Promocja!

Samorząd Terytorialny – Nr 9/2019 / Dostępność:

44,25 

Hubert Izdebski

SKU: 120741 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

ARTYKUŁY Kazimierz BandarzewskiCzy jednostki pomocnicze staną się nowym stopniem samorządu terytorialnego? Uwagi na tle projektowanych zmian , str. 7 Ewelina Cienkosz, Magdalena Miśkowiec, Piotr Ogórek, Bartłomiej Sroka, Dorota Szlenk-Dziubek, Paweł Zarębski Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2015 r. , str. 20 Bogdan Dolnicki, Anna WierzbicaDopuszczalność uczestnictwa wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w organach spółki prawa handlowego , str. 32 Martyna PawłowskaOdpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny fi nansów publicznych w świetle zasady nullum crimen sine lege , str. 41 Łukasz KierznowskiKonsekwencje ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla stypendiów przyznawanych studentom i doktorantom przez jednostki samorządu terytorialnego  , str. 49 Wojciech Kańczuga, Marcin WojcielWstępna analiza zmian w indywidualnym wskaźniku spłaty zadłużenia na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego w latach 2020–2025  , str. 58 Anna KiełczawaReforma samorządu terytorialnego we Francji , str. 67 GLOSY Przemysław SzustakiewiczPrzesłanki skuteczności złożenia wniosku o udostepnienie informacji publicznej za pomocą poczty elektronicznej – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2017 r. (I OSK 2671/16)  , str. 79 Paweł ZaborniakUdział stowarzyszenia zwykłego w postępowaniu sądowoadministracyjnym – glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 lutego 2018 r. (II OSK 1157/17)  , str. 85 KONKURS Ogłoszenie o XVII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską, dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, obronione w 2019 r.  , str. 96

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.