Promocja!

ISBN

54,00 

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

TEMAT MIESIĄCA Hanna Litwińczuk Przekwalifikowanie (nieuznanie) transakcji dokonanej pomiędzy podmiotami powiązanymi w świetle regulacji o cenach transferowych przed i po 1.01.2019 r. str. 12 GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH Dariusz M. MalinowskiMały podatnik w podatkach dochodowych – wyliczenie limitu uprawniającego str. 3 PROFESJONALIŚCI O PODATKACHstr. 6 PRAKTYKA SKARBOWA str. 9 PODATKI Kiejstut Żagun Innovation Box – domknięcie łańcucha zachęt fiskalnych na działalność rozwojową str. 19Cezary Krysiak, Dawid Widzyk, Paolo Janiszewski Opodatkowanie transakcji wirtualnych str. 25 Wojciech Dmoch Zasada adekwatności w teorii i praktyce: rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami str. 36 ORZECZNICTWO Paweł Suchocki Odpowiedzialność podatkowa członków organów zarządzających zagranicznych spółek jako osób trzecich str. 46 Przegląd orzecznictwa SAstr. 54 Przegląd orzecznictwa TSstr. 57 AKTUALNOŚCI Z BRUKSELIstr. 63 Prenumerata PP str. 64 prof. dr hab. Hanna Litwińczuk Przekwalifi kowanie (nieuznanie) transakcji dokonanej pomiędzy podmiotami powiązanymi w świetle regulacji o cenach transferowych przed i po 1.01.2019 r. Artykuł jest kontynuacją artykułu zamieszczonego w „Przeglądzie Podatkowym” 2018/10, którego przedmiotem była analiza relacji pomiędzy regulacjami o cenach transferowych a ogólną normą przeciwko unikaniu opodatkowania w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. W niniejszej części zagadnienie zostało uzupełnione o uwagi dotyczące regulacji o cenach transferowych obowiązujących od 2019 r. w odniesieniu do możliwości przekwalifi kowania lub nieuznania przez organ podatkowy transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi. Początek strony Kiejstut Żagun Innovation Box – domknięcie łańcucha zachęt fi skalnych na działalność rozwojową Od 1.01.2019 r. obowiązują przepisy o Innovation Box (znanego w innych krajach pod nazwą Patent Box, IP Box), czyli preferencyjne opodatkowanie stawką 5% dochodów z patentów i innych praw własności intelektualnej. Nowe przepisy w tym zakresie zostały wprowadzone zarówno do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – jak i do ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych. Ulgi typu IP Box obowiązują w wielu krajach (m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Francji) i mają one na celu wspieranie rozwoju technologii i kreowanie wysokojakościowych miejsc pracy w innowacyjnych sektorach. Rozwiązanie przyjęte w Polsce zostało opracowane według obowiązującego standardu OECD dla ulg bazujących na dochodach z praw własności intelektualnej, BEPS Działanie nr 5 Modifi ed Nexus Approach. Początek strony Cezary Krysiak, Dawid Widzyk, Paolo Janiszewski Opodatkowanie transakcji wirtualnych Transakcje realizowane na kryptowalutach stanowią przykład operacji dokonywanych poza regulowanym systemem obrotu o rosnącym poziomie doniosłości. Istotny wzrost zainteresowania obrotem kryptowalutami w Polsce doprowadził do konieczności wprowadzenia przepisów umiejscawiających je w systemie polskiego prawa podatkowego. Do końca 2018 r. przysporzenia z obrotu kryptowalutami kwalifi kowano do praw majątkowych. Z kolei od 1.01.2019 r. zostały one bezpośrednio ujęte w przepisach polskich ustaw podatkowych. Obecnie zatem przychody z obrotu kryptowalutami są kwalifi kowane odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych i zysków kapitałowych. Polski ustawodawca powinien zmierzać w stronę jak najbardziej prawidłowego i precyzyjnego umiejscowienia dochodów z kryptowalut w ramach utrwalonego podziału źródeł przychodów w ustawach podatkowych. W dalszej kolejności warte rozważenia może być ustanowienie systemu zachęt dla podatników, przewidzianych w ustawach o podatkach dochodowych. Początek strony dr Wojciech Dmoch Zasada adekwatności w teorii i praktyce: rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami Badając zagadnienie rozliczania w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami poruszamy się w obszarze pojęcia niemającego defi nicji legalnej oraz wyłącznie w zakresie jednego przepisu ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. Tak zakreślone granice mogą stanowić przesłankę pozytywną dla badającego wspomniane zagadnienie poprzez ograniczenie zakresu norm prawnych, które należy zinterpretować i zastosować. Jednak jeśli interpretując te normy nie znajdziemy jednoznacznego rozstrzygnięcia każdego przypadku rozliczania w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami, to wspomniane granice stają się przesłanką negatywną dla dokonania prawidłowego rozliczenia tych kosztów. W praktyce stosowania art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p., bo o tej właśnie normie prawnej jest mowa, orzecznictwo sądów administracyjnych wypracowało interesujący i pomocny pogląd, zgodnie z którym potrącenie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami, odpowiadających uzyskanym przychodom, oznacza adekwatność potrącanych kosztów w stosunku do uzyskanych przychodów. Tak więc kluczem warunkującym dokonanie prawidłowego rozliczenia w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami jest adekwatność, inaczej odpowiedniość odliczanych kosztów i uzyskanych przychodów. Stosując ten klucz, w niniejszym artykule przedstawiono zasady dotyczące rozliczania w czasie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami w przypadku, gdy przychody są uzyskiwane przez podatnika periodycznie, przy czym mogą być one uzyskane w tym samym roku, w którym został poniesiony koszt bezpośrednio związany z uzyskiwanymi przychodami, jak również w latach następnych po zakończeniu tego roku, w którym został poniesiony ten koszt. Początek strony Paweł Suchocki Odpowiedzialność podatkowa członków organów zarządzających zagranicznych spółek jako osób trzecich „Gdyby w przypadku spółki [Societata’a Responsabilita’ Limitata z Włoch – przyp. aut.] nawet nie byłoby uprawnione proste zastosowanie do odpowiedzialności za jej zaległości podatkowe art. 116 Ordynacji podatkowej, to nie może być wątpliwości, że przepis ten powinien być jednak zastosowany odpowiednio – na podstawie art. 116a Ordynacji, który pozwala na takie «odpowiednie» stosowanie zasad wynikających z art. 116 do przeniesienia odpowiedzialności za zaległości innych osób prawnych”. (Teza rozstrzygnięcia) Początek strony

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights