Promocja!

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych

Original price was: 199,00 zł.Current price is: 159,20 zł.

Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak, Bernadeta Dziedziak, Dorota Pudło-Żylińska, Elżbieta Dworak, Katarzyna Trzpioła, Lucyna Hanus, Lucyna Kuśnierz, Maciej Woźniak, Marcin Nagórek, Małgorzata Wojtczak, Mieczysława Cellary, Piotr Walczak, Zuzanna Sieradzka

Brak w magazynie

Opis

Poradnik wyjaśniający jak krok po kroku sporządzić sprawozdania budżetowe występujące w jednostkach samorządowych.
Książka wyjaśnia, jak sporządzać poszczególne wiersze i kolumny każdego sprawozdania budżetowego występującego w jednostkach samorządu terytorialnego, samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
Uwzględnia zmiany wprowadzone przez nowelizację z 26.1.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 193), które weszły w życie 31.1.2023 r. Nowelizacja ta:

wprowadza nowe formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych. Zrezygnowano z formy papierowej na rzecz formy dokumentu elektronicznego przesyłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą jednostki samorządu terytorialnego albo w sposób określony przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
doprecyzowuje zakres podmiotowy jednostek zobowiązanych do sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50.
zmienia zasady wykazywania w sprawozdaniu RB-27S danych dotyczących dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych.
ogranicza zakres danych prezentowanych w sprawozdaniu RB-27S w odniesieniu do skutków finansowych udzielonych ulg i zwolnień (np. wyłączenie obowiązku prezentowania danych w zakresie opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi).
zmienienia układ sprawozdania RB-NDS – w związku z nowelizacją art. 217 ust.2 ustawy o finansach publicznych i wyodrębnieniem nowego źródła przychodów (środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych).
doprecyzowuje zasady wykazywania w sprawozdaniu Rb-NDS przychodów i rozchodów związanych z zobowiązaniami dłużnymi zaciąganymi na finansowanie przejściowego deficytu.
ustala zasady prezentowania w sprawozdaniu Rb-NDS przychodów i rozchodów związanych z lokatami na okres wykraczający poza rok budżetowy.

Poradnik zawiera:

szczegółowe omówienie zasad sporządzania nowej wersji sprawozdania Rb-NDS,
wyjaśnienia jak sporządzać poszczególne wiersze i kolumny każdego sprawozdania budżetowego zgodnie z nowymi zasadami,
20 nowych odpowiedzi, których nie było w wydaniu z 2022 r. i które odwołuję się do bieżących problemów związanych ze sporządzaniem sprawozdań budżetowych,
190 zaktualizowanych z poprzedniego wydania odpowiedzi na szczegółowe pytania w podziale na poszczególne sprawozdania budżetowe,
wyjaśnienia jak ujmować dane zdarzenia gospodarcze i budżetowe w sprawozdaniach budżetowych w formie odpowiedzi na pytania,
przedstawienie sytuacji, gdy następują powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
aktualne przykłady sporządzania 10 sprawozdań budżetowych wraz z wypełnionym wzorem sprawozdania,
powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową,
terminarz sporządzania i przekazywania sprawozdań.

W książce znajdują się wyjaśnienia zagadnień dotyczących m.in.:

Jak wykazać i gdzie w sprawozdaniu Rb-27S zwrot dotacji na dodatek węglowy dokonany w 2023 r. Czy Rb-27S umniejszamy wykonanie dochodu czy ten zwrot następuje inny sposób?
Czy należy wykazać w Rb-27S dochody wynikłe z zapłaty kartami płatniczymi dokonanymi w grudniu – które wpłynęły na rachunek urzędu w styczniu 2023 r.? W ewidencji księgowej były na koncie 141.
W sprawozdaniu Rb-27S grudniowym zbiorczym JST (chodzi o sprawozdanie miesięczne a nie roczne) wykazujemy zwroty dotacji do dysponenta wykonane w styczniu?
Czy odsetki naliczone od dotacji przekazanej niepublicznej szkole podstawowej uznanej za nienależnie pobraną, sklasyfikowane w paragrafie 090 w sprawozdaniu Rb-27S należy wykazywać tylko w kolumnie „należności pozostałe do zapłaty” czy również w kolumnie „zaległości”?
Jeśli na wyciągu bankowym z 2.1.2023 r. są środki pieniężne regulujące należności cywilnoprawne z datą stempla 30.12.2022 r. to czy należy je zakwalifikować jako dochód wykonany i wykazać w sprawozdaniu rocznym Rb-27S za rok 2022?
W jaki sposób powinno się oszacować wartość nadpłaty z paragrafu 298 w danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ w części A i w części B?
Czy zaangażowanie dotyczące wydatków niewygasających wykazuje się w sprawozdaniu Rb-28S za 2022 r., jeżeli jednostka budżetowa miała ujęte w planie zadanie, na które miała zawartą umowę, zaangażowaną na koncie 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”?
Czy prawidłowo nie wykazaliśmy w Rb-NDS kredytu na tzw. przejściowy deficyt ale w sytuacji gdy zaciągnięto go na początku 2022 r. a spłacono po 30.9.2022 r.? Spłata była więc już po kwartalnym okresie sprawozdawczym.
Jeśli jednostka budżetowa złoży sprawozdanie w formie pisemnej, pomimo, że przy sprawozdaniach z operacji finansowych jest teraz taki obowiązek i pomimo, że zarząd JST wskaże elektroniczną formę złożenia sprawozdania w przypadku sprawozdań budżetowych, to czy jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Czy takie sprawozdanie uznaje się wtedy za złożone?

Informacje dodatkowe

Waga 660 g
Wymiary 165 × 238 mm
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Nakład wyczerpany

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

462

ISBN

978-83-8291-735-2

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dowiedz się więcej

Verified by MonsterInsights