Promocja!

Przegląd zmian podatkowych 2023 / (Dostępny)

119,20 

Agnieszka Bieńkowska, Joanna Pęczek-Czerwińska

Opis

Kompleksowe omówienie licznych zmian podatkowych 2023.
Główne zalety publikacji:

szczegółowo omawia wszystkie najważniejsze zmiany w zakresie PIT, CIT, VAT i innych przepisach podatkowych, które zaczęły lub zaczną obowiązywać w 2023 r.,
zawiera tabele porównujące treść przepisów przed i po zmianie,
wyjaśnia, wykorzystując liczne przykłady, jak w praktyce stosować nowe przepisy,
odwołuje się do komunikatów MF oraz objaśnień podatkowych MF,
zawiera rysunki/schematy obrazujące opisywane zagadnienia,
przedstawia najważniejsze interpretacje podatkowe oraz wyjaśnienia MF w zakresie opisywanych zagadnień,
sygnalizuje projektowane zmiany jakie ustawodawca zamierza wprowadzić w 2023 r.,
jest merytorycznym uzupełnieniem bestsellerowego zbioru aktów prawnych zawartych w książce „Podatki 2023″.

Rok 2023 przyniesie kolejne liczne zmiany podatkowe, z których część będzie obowiązywać już od 1.1.2023 r., a inne wejdą w życie w trakcie roku. Podobnie jak w roku ubiegłym, najwięcej zmian dotyczyć będzie CIT i PIT, przy czym tym razem ich celem będzie poprawienie i doprecyzowanie już obowiązujących przepisów, głównie tych wprowadzonych tzw. Polskim Ładem, ale nie tylko.
Zmiany z zakresie CIT wynikać będą przede wszystkim z ustawy z 7.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180). Część z tych zmian weszła w życie 26.10.2022 r, pozostałe obowiązują od 1.1.2023 r. Skutkiem tej nowelizacji jest m.in.:

uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie,
odroczenie wejścia w życie oraz modyfikacja przepisów o tzw. podatku CIT minimalnym,
doprecyzowanie zasad rozliczania ryczałtu od dochodów spółek (tzw. CIT estońskiego), w szczególności w zakresie rozliczania kosztów użytkowania samochodów osobowych oraz zasad spełnienia wymogu minimalnego zatrudnienia,
modyfikacja i doprecyzowanie zasad rozliczania podatku od przerzucanych dochodów, w tym zmiana katalogu kosztów uznawanych za przerzucane dochody,
zmiana w zakresie sposobu obliczania limitu kosztów finansowania dłużnego wprowadzona w celu dostosowania przepisów do stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe,
zaostrzenie przepisów w zakresie opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej,
złagodzenie regulacji w zakresie składania oświadczeń płatnika dla celów poboru podatku u źródła dla wypłat przekraczających 2 mln zł,
uchylenie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla pośrednich transakcji rajowych oraz podwyższenie progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich transakcji rajowych,
zmiany niektórych przepisów dotyczących opodatkowania polskiej spółki holdingowej.

W zakresie PIT źródłem zmian są następujące akty prawne:

ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105),
ustawa z 7.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180).
ustawa z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2165),

Wprowadzone na ich podstawie zmiany obejmują m.in.:

ujednolicenie zasad składania wniosków i oświadczeń przez podatników i ich procedowania przez płatników,
nowe zasady uwzględniania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek,
zmniejszenie odpowiedzialności płatnika,
rozszerzenie uprawnień płatnika podatku zryczałtowanego o wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

W zakresie VAT wprowadzony zostanie kolejny zestaw zmian, tzw. pakiet SLIM VAT 3. Ta nowelizacja ma obowiązywać od 1.4.2023 r. Do najważniejszych zmian wprowadzanych tym pakietem należą:

doprecyzowanie zasad stosowania kursów walut dla przeliczania faktur korygujących,
modyfikacja przepisów w zakresie ustalania proporcji częściowego odliczenia VAT naliczonego,
rezygnacja z obowiązku posiadania faktury jako warunku odliczenia VAT z tytułu WNT oraz doprecyzowanie zasad ujmowania WDT w przypadku otrzymania dokumentów po terminie,
złagodzenie zasad wymierzania sankcji VAT,
zmiany w zakresie warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
rozszerzenie katalogu należności opłacanych ze środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Od 1.1.2023 r. polscy podatnicy mogą tworzyć i rozliczać się w ramach tzw. Grup VAT. To od dawna oczekiwane rozwiązanie w praktyce wiąże się z koniecznością spełnienia wielu warunków, a także – co równie istotne – z dokładną analizą skutków finansowych decyzji o przystąpieniu do danej grupy. W październiku 2022 r. Minister Finansów opublikował w tym zakresie objaśnienia podatkowe, które wyjaśniają część powstałych w praktyce wątpliwości. Nadal jednak wiele problemów nie zostało rozwiązanych.
Ważną zmianą jest również wprowadzenie obowiązku (od 1.1.2024 r.) wystawiania i otrzymywania faktur w postaci tzw. faktur ustrukturyzowanych, za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Chociaż w trakcie roku 2023 korzystanie z systemu KSeF jest w dalszym ciągu dobrowolne (zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej przepisy o obowiązkowym stosowaniu KSeF mogą wejść w życie dopiero od 1.1.2024 r.), dotychczasowe doświadczenia pokazują, że przygotowanie podmiotu do wdrożenia systemu faktur ustrukturyzowanych jest czasochłonne i skomplikowane nie tylko pod względem informatycznym, ale przede wszystkim pod względem organizacyjnym. Zdecydowanie więc warto przygotowania w tym zakresie rozpocząć już teraz.
Należy pamiętać, że brak znajomości zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm).
Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej działalności gospodarczej, przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

Informacje dodatkowe

Waga 500 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

280

ISBN

978-83-8291-669-0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.