Promocja!

Przegląd Podatkowy – Nr 3/2019 335 / Dostępność:

56,16 

SKU: 107136 Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rok publikacji

2019

Spis treści

TEMAT MIESIĄCA Hanna Litwińczuk Przekwalifikowanie (nieuznanie) transakcji dokonanej pomiędzy podmiotami powiązanymi w świetle regulacji o cenach transferowych przed i po 1.01.2019 r. str. 12 GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH Dariusz M. MalinowskiMały podatnik w podatkach dochodowych – wyliczenie limitu uprawniającego str. 3 PROFESJONALIŚCI O PODATKACHstr. 6 PRAKTYKA SKARBOWA str. 9 PODATKI Kiejstut Żagun Innovation Box – domknięcie łańcucha zachęt fiskalnych na działalność rozwojową str. 19Cezary Krysiak, Dawid Widzyk, Paolo Janiszewski Opodatkowanie transakcji wirtualnych str. 25 Wojciech Dmoch Zasada adekwatności w teorii i praktyce: rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami str. 36 ORZECZNICTWO Paweł Suchocki Odpowiedzialność podatkowa członków organów zarządzających zagranicznych spółek jako osób trzecich str. 46 Przegląd orzecznictwa SAstr. 54 Przegląd orzecznictwa TSstr. 57 AKTUALNOŚCI Z BRUKSELIstr. 63 Prenumerata PP str. 64 prof. dr hab. Hanna Litwińczuk Przekwalifi kowanie (nieuznanie) transakcji dokonanej pomiędzy podmiotami powiązanymi w świetle regulacji o cenach transferowych przed i po 1.01.2019 r. Artykuł jest kontynuacją artykułu zamieszczonego w „Przeglądzie Podatkowym” 2018/10, którego przedmiotem była analiza relacji pomiędzy regulacjami o cenach transferowych a ogólną normą przeciwko unikaniu opodatkowania w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. W niniejszej części zagadnienie zostało uzupełnione o uwagi dotyczące regulacji o cenach transferowych obowiązujących od 2019 r. w odniesieniu do możliwości przekwalifi kowania lub nieuznania przez organ podatkowy transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi. Początek strony Kiejstut Żagun Innovation Box – domknięcie łańcucha zachęt fi skalnych na działalność rozwojową Od 1.01.2019 r. obowiązują przepisy o Innovation Box (znanego w innych krajach pod nazwą Patent Box, IP Box), czyli preferencyjne opodatkowanie stawką 5% dochodów z patentów i innych praw własności intelektualnej. Nowe przepisy w tym zakresie zostały wprowadzone zarówno do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – jak i do ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych. Ulgi typu IP Box obowiązują w wielu krajach (m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Francji) i mają one na celu wspieranie rozwoju technologii i kreowanie wysokojakościowych miejsc pracy w innowacyjnych sektorach. Rozwiązanie przyjęte w Polsce zostało opracowane według obowiązującego standardu OECD dla ulg bazujących na dochodach z praw własności intelektualnej, BEPS Działanie nr 5 Modifi ed Nexus Approach. Początek strony Cezary Krysiak, Dawid Widzyk, Paolo Janiszewski Opodatkowanie transakcji wirtualnych Transakcje realizowane na kryptowalutach stanowią przykład operacji dokonywanych poza regulowanym systemem obrotu o rosnącym poziomie doniosłości. Istotny wzrost zainteresowania obrotem kryptowalutami w Polsce doprowadził do konieczności wprowadzenia przepisów umiejscawiających je w systemie polskiego prawa podatkowego. Do końca 2018 r. przysporzenia z obrotu kryptowalutami kwalifi kowano do praw majątkowych. Z kolei od 1.01.2019 r. zostały one bezpośrednio ujęte w przepisach polskich ustaw podatkowych. Obecnie zatem przychody z obrotu kryptowalutami są kwalifi kowane odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych i zysków kapitałowych. Polski ustawodawca powinien zmierzać w stronę jak najbardziej prawidłowego i precyzyjnego umiejscowienia dochodów z kryptowalut w ramach utrwalonego podziału źródeł przychodów w ustawach podatkowych. W dalszej kolejności warte rozważenia może być ustanowienie systemu zachęt dla podatników, przewidzianych w ustawach o podatkach dochodowych. Początek strony dr Wojciech Dmoch Zasada adekwatności w teorii i praktyce: rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami Badając zagadnienie rozliczania w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami poruszamy się w obszarze pojęcia niemającego defi nicji legalnej oraz wyłącznie w zakresie jednego przepisu ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. Tak zakreślone granice mogą stanowić przesłankę pozytywną dla badającego wspomniane zagadnienie poprzez ograniczenie zakresu norm prawnych, które należy zinterpretować i zastosować. Jednak jeśli interpretując te normy nie znajdziemy jednoznacznego rozstrzygnięcia każdego przypadku rozliczania w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami, to wspomniane granice stają się przesłanką negatywną dla dokonania prawidłowego rozliczenia tych kosztów. W praktyce stosowania art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p., bo o tej właśnie normie prawnej jest mowa, orzecznictwo sądów administracyjnych wypracowało interesujący i pomocny pogląd, zgodnie z którym potrącenie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami, odpowiadających uzyskanym przychodom, oznacza adekwatność potrącanych kosztów w stosunku do uzyskanych przychodów. Tak więc kluczem warunkującym dokonanie prawidłowego rozliczenia w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami jest adekwatność, inaczej odpowiedniość odliczanych kosztów i uzyskanych przychodów. Stosując ten klucz, w niniejszym artykule przedstawiono zasady dotyczące rozliczania w czasie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami w przypadku, gdy przychody są uzyskiwane przez podatnika periodycznie, przy czym mogą być one uzyskane w tym samym roku, w którym został poniesiony koszt bezpośrednio związany z uzyskiwanymi przychodami, jak również w latach następnych po zakończeniu tego roku, w którym został poniesiony ten koszt. Początek strony Paweł Suchocki Odpowiedzialność podatkowa członków organów zarządzających zagranicznych spółek jako osób trzecich „Gdyby w przypadku spółki [Societata’a Responsabilita’ Limitata z Włoch – przyp. aut.] nawet nie byłoby uprawnione proste zastosowanie do odpowiedzialności za jej zaległości podatkowe art. 116 Ordynacji podatkowej, to nie może być wątpliwości, że przepis ten powinien być jednak zastosowany odpowiednio – na podstawie art. 116a Ordynacji, który pozwala na takie «odpowiednie» stosowanie zasad wynikających z art. 116 do przeniesienia odpowiedzialności za zaległości innych osób prawnych”. (Teza rozstrzygnięcia) Początek strony

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.