Promocja!

Samorząd Terytorialny – Nr 3/2023

Original price was: 79,00 zł.Current price is: 59,25 zł.

Hubert Izdebski

Na stanie

SKU: 417706 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

ARTYKUŁY Wojciech GonetUprawnienia kontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie zamówień publicznych , str.  7 Maciej HadelPrawo pierwszeństwa w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – charakter prawny i dopuszczalność cesji uprawnienia z tego tytułu, str. 17 Jacek KrystekKorelacja postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z celami ochrony środowiska dla obszaru Natura 2000 – studium przypadku, str. 25 Piotr Kobylski, Paweł ŚwitalKoła Gospodyń Wiejskich jako instrument aktywności lokalnej – aspekty prawne i finansowe działalności, str. 39 Maciej SabalRegionalne Programy Operacyjne szansą na wyjście z pułapki projektyzacji – przypadek firm rodzinnych, str. 48 Michał SobczakSpecyfika gospodarowania zasobem nieruchomości przez województwo łódzkie, str. 60 Marta ZdrojkowskaDopuszczalny zakres badania projektu budowlanego w toku postępowania o pozwolenie na budowę, str. 71 OMÓWIENIA I RECENZJE Maciej J. NowakRecenzja monografii Rozprawa z decyzją o warunkach zabudowy, red. T. Bąkowski,  Gdańsk 2022, str. 86 ORZECZNICTWO Igor ZachariaszLokalizacja farmy fotowoltaicznej w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy – glosa aprobująca do Wyroku Naczelnego Sąd Administracyjnego z 12 października 2022 r., II OSK 1482/21, str. 89

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

ST 3/2023   W marcowym numerze miesięcznika „Samorząd Terytorialny” poruszamy między innymi tematykę dotyczącą uprawnień kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczących zamówień publicznych w samorządzie terytorialnym; omawiamy charakter prawny prawo pierwszeństwa w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i dopuszczalność cesji uprawnienia z tego tytułu; analizujemy orzeczenie Naczelnego Sąd Administracyjnego w sprawie lokalizacji farmy fotowoltaicznej w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.   Uprawnienia kontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie zamówień publicznych Prof. Wojciech Gonet – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, notariusz w Piasecznie   W opracowaniu dokonano analizy uprawnień kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczących zamówień publicznych w samorządzie terytorialnym. Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych w przedmiotowym zakresie wynikają z ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Autor wyjaśnia wątpliwości dotyczące stosowania tej ustawy związane ze wskazaniem uprawnionego organu RIO do analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówienia publicznego oraz możliwości pobierania opłat za przeprowadzone kontrole samorządowych osób prawnych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.   Prawo pierwszeństwa w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – charakter prawny i dopuszczalność cesji uprawnienia z tego tytułu Maciej Hadel – asesor sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, członek Zespołu Badawczego Prawa Publicznego    Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest kwestia charakteru prawnego uprawnienia z tzw. prawa pierwszeństwa (art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Przeanalizowana została treść tego uprawnienia, jego zakres przedmiotowy oraz skutki jego naruszenia. Przedstawiono również rozważania dotyczące dopuszczalności cesji roszczeń (uprawnień) przewidzianych przez ustawę o gospodarce nieruchomościami, w tym rzeczonego uprawnienia z tytułu prawa pierwszeństwa, co nie było do tej pory przedmiotem szerszej analizy doktryny i orzecznictwa sądowego.   Lokalizacja farmy fotowoltaicznej w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy – glosa aprobująca do Wyroku Naczelnego Sąd Administracyjnego z 12 października 2022 r. (II OSK 1482/21) Prof. Igor Zachariasz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie    Przedmiotem glosowanego rozstrzygnięcia jest ocena prawna odnosząca się do zasad lokalizacji farm fotowoltaicznych, jakiej dokonał Naczelny Sąd Administracyjny w ramach kontroli wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który to sąd uchylił decyzję o warunkach zabudowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach oraz poprzedzającą ją decyzję organu wykonawczego gminy dla inwestycji polegającej na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedmiotem glosy jest problem konieczności dokonywania wykładni systemowej w sytuacji, gdy treści przepisów składających się na normę prawną będącą podstawą orzekania organów nie budzą wątpliwości, a w konsekwencji powoduje to klasyfikowanie farm fotowoltaicznych jako zabudowy przemysłowej a nie urządzenia infrastruktury technicznej.   Ponadto w ST 3/2023 polecamy:   Jacek Krystek Korelacja postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z celami ochrony środowiska dla obszaru Natura 2000 – studium przypadku   Piotr Kobylski, Paweł Śwital Koła Gospodyń Wiejskich jako instrument aktywności lokalnej – aspekty prawne i finansowe działalności   Maciej Sabal Regionalne Programy Operacyjne szansą na wyjście z pułapki projektyzacji – przypadek firm rodzinnych   Michał Sobczak Specyfika gospodarowania zasobem nieruchomości przez województwo łódzkie   Marta Zdrojkowska Dopuszczalny zakres badania projektu budowlanego w toku postępowania o pozwolenie na budowę   Maciej J. Nowak Recenzja monografii Rozprawa z decyzją o warunkach zabudowy, red. T. Bąkowski, Gdańsk 2022

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

ABC-6503:202303

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights