Promocja!

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora samorządowego

119,20 

Lucyna Kuśnierz

Na stanie

SKU: 20647 Kategoria:

Opis

Pierwszy na rynku, poradnik kompleksowo opisujący sprawozdania z zakresu operacji finansowych.
W dniu 1 stycznia 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2431). Wprowadzone zmiany mają w części zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania sprawozdań za IV kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021, a dodatkowe zmiany stosowane będą począwszy od sprawozdań sporządzanych za I kwartał 2022 r.
Zmiany w stosunku do poprzedniego rozporządzenia dotyczą:

zmian ogólnych zasad sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
wprowadzenia formy dokumentu elektronicznego jako głównej formy sporządzania i przekazywania sprawozdań,
zmiany w obowiązkach samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
klasyfikacji podmiotowej dłużników i wierzycieli,
rozszerzenia obowiązków samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykazywania danych w części C3 w sprawozdaniu Rb-Z,
zmian wzorów sprawozdań Rb-Z, Rb-N i Rb-UZ,
nowych pojęć oraz zmian niektórych pojęć stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań Rb-Z i Rb-N.

Obecnie najwięcej problemów w zakresie sporządzania tych sprawozdań związanych jest z:

prawidłowym wykazywaniem danych w „kredytach i pożyczkach” w sprawozdaniu Rb-Z (zakupy na raty, leasing finansowy, umowy nienazwane),
prawidłowym wykazywaniem w sprawozdaniu Rb-N nadpłat, zaliczek, refundacji, należności z tytułu zbywania nieruchomości, sprzedaży lokali oraz najmu i dzierżawy nieruchomości,
wykazywaniem depozytów w sprawozdaniach Rb-N sporządzanych za IV kwartał.

Publikacja zawiera:

Wyjaśnienia, jak krok po kroku sporządzić poszczególne elementy wszystkich sprawozdań w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządowych.
Szczegółowe omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu sprawozdań.
Ponad 65 najczęściej zadawanych pytań i szczegółowych odpowiedzi dotyczących sprawozdań.
Praktyczne porady i wypracowane rozwiązania, a także liczne przykłady liczbowe.
Informacje i wyjaśnienia wynikające z pism Ministerstwa Finansów Departamentu Długu Publicznego.
Schematy obrazujące poruszane zagadnienia oraz wypełnione formularze sprawozdań.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

jakie są terminy, formy przekazywania i obieg sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-ZN,
jak i kiedy należy dokonywać korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
jakie działania lub zaniechania w zakresie sprawozdawczości stanowią czyn noszący znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
jakie rozwiązania organizacyjne zastosować aby nie narazić się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości,
jak prawidłowo kwalifikować zobowiązania do poszczególnych tytułów dłużnych,
jak prawidłowo prezentować zobowiązania według właściwych grup wierzycieli,
jak wykazywać potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w sprawozdaniu Rb-Z części B,
jak prawidłowo sporządzać część C3 w sprawozdaniach jednostkowych Rb-Z samorządowych jednostek organizacyjnych,
jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ,
jak prawidłowo wykazywać należności według poszczególnych grup dłużników,
jakich należności nie należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N,
jak prawidłowo kwalifikować należności i inne aktywa finansowe do poszczególnych tytułów w sprawozdaniu Rb-N,
jak wykazywać w sprawozdaniach Rb-N i Rb-ZN dane dotyczące należności i innych aktywów finansowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
jak unikać najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu poszczególnych sprawozdań.

Informacje dodatkowe

Waga 360 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

216

ISBN

978-83-8291-111-4

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights