Promocja!

Samorząd Terytorialny – Nr 5/2023

Original price was: 79,00 zł.Current price is: 59,25 zł.

Hubert Izdebski

Na stanie

SKU: 430675 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

KONKURSProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich, dotyczących samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronionych w 2022 r., nadesłanych do XX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy ogłoszonego przez Wolters Kluwer Polska i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”, str. 7ARTYKUŁYJakub RobelPartycypacja społeczności lokalnych w kreowaniu strategii rozwoju gospodarczego w świetle standardów Rady Europy , str. 9Krzysztof GruszeckiObowiązki o charakterze kompensacyjnym lub minimalizacyjnym w decyzji określającej uwarunkowania środowiskowe realizacji przedsięwzięcia , str. 22Sławomir SaltariusProblematyka rozliczeń w przypadku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – wybrane zagadnienia , str. 33Tymoteusz BarańskiPowództwo starosty i organu wykonawczego gminy o stwierdzenie nieważności ustanowienia odrębnej własności lokalu , str. 44Dawid KozubekGminy obwarzankowe w województwie wielkopolskim ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego , str. 63ORZECZNICTWOKrzysztof JanuszkiewiczStwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w świetle ustawy covidowej – glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 28 kwietnia 2022 r., III SA/Wr 219/21 , str. 79

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

ST 5/2023   W majowym numerze miesięcznika „Samorząd Terytorialny” publikujemy wyniki XX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy ogłoszonego przez Wolters Kluwer Polska i Redakcję „Samorządu Terytorialnego” na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie, dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronionych w 2022 r. W numerze polecamy również artykuły dotyczące partycypacji społeczności lokalnych w kreowaniu strategii rozwoju gospodarczego w świetle standardów Rady Europy; problematyki rozliczeń w przypadku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Prezentujemy również glosę krytyczną do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dotyczącego stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego przez właściciela w świetle tzw. „tarczy antykryzysowej” z 2.03.2020 r.   Partycypacja społeczności lokalnych w kreowaniu strategii rozwoju gospodarczego w świetle standardów Rady Europy Jakub Robel – adiunkt na Wydziale Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie   Partycypacja społeczności lokalnej jest kamieniem węgielnym współczesnych koncepcji obywatelstwa, ponieważ jego instytucje i procedury decyzyjne mogą pozwolić na bardziej bezpośrednią formę demokracji, w której głosy zwykłych jednostek są najłatwiej słyszalne. Dlatego problematyka podjęta w artykule skoncentrowana jest wokół partycypacji społecznej i jej wpływu na kreowanie lokalnych strategii rozwoju gospodarczego. Jego celem jest próba oceny, w jakim stopniu Rada Europy angażuje się w tworzenie standardów w tym zakresie i za pomocą jakich mechanizmów wspiera ich realizację. Podjęta analiza podkreśla co prawda znaczenie standardów prawnie wiążących (zawartych zwłaszcza w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego), jednak daje również wyraz temu, że coraz częściej Rada Europy sięga po tzw. standardy miękkiego prawa, które choć nie mają mocy prawnie wiążącej, jednak przyczyniają się do wielu stosunków opartych na zasadzie kompromisu i współpracy bardziej niż hierarchicznego podporządkowania.   Problematyka rozliczeń w przypadku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – wybrane zagadnienia dr Sławomir Saltarius – Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.   Zwrot nieruchomości, która nie została wykorzystana na realizację celu publicznego określonego w decyzji o wywłaszczeniu, na rzecz byłego właściciela rodzi konieczność dokonania odpowiednich rozliczeń z tytułu odszkodowania wypłaconego na podstawie decyzji o wywłaszczeniu. Obowiązek zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania ciąży na osobie, która ubiega się o zwrot nieruchomości. Zmiany wartości nieruchomości w związku z dokonanymi na niej inwestycjami bądź dokonanymi obciążeniami mają bezpośredni wpływ na wysokość kwoty zwaloryzowanego odszkodowania podlegającego zwrotowi. Kwestie wzajemnych rozliczeń pomiędzy wywłaszczonym właścicielem a Skarbem Państwa lub gminą będącą aktualnym właścicielem takiej nieruchomości uregulowane są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotem rozważań w artykule są właśnie te rozliczenia, z uwzględnieniem praw wywłaszczonych podmiotów ocenianych przez pryzmat konstytucyjnej zasady państwa prawa oraz próba wykazania, że istnienie konstytucyjnej zasady państwa prawa musi rzutować na sposób wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami związanych z realizacją roszczenia o zwrot nieruchomości, w tym dotyczących określenia wysokości zwracanego odszkodowania.   Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego przez właściciela w świetle art. 15zzzzzn 2 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 28 kwietnia 2022 r., III SA/Wr 219/21. Krzysztof Januszkiewicz – podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.   Przedmiotem glosowanego rostrzygnięcia jest dokonana ocena prawna decyzji w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia o zbyciu zarejestrowanego pojazdu. Autor glosy dokonuje analizy argumentacji dokonanej przez sąd w kontekście tezy zawartej w uzasadnieniu wyroku, że specjalna regulacja przywrócenia terminu, o której mowa w art. 15zzzzzn 2 ustawy z 2.03.2020 r., ma zastosowanie do terminu na złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego, który jest terminem prawa materialnego. Niejednoznaczność treści przytoczonego przepisu skłania do przekonania, że wymienione stwierdzenie nie j

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

ABC-6503:202305

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights