Promocja!

Przegląd Podatkowy – Nr 1/2024 [393]

Original price was: 99,00 zł.Current price is: 74,25 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2024

Spis treści

GŁOS DORADCÓW  PODATKOWYCHDariusz M. MalinowskiAktualne regulacje dotyczące opodatkowania tzw. dochodów  nieujawnionych, str. 3TEMAT MIESIĄCABogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech MorawskiPosiadanie przez podmiot z raju podatkowego pośrednio udziałów w polskiej spółce holdingowej. Sherlock Holmes i Św. Juda Tadeusz na tropie w 80 dni dookoła giełdowego świata, str. 6PODATKIMałgorzata MilitzKontrowersje wokół przedawnienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do rozliczenia w kolejnych okresach rozliczeniowych, str. 18ORDYNACJA PODATKOWAPrzemysław StolarskiOględziny i przeszukanie jako przykład specjalnych uprawnień organów podatkowych na gruncie kontroli podatkowej, str. 24Justyna SkwirowskaZasada in dubio pro tributario na przykładzie orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawie opodatkowania zbycia nieruchomości poza działalnością gospodarczą, str. 38ORZECZNICTWOIwona StrzelecPrzegląd orzecznictwa SA, str. 49Ewa PrejsPrzegląd orzecznictwa TS, str. 53Krzysztof Lasiński-SuleckiPrzegląd orzecznictwa TS, str. 59AKTUALNOŚCI Z BRUKSELIFilip MajdowskiAktualności z Brukseli, str. 62

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

Drodzy Czytelnicy, od 1.01.2022 r. obowiązują rewolucyjne przepisy dotyczące zmian w opodatkowaniu holdingów. Ustawodawca, wprowadzając tzw. reżim holdingowy do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, miał na celu zachęcenie podatników do tworzenia i relokowania spółek holdingowych na terytorium Polski. Instytucja PSH miała stać się jeszcze atrakcyjniejsza od 1.01.2023 r., po wejściu w życiu zmian wprowadzonych Polskim Ładem 3.0. Regulacje dotyczące opodatkowania holdingów nie spełniły jednak wszystkich stawianych im oczekiwań. Przede wszystkim jeden z warunków do uznania spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych za PSH i w związku z jego spełnieniem przyznanie spółce preferencji w opodatkowaniu CIT – jest niemożliwy do zweryfikowania oraz nieracjonalny. Materię tę komentujemy w artykule pt. Posiadanie przez podmiot z raju podatkowego pośrednio udziałów w polskiej spółce holdingowej. Sherlock Holmes i Św. Juda Tadeusz na tropie w 80 dni dookoła giełdowego świata. Zapraszam do jego lektury, gdyż temat jest istotny z praktycznego punktu widzenia i rzeczywiście wpływa na istotne pomniejszenie albo atrakcyjności instytucji PSH, albo na poczucie bezpieczeństwa tych podmiotów, które już w tym reżimie funkcjonują. Czynność oględzin połączona z przeszukaniem stanowi niewątpliwie szczególne uprawnienie organów podatkowych jako organów kontroli finansowej. Doniosłe w tym zakresie jest już samo wykorzystanie instrumentu właściwego dla czynności dochodzeniowo-śledczych w postępowaniu o charakterze administracyjnym. Nie bez znaczenia w ocenie tej doniosłości jest także element wkraczania przez organ w sferę prawa do prywatności podmiotów kontrolowanych. Choć przedmiotowe narzędzie już historycznie wiąże się w głównej mierze ze specyficznym rodzajem kontroli, jaką jest kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, to jednak zarówno w przeszłości, jak i obecnie przepisy zdają się tworzyć przestrzeń do jego szerszego zastosowania. To z kolei wywołuje określoną interakcję z obszarem ogólnych uprawnień kontrolujących do wstępu na teren nieruchomości kontrolowanego i ich oględzin oraz może zacierać granice między poszczególnymi trybami działania organu w tym zakresie. Sama instytucja natomiast, poprzez skromne uregulowanie na gruncie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa pozostawia sporo niedomówień i niejasności. Zasadne w efekcie jest wyjaśnienie i usystematyzowanie określonych zagadnień w tej materii, tym bardziej że orzecznictwo i literatura w przedmiotowym zakresie są dość ubogie. W artykule pt. Oględziny i przeszukanie jako przykład specjalnych uprawnień organów podatkowych na gruncie kontroli podatkowej omówiono istotę przedmiotowego narzędzia oraz relacje i różnice, jakie zachodzą między nim a generalną kompetencją kontrolujących do oględzin miejsc związanych z kontrolą. Przeprowadzono w tym zakresie analizę przepisów prawa oraz poglądów wyrażanych w judykaturze i w piśmiennictwie. W związku z identyfikacją wielu niejasności, autor zgłasza w analizowanej materii również wnioski de lege ferenda.   Bardzo ważna jest kwestia, czy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym lub nadwyżka podatku naliczonego z poprzednich okresów rozliczeniowych ulega przedawnieniu na podstawie art. 70 § 1 o.p. Problem występuje od dawna, lecz wciąż jest aktualny. W praktyce zarówno organów podatkowych, jak i sądów można spotkać dwa odmienne stanowiska, mające różne skutki dla podatników. W artykule W artykule pt. Kontrowersje wokół przedawnienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do rozliczenia w kolejnych okresach rozliczeniowych Autorka dokonała nie tylko prezentacji tych stanowisk, ale także wskazała, które z nich w jej ocenie, w oparciu o jakie argumenty, jest prawidłowe. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o podatku od towarów i usług przewidują wiele preferencji w kontekście dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz wojsk państw NATO bądź państw Unii Europejskiej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że przysługują one wyłącznie w określonych sytuacjach i na rzecz określonych podmiotów. Warto więc zorientować się, w jakich przypadkach podatnik jest uprawniony do zastosowania preferencji w VAT, kwestia ta nie jest bowiem wcale tak oczywista. Zagadnienie to zostało omówione w artykule pt. VAT od dostaw towarów i świadczeń usług na rzecz sił zbrojnych.   Celem artykułu pt. Zasada in dubio pro tributario na przykładzie orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawie opodatkowania zbycia nieruchomości poza działalnością gospodarczą jest analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w przedmiocie opodatkowania zbycia nieruchomości poza działalnością gospodarczą. Autorka rozważa w nim, czy w ramach orzeczeń dotyczących tego zagadnienia szerzej jest postrzegana zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, a jeżeli taka interpretacja jest prezentowana – jakie są jej przyczyny.  

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

KIK-6502:202401

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights