Promocja!

Przegląd Podatkowy – Nr 1/2019 [333]

54,00 

Na stanie

SKU: 102773 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

TEMAT MIESIĄCA Andrzej Ladziński Zmiany w ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – powrót do przeszłości str. 22 GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH Dariusz M. MalinowskiPrzychody z działalności gospodarczej. Wybrane problemy w aspekcie zamknięcia roku dla celów podatkowych str. 3 PROFESJONALIŚCI O PODATKACHstr. 6 PRAKTYKA ZAWODOWAstr. 16 PRAKTYKA SKARBOWA str. 20 CENY TRANSFEROWE Monika Laskowska Zmiany w polskich regulacjach dotyczących cen transferowych str. 29 PODATKIAneta Nowak-Piechota Podatek od wyjścia – analiza i ocena regulacji str. 34 Jakub Wirski Opodatkowanie obrotu kryptowalutami na gruncie podatków dochodowych w świetle zmian od 1.01.2019 r. – zagadnienia praktyczne str. 41 Bartłomiej Kołodziej, Wojciech Dąbrowski Pasywne stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – perspektywa usługodawców krajowych str. 49 ORZECZNICTWO Przegląd orzecznictwa SAstr. 55 Przegląd orzecznictwa TSstr. 58 Prenumerata PP str. 64 Andrzej Ladziński Zmiany w ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – powrót do przeszłości Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadza liczne zmiany w zakresie przepisów dotyczących ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Deklarowanym celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie polskich przepisów do wymogów prawa unijnego. Rzeczywistym ich skutkiem jest natomiast poszerzenie zakresu stosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i ograniczenie do absolutnego minimum możliwości korzystania z optymalizacji podatkowej. Zmiany te świadczą niestety o tym, że ich projektodawca nie rozumie charakteru prawnego ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz niewłaściwie odczytał sens przepisów obowiązujących przed 1.01.2019 r. Początek strony Monika Laskowska Zmiany w polskich regulacjach dotyczących cen transferowych Od 1.01.2019 r. w Polsce zostały wdrożone istotne zmiany w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nowe przepisy obejmują skorygowane podejście do stosowania międzynarodowego standardu dotyczącego cen transferowych (zasady arm’s length). Wśród istotnych zmian należy wymienić poszerzenie zakresu podmiotów powiązanych (np. poprzez powiązania osobiste) czy zwiększenie katalogu dopuszczalnych metod wyceny transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Skorygowane podejście do zasady arm’s length wprowadza kilka zmian, z których najważniejsza dotyczy uprawnienia organów podatkowych do stosowania instytucji uznania w przypadku zmiany charakteru transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi lub jej pominięcia. Ponadto podmioty powiązane mają obowiązek ustalania na bieżąco cen transferowych na warunkach, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie transparentności rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Początek strony dr Aneta Nowak-Piechota Podatek od wyjścia – analiza i ocena regulacji Artykuł zawiera analizę i ocenę przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego podatek od wyjścia. W pierwszej kolejności ukazany został kształt tej regulacji, analogiczny w ustawie z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – i ustawie z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – w zakresie transferu składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Następnie wskazano na odrębności dotyczące opodatkowania tym podatkiem osób fizycznych. Końcowo publikacja przedstawia krytyczne uwagi odnoszące się do koncepcji omawianego unormowania. Początek strony Jakub Wirski Opodatkowanie obrotu kryptowalutami na gruncie podatków dochodowych w świetle zmian od 1.01.2019 r. – zagadnienia praktyczne W dniu 1.01.2019 r. weszła w życie ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa nowelizująca – która dokonała istotnych zmian w opodatkowaniu obrotu kryptowalutami podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przed wskazaną nowelizacją w polskim prawie podatkowym nie obowiązywały szczególne reguły opodatkowania w tym zakresie. Celem niniejszego artykułu jest rozważenie praktycznych skutków tej zmiany w odniesieniu do zagadnień praktycznych. Początek strony Bartłomiej Kołodziej, Wojciech Dąbrowski Pasywne stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – perspektywa usługodawców krajowych Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej to jeden z ważniejszych terminów niezbędnych do właściwego ustalenia miejsca opodatkowania usług. Mimo wagi zagadnienia istnieją rozbieżności w jego defi niowaniu. Próbę wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych powyższego terminu podejmował Trybunał Sprawiedliwości, jednakże jak wynika z doświadczeń przedsiębiorców czy też organów skarbowych były to dotychczas nieudane próby. Autorzy artykułu skupiają się na defi nicji tzw. pasywnego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Podejmują próbę zdefi niowania przyczyn braku jednoznaczności powyższego terminu, wskazując na rozbieżność treści przepisów z obecnymi realiami prowadzenia działalności gospodarczej. Uzasadniają jednocześnie dlaczego pojęcie to jest niezależne od wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Na zakończenie autorzy omawiają treść pytań prejudycjalnych zadanych przez polski sąd administracyjny, które w ich ocenie mogą nie przyczynić się do dostatecznego wyjaśnienia wątpliwości w rozumieniu terminu „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” oraz formułują postulat działań legislacyjnych na poziomie unijnym w celu doprecyzowania analizowanego pojęcia. Początek strony

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

KodTowaru

KIK-6502:201901

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.