Promocja!

Samorząd Terytorialny – Nr 1-2/2023 / Dostępność:

123,24 

Hubert Izdebski

SKU: 405112 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rok publikacji

2023

Spis treści

DZIESIĄTA ROCZNICA ŚMIERCI PROFESORA MICHAŁA KULESZY Jerzy StępieńDziesiąta rocznica śmierci Profesora Michała Kuleszy – zamiast wstępu, str. 7 Michał KuleszaNiektóre zagadnienia prawne definicji samorządu terytorialnego, str. 18 Michał KuleszaZagrożenia reformy (w sprawie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego), str. 29 Michał Kulesza„Źródła prawa” i przepisy administracyjne w świetle nowej Konstytucji, str. 35 Michał KuleszaRozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne, str. 41 Michał KuleszaPolskie doświadczenia w zarządzaniu reformą decentralizacyjną, str. 60 Michał KuleszaKonsolidacja zarządzania w samorządzie – wybrane zagadnienia. Uwagi do dyskusji, str. 88 Michał KuleszaO tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, str. 101 ARTYKUŁY Tadeusz Markowski, Adam Makowski, Maciej NowakPlanowanie przestrzenne w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – wnioski dla aktualnych dyskusji, str. 117 Anna AlbinAdaptacja do zmian klimatu jako zadanie publiczne, str. 130 Michał KiedrzynekAspekty prawne tworzenia rodzinnych ogrodów działkowych, str. 144 Marcin KopećStwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę – dopuszczalny zakres badania zdarzeń cywilnoprawnych w postępowaniu administracyjnym w świetle orzecznictwa sądowego, str. 153 Kamil StępniakBudżet obywatelski jako instrument partycypacji społecznej w procesie sprawowania władzy publicznej – studium na przykładzie budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy na 2022 r., str. 162RECENZJE I OMÓWIENIA Maja BiernackaRecenzja książki Prawo do miasta a wyzwania polityki miejskiej w Polsce,  red. Maciej J. Nowak, Warszawa 2022 ., str. 179 ORZECZNICTWO Przemysław SzustakiewiczUzasadnianie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,  gdy podmiot zobowiązany jej nie posiada – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja 2020 r., I OSK 2598/19, str. 183Indeks publikacji Autorów w „Samorządzie Terytorialnym” w 2021 r., str. 190Lista recenzentów artykułów publikowanych w 2021 r., str. 192

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

Numer 1-2/2023 „Samorządu Terytorialnego” poświęcony jest dziesiątej rocznicy śmierci pierwszego redaktora naczelnego czasopisma – Profesora Michała Kuleszy   Redakcja postanowiła uczcić tę rocznicę poświęcając część numeru na przedruk zaledwie kilku artykułów z ogromnego dorobku Profesora, które na przestrzeni lat ukazały się na łamach „Samorządu Terytorialnego” oraz „Państwa i Prawa”. O napisanie wstępu do tej części numeru redakcja zwróciła się do sędziego Jerzego Stępnia, senatora sejmu I i II kadencji (1989–1993), b. wiceministra spraw wewnętrznych i administracji (1997–1999), w latach 1999–2008 sędziego, a w latach 2006–2008 prezesa, Trybunału Konstytucyjnego. „Czynię to z wielką przyjemnością – łączyła mnie bowiem z Założycielem tego czasopisma i jego pierwszym, wieloletnim redaktorem naczelnym wieloletnia współpraca i, ośmielę się napisać, także przyjaźń. Bez reszty byliśmy też obaj oddani samorządowi terytorialnemu, który stał się naszą wspólną pasją – pisze we wprowadzeniu sędzia Jerzy Stępień. – Problemem było natomiast to, na czym powinien ów wstęp się skupić. Wybór artykułów ukazuje się w specjalistycznym czasopiśmie naukowym, krąg jego czytelników to w zdecydowanej większości profesjonaliści, którzy potrafią samodzielnie ocenić i docenić zawartość tego zbioru. Ostatecznie więc doszedłem do wniosku, że korzystniejsze będzie chyba przedstawienie Autora prac składających się na, z konieczności bardzo selektywny, zbiór jako uczestnika i w dużej mierze kreatora przemian ustrojowych w okresie transformacji – tym bardziej, że to, co pisał, zwykle służyło uzasadnieniu konkretnych działań, a naukowa refleksja, z mojego punktu widzenia, nie była celem samym w sobie, a właśnie niejako środkiem do przybliżenia istoty tych działań. Wstęp tym samym przybrał formę odrębnego eseju, gdyż przywołanie po latach pamięci Michała Kuleszy ożywiło tak wiele wspomnień i zdarzeń dotąd nigdzie nie opisywanych, że trudno mi było utrzymać się w pierwotnie rozważanym kształcie – dodaje sędzia Stępień.”   Wśród wybranych publikacji Profesora Michała Kuleszy opublikowanych w ST 1-2/2023 znalazły się następujące artykuły:   Niektóre zagadnienia prawne definicji samorządu terytorialnego Zagrożenia reformy (w sprawie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego) „Źródła prawa” i przepisy administracyjne w świetle nowej Konstytucji Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne Polskie doświadczenia w zarządzaniu reformą decentralizacyjną Konsolidacja zarządzania w samorządzie – wybrane zagadnienia. Uwagi do dyskusji o tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów     W numerze 1-2/2023 „Samorządu terytorialnego” polecamy także artykuły:   prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Uniwersytetu Łódzkiego), prof. dr hab. Adam Makowski (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Maciej J. Nowak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) Planowanie przestrzenne w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – wnioski dla aktualnych dyskusji   dr Anna Albin (Uniwersytetem Wrocławski, pracownik samorządowy) Adaptacja do zmian klimatu jako zadanie publiczne   dr Michał Kiedrzynek Aspekty prawne tworzenia rodzinnych ogrodów działkowych

Stan prawny
ISBN
Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.