchomości i postawy administratora/zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, jaką powinien przyjąć, aby nie doszło do naruszenia posiadania;
omówienie wprowadzenia w posiadanie lokalu dłużnika wspólnoty mieszkaniowej, sprzedanego w wyniku egzekucji sądowej z nieruchomości przez komornika sądowego;
najnowsze orzecznictwo sądowe.

Celem książki jest:

zebranie w jednym opracowaniu wzorów uchwał wspólnot mieszkaniowych w przedmiocie najistotniejszych spraw, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty;
praktyczna pomoc dla wspólnot mieszkaniowych jako stron postępowania w prowadzeniu spraw poprzez przedstawienie konkretnych wzorów pism, np. pozwu o zapłatę, o ograniczenie powództwa, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, wpisu hipoteki przymusowej, odpowiedzi na pozew w sprawie o ustalenie nieistnienia uchwały, ewentualnie o stwierdzenie jej nieważności, odpowiedzi na wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego;
wskazanie sposobów zabezpieczenia roszczeń wspólnot mieszkaniowych w postaci gotowych wzorów pism;
przedstawienie czynności, jakie należy podjąć przy regulacji stanu prawnego lokalu, niezbędnych do dochodzenia roszczeń po zmarłym członku wspólnoty mieszkaniowej;
praktyczna pomoc przy prowadzeniu postępowania egzekucyjnego poprzez wskazanie gotowych wzorów wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, wniosku o wszczęcie i prowadzenie egzekucji czy o rozszerzenie wniosku egzekucyjnego;
zebranie w jednym miejscu najczęściej zawieranych przez wspólnoty mieszkaniowe umów, a także wzorów pism sporządzanych przy bieżącej obsłudze wspólnot mieszkaniowych.

8 najważniejszych zalet prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa:

zbiór 80 praktycznych rozwiązań i przykładów w postaci gotowych wzorów;
dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień;
wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych;
gotowe projekty najważniejszych uchwał wspólnot mieszkaniowych;
gotowe projekty pism w postępowaniach, w których wspólnota mieszkaniowa występuje jako strona;
gotowe projekty umów najczęściej zawieranych przez wspólnoty mieszkaniowe;
uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz zamieszczenie autorskich wzorów uwzględniających praktyczne zastosowanie tych zmian;
wskazanie najnowszego orzecznictwa istotnego dla funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Jakie elementy powinny zawierać uchwały wspólnot mieszkaniowych?
Jakie zagadnienia należy wziąć pod uwagę, aby uchwała wspólnoty mieszkaniowej była zgodna z przepisami prawa i nie naruszała zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną?
Jak formułować pisma procesowe oraz pozasądowe?
Jakie elementy powinny być uwzględnione w treści umów zawieranych przez wspólnoty mieszkaniowe?
Czy w przypadku sprzedaży przez dłużnika wspólnoty mieszkaniowej zajętego lokalu, wspólnota mieszkaniowa jako wierzyciel traci prawo zaspokojenia z tego składnika majątkowego?
Jak kształtuje się odpowiedzialność współwłaścicieli za zapłatę należności za lokal?
Jaki wpływ na wspólnotę mieszkaniową mają ustalenia dotychczasowego i nowego właściciela w kwestii zapłaty należności za lokal?
Czy wspólnota mieszkaniowa zawsze może zaspokoić swoje roszczenie w trybie egzekucji z nieruchomości?
Czy wspólnota mieszkaniowa może wnioskować o sprzedaż lokalu swojego dłużnika w drodze licytacji elektronicznej?
Jakie skutki prawne dla wspólnoty mieszkaniowej rodzi uprawomocnienie postanowienia o przysądzeniu własności?
Czy administrator/zarządca wspólnoty mieszkaniowej może pomóc nowemu właścicielowi lokalu, sprzedanego w trybie egzekucji z nieruchomości, wejść w posiadanie tego lokalu?

Publikacja skierowana jest do zarządców nieruchomości, administratorów, członków zarządu wspólnot mieszkaniowych, właścicieli lokali oraz prawników prowadzących sprawy wspólnot mieszkaniowych.

Informacje dodatkowe

Waga 490 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

298

ISBN

978-83-8291-774-1

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.