Promocja!

Przegląd Podatkowy – Nr 5/2019 337 / Dostępność:

54,00 

SKU: 111293 Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

TEMAT MIESIĄCA Andrzej Ladziński, Dominik Wasiluk O nieprawidłowej implementacji dyrektywy 2018/822 (MDR) i jej konsekwencjach str. 9 GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH Dariusz M. MalinowskiPrzedawnienie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy str. 3 PROFESJONALIŚCI O PODATKACH Aleksandra DajnowiczXIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego, Kraków 23–24.03.2019 r. – relacjastr. 5Wojciech MorawskiI edycja konkursu Tax Everest – Akademickich Mistrzostw Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowegostr. 7 PODATKI Jakub Jankowski Zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych w kosztach podatkowych fi rmy obowiązujące od 1.01.2019 r. str. 17Błażej Kuźniacki Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania z wykorzystaniem algorytmów i sztucznej inteligencji na przykładzie nadużyć umów o UPO w świetle PPT str. 27 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE Paweł Kamiński Rygor natychmiastowej wykonalności a egzekucja administracyjna – rozważania na temat momentu dopuszczalności wszczęcia egzekucji str. 42 ORZECZNICTWO Wojciech Majkowski, Iwona Krzemińska Problematyka stosowania właściwej wersji językowej przepisów na przykładzie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku pomiędzy Polską a Szwecją str. 48 Ewa PrejsPrzegląd orzecznictwa TSstr. 56 Krzysztof Lasiński-SuleckiPrzegląd orzecznictwa TSstr. 60 AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI Filip MajdowskiObowiązkowy mechanizm podzielonej płatnościstr. 63 Prenumerata PP str. 64 Andrzej Ladziński, Dominik Wasiluk O nieprawidłowej implementacji dyrektywy 2018/822 (MDR) i jej konsekwencjach Obowiązujące od 1.01.2019 r. przepisy Rozdziału 11a Działu III ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – wprowadziły nakaz przekazywania informacji o schematach podatkowych. Bezpośrednią przyczyną przyjęcia nowych regulacji było zobowiązanie każdego kraju członkowskiego do implementacji uchwalonej przez Radę 25.05.2018 r. dyrektywy 2018/822 zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych – dalej dyrektywa MDR. Mimo że w wielu aspektach polski ustawodawca znacznie rozszerzył zakres czynności traktowanych jako schematy podatkowe, to z powodu nieprawidłowej transpozycji kryterium głównej korzyści oraz kryterium transgranicznego nie wypełnił minimalnego standardu harmonizacji. Początek strony dr Jakub Jankowski Zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych w kosztach podatkowych fi rmy obowiązujące od 1.01.2019 r. Podatnicy wykorzystujący samochody osobowe w prowadzonej działalności gospodarczej musieli przygotować się na fundamentalne zmiany, które weszły w życie od 1.01.2019 r. Celem zmian uchwalonych w ustawach o podatkach dochodowych było – zdaniem ustawodawcy – ograniczenie korzyści podatkowych w związku z zakupem i eksploatacją aut luksusowych w ramach fi rmy oraz likwidacja podatkowego uprzywilejowania umowy leasingu. Nie powinno zatem dziwić, iż wprowadzone zmiany generalnie (poza pewnym drobnymi wyjątkami) nie są korzystne dla podatników. Początek strony dr Błażej Kuźniacki Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania z wykorzystaniem algorytmów i sztucznej inteligencji na przykładzie nadużyć umów o UPO w świetle PPT Supersoniczne tempo rozwoju nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, umożliwia ich coraz szersze i bardziej efektywne zastosowanie do wspomagania pracy człowieka. Powstaje pytanie, czy nowe technologie, w szczególności sztuczna inteligencja, mogą być wykorzystane przez zainteresowane podmioty, np. przez podatników, organy podatkowe, sądy, do adresowania wyzwań związanych ze stosowaniem coraz to bardziej skomplikowanych i złożonych regulacji podatkowych. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na to pytanie badawcze poprzez przedstawienie potencjału zastosowania sztucznej inteligencji wobec jednej z najbardziej istotnych norm prawnych o zasięgu globalnym, która jest skierowana przeciwko unikaniu opodatkowania, tj. klauzuli testu głównego celu (ang. principal purpose test) – dalej PPT. Autor fi nalnie stawia hipotezę, zgodnie z którą stworzenie bardzo skutecznego oprogramowania do wykrywania i zapobiegania zjawisku unikania opodatkowania i zapobiegania mu w skali krajowej i globalnej jest możliwe, a jego wdrożenie będzie zmianą „zasad gry”, które nie tylko poprawią wydajność doradców podatkowych i władz podatkowych z różnych państw (niezależnie od stopnia rozwoju państw, wystarczy dostęp do Internetu), ale także wydajność systemów podatkowych na całym świecie. Początek strony Paweł Kamiński Rygor natychmiastowej wykonalności a egzekucja administracyjna – rozważania na temat momentu dopuszczalności wszczęcia egzekucji W artykule jest rozważana kwestia korelacji pomiędzy nadaniem nieostatecznej decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności a prowadzeniem postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na podstawie takiej decyzji. Początek strony Wojciech Majkowski, Iwona Krzemińska Problematyka stosowania właściwej wersji językowej przepisów na przykładzie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku pomiędzy Polską a Szwecją „W świetle przytoczonych przepisów nie powinno budzić wątpliwości, że w przypadku umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania ze względu na rozbieżność pomiędzy treścią jej art. 11 ust. 1 w wersji polskiej i szwedzkiej, obowiązująca jest angielska wersja językowa umowy. Strony tej umowy postanowiły bowiem, że rozstrzygający jest tekst angielski. Art. 11 ust. 1 u.p.o. w wersji angielskiej zawiera klauzulę benefi cial owner. Zatem wbrew stanowisku skargi kasacyjnej, przepis ten należy odczytywać w ten sposób, iż odnosi się on do «uprawnionego odbiorcy»”. (Teza rozstrzygnięcia) Początek strony

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.