Promocja!

Przegląd Sądowy – Nr 7-8/2021 / Dostępność:

142,50 

SKU: 153976 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

ARTYKUŁYBarbara Nita-Światłowska, Andrzej ŚwiatłowskiTryb ścigania przestępstw wymienionych w art. 294 § 1 k.k. popełnionych na szkodęosoby najbliższej, str. 7Grzegorz Borkowski, Katarzyna Gajda-RoszczynialskaPrawidłowość procesów nominacyjnych a prawo do sądu ustanowionego ustawą.Uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 19.12.2020 r., Ástráðsson przeciwko Islandii – cz. 2, str. 25Elżbieta Czarny-DrożdżejkoWyłączne prawo do zwielokrotnienia utworu w orzecznictwie Trybunału SprawiedliwościUnii Europejskiej na tle problematyki dzieła zależnego i inspirowanego, str. 41Agnieszka Pilch, Marek PorzyckiWykonanie kary grzywny a upadłość konsumencka, str. 62Radosław StrugałaZrzeczenie niewłaściwe. Możliwość uchylenia skutków przedawnienia przezdłużnika-konsumenta w świetle znowelizowanych przepisów o przedawnieniu, str. 80Adam BarczakPrzedawnienie roszczeń odszkodowawczych wynikających z niewątpliwie niesłusznegotymczasowego aresztowania i zatrzymania, str. 90Kacper WosiakTożsamość podmiotowa na gruncie art. 5841 i 5842 k.s.h. oraz jej konsekwencje– uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, str. 105Anna Wochowska-PetrykowskaKwalifikacja oszustwa sądowego, str. 119Paulina JabłońskaWykładnia prokonstytucyjna w procesie sądowego stosowania prawa – przyczynekdo dyskusji, str. 134Tobiasz NowakowskiKoncepcje przyczynienia się poszkodowanego do wypadku komunikacyjnegoprezentowane w doktrynie i orzecznictwie, str. 146Jakub Grygutis, Przemysław JadłowskiCzynności aplikanta aplikacji sędziowskiej w trakcie rozprawy lub posiedzenia jawnegow postępowaniu cywilnym, str. 158ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH CYWILNYCHBartosz KucharskiOdpowiedzialność z ubezpieczenia OC za szkody wywołane ruchem tzw. pojazdówspecjalnych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4.09.2020 r., II CSK 749/18, str. 174ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH KARNYCHZbigniew KwiatkowskiZakres kognicji sądu w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego.Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 25.02.2020 r., IV KK 78/19, str. 182ORZECZNICTWO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGODorota PudzianowskaSukcesja administracyjnoprawna zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.Glosa do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4.02.2020 r., II GSK 3025/17, II GSK 3026/17, II GSK 3027/17, II GSK 3135/17, II GSK 3291/17, oraz 5.02.2020 r., II GSK 2478/17, str. 189KONKURS „PRZEGLĄDU SĄDOWEGO”Ogłoszenie o XIII edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego”, str. 199Regulamin Konkursu „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatnąw praktyce wymiaru sprawiedliwości, str. 200

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.