Promocja!

Przegląd Podatkowy – Nr 2/2020 346 / Dostępność:

56,25 

SKU: 126964 Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

TEMAT MIESIĄCA Monika Laskowska Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania str. 11 GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH Dariusz M. MalinowskiPodatkowe konsekwencje zbycia wierzytelności własnych str. 3 PROFESJONALIŚCI O PODATKACH Wojciech MorawskiTo już piąty rok dyskusji o wyrokach sądów w sprawach podatkowych w Toruniu! V Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 6–7.03.2020 r., Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniustr. 6 Bożena CiupekKonferencja Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych pt. Instrumenty przeciwdziałanianadużyciom podatkowym a finanse przedsiębiorstwstr. 7 PRAKTYKA SKARBOWA Tomasz Janicki, Natalia KociakNietypowe koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznychstr. 9 PODATKI Marek Sienkiewicz, Marcin Zwolenik Polska Strefa Inwestycji. Czy zwolnieniu z opodatkowania powinien podlegać jedynie dochód generowany z nowej inwestycji? str. 19Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz Odliczanie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-225/18, Grupa Lotos str. 26 Magdalena Jaworska, Michał Mioduszewski Stawka 0% VAT w eksporcie towarów a nieustalony nabywca. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-653/18, Unitel str. 34 ORZECZNICTWO Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk Niedopuszczalność wykorzystania art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. jako klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania str. 39 Iwona KaczorowskaPrzegląd orzecznictwa SAstr. 47 Krzysztof Lasiński-SuleckiPrzegląd orzecznictwa TSstr. 50 Ewa PrejsPrzegląd orzecznictwa TSstr. 52 LINIE ORZECZNICZE Marek SondejRozpoczęcie użytkowania części budynku jeszcze niewykończonego ostatecznie a powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomościstr. 59 AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI Filip MajdowskiAktualności z Brukselistr. 62 Prenumerata PP str. 64 dr Monika Laskowska Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania Od połowy 2019 r. w Polsce można ubiegać się o rozwiązanie międzynarodowego sporu w zakresie podwójnego opodatkowania dochodu z zastosowaniem unijnych procedur rozstrzygania sporów. Nowymi mechanizmami zostały objęte wszystkie zagadnienia dotyczące podatków dochodowych objęte zakresem stosowania podatkowych umów międzynarodowych. Podstawą do wszczęcia tych procedur pozostają podatkowe umowy międzynarodowe. Jednakże, tryb i sposób przeprowadzenia tych procedur został ujednolicony dla państw członkowskich Unii Europejskiej poprzez dyrektywę Rady (UE) 2017/1852 z 10.10.2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej – dalej dyrektywa 2017/1852 – która została wdrożona do polskiego systemu podatkowego odrębną ustawą. W artykule omówiono przyjęte w tej ustawie rozwiązania. Początek strony Marek Sienkiewicz, Marcin Zwolenik Polska Strefa Inwestycji. Czy zwolnieniu z opodatkowania powinien podlegać jedynie dochód generowany z nowej inwestycji? Niniejszy artykuł ma na celu analizę zakresu zwolnienia z podatku dochodowego udzielanego przedsiębiorcom prowadzącym działalność na podstawie Decyzji o Wsparciu, w ramach nowego programu wsparcia, jakim jest Polska Strefa Inwestycji. Autorzy podejmują się udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy na podstawie nowych regulacji w przypadku, gdy przedsiębiorca planujący nową inwestycję otrzyma Decyzję o Wsparciu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zakładu, gdzie była prowadzona dotychczasowa inwestycja, zwolnieniu z podatku dochodowego będzie podlegał cały dochód z działalności wskazanej w otrzymanej decyzji, czy jedynie dochód wygenerowany z nowej inwestycji – zgodnie z tzw. podejściem projektowym. W artykule zwrócono również uwagę na wnioski płynące z wydawanych interpretacji indywidualnych oraz treści interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Autorzy przeanalizowali także praktyczne konsekwencje przyjęcia podejścia projektowego dla inwestorów. Początek strony dr Beata Rogowska-Rajda, dr Tomasz Tratkiewicz Odliczanie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-225/18, Grupa Lotos Artykuł przypomina najważniejsze zasady dotyczące stosowania klauzuli standstill w kontekście stanowiska TS wyrażonego w wyroku z 2.05.2019 r., C-225/18, Grupa Lotos SA przeciwko Ministrowi Finansów – dalej wyrok TS C-225/18, Grupa Lotos – o dopuszczalności odliczenia usług noclegowych i gastronomicznych przez podatników świadczących usługi turystyki. W artykule dokonano także analizy treści przepisów w powyższym zakresie i ustalenia, czy faktycznie w Polsce doszło od 1.12.2008 r. do rozszerzenia zakresu sytuacji wyłączających prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych Początek strony Magdalena Jaworska, Michał Mioduszewski Stawka 0% VAT w eksporcie towarów a nieustalony nabywca. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-653/18, Unitel Wyrok Trybunał Sprawiedliwości z 17.10.2019 r., C-653/18, Unitel Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie – dalej wyrok TS C-653/18, Unitel – dotyczy bardzo istotnej kwestii odnoszącej się do obrotu towarowego z krajem trzecim w przypadku nieustalonego nabywcy, a w szczególności możliwości zastosowania przez podatnika zerowej stawki VAT dla eksportu potwierdzonego przez organy celne w sytuacji, gdy dane nabywcy wskazanego na wystawionej fakturze nie odzwierciedlają rzeczywistego nabywcy towarów. W dotychczasowej praktyce polskie organy podatkowe co do zasady odmawiały skorzystania z preferencyjnej stawki, jeśli eksportowane towary zostały w rzeczywistości nabyte nie przez podmioty wykazane na fakturach, lecz przez innych nieustalonych nabywców. Prezentowany wyrok zapewnia podatnikom istotny argument w przypadku kwestionowania przez organy podatkowe prawa do zastosowania stawki 0% z powodu dostawy do nieustalonego nabywcy. Może nawet otworzyć drogę do odzyskania nadpłaconego podatku w eksporcie towarów. Początek strony prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, dr Michał Wilk Niedopuszczalność wykorzystania art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. jako klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania „1. Wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów muszą być wynikiem racjonalnego i celowego działania podatnika. 2. Jeśli po stronie Spółki nie występują żadne uzasadnione podstawy, a mimo to Spółka wyzbywa się prawa ochronnego do wytworzonego znaku towarowego, który jest nadal niezbędny do jej funkcjonowania, to trudno mówić tu o kosztach poniesionych w celu osiągnięcia przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.” (Teza rozstrzygnięcia) Początek strony

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.