Promocja!

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz / (Zapowiedź)

319,20 

Adam Tułodziecki, Arkadiusz Prusaczyk, Jacek Jaworski, prof. ucz., Marian Wolanin

Opis

Kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).
Publikacja poza szczegółową wykładnią przepisów ustawy, w praktyczny sposób omawia najbardziej istotne problemy związane z gospodarką nieruchomościami, uwzględnia najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny oraz inne ustawy mające związek z przepisami ww. regulacji.
W Komentarzu przedstawiono zagadnienia dotyczące:

podziału i scalania nieruchomości,
pierwokupu;
wywłaszczania;
wyceny nieruchomości;
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
ustalania opłat adiacenckich,
pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne, wynikające m.in. z:

ustawy z 7.10.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r. poz. 2185), dotyczącej zniesienia obowiązku ogłaszania wyciągów z centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych w dzienniku urzędowym, a także opracowywania cyklicznych analiz i zestawień charakteryzujących rynek nieruchomości przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
ustawy z 22.7.2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1846), dotyczącej prawa pierwokupu nieruchomości na rzecz Spółki Celowej CPK;
projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2349), dotyczącego nowych zasad ustalania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości;
projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3146), dotyczący umożliwienia nabycia prawa własności gruntów, wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe i zmiany zasady ustalania ceny nieruchomości gruntowej, która jest zbywana na rzecz użytkownika wieczystego.

Komentarz adresowany jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, inwestorów na rynku nieruchomości oraz uczestników procesu inwestycyjnego.

Informacje dodatkowe

Waga 1920 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Zapowiedź

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8291-064-3

Rok publikacji

2023-07-31

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.