Promocja!

Przegląd Legislacyjny – Kwartalnik Rady Legislacyjnej Nr 1/2019 107 / Dostępność:

105,30 

SKU: 111299 Kategoria:

Opis

Książka ta przedstawia związki innowacyjności ze zdobywaniem trwałych przewag konkurencyjnych na światowym rynku globalnym. Zawiera diagnozę stanu innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów OECD. Autor koncentruje uwagę zwłaszcza na innowacyjności technologicznej – produktowej i procesowej. Przedstawia pozytywne i negatywne uwarunkowania dynamiki i poziomu innowacyjności zarówno przedsiębiorstw, jak i krajów. Analizuje przyczyny niskiej innowacyjności naszej gospodarki i proponuje działania zmierzające do poprawy istniejącej sytuacji.
Praca ma charakter interdyscyplinarny i choć w głównej mierze opiera się na teorii innowacji, to obejmuje swoim zakresem także dyscypliny pokrewne, mające duży wpływ na innowacyjność i konkurencyjność gospodarki.
Autor analizuje wiele zagadnień oraz prezentuje własne zdanie w sprawach spornych i dyskusyjnych dotyczących:

teorii innowacji, w tym roli „twórczej destrukcji”,
zmiany paradygmatu w teorii innowacji,
roli kapitału ludzkiego w procesach innowacji,
innowacyjności w krajach OECD i w Polsce,
związków innowacyjności technologicznej z konkurencyjnością gospodarki,
udziału MSP w tworzeniu i upowszechnianiu innowacji.

Praca Stefana Marciniaka została napisana w sposób rzeczowy, komunikatywny i kompetentny. Prowadzone przez Autora rozważania inspirują do dyskusji nad istotą współczesnych uwarunkowań procesu innowacji, które stworzyły warunki wzrostu zapotrzebowania na innowacje oraz wykształciły umiejętności wykorzystania kapitału ludzkiego.
Prof. zw. dr hab. Andrzej Pomykalski – Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka

Książka jest kierowana do wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, zainteresowanych tematem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, oraz do praktyków – decydentów różnych szczebli administracji publicznej, przedsiębiorców, menedżerów i właścicieli zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw.

Informacje dodatkowe

Waga 327 g
Wymiary 165 × 238 mm
Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rok publikacji

2019

Spis treści

ARTYKUŁY Mariola Żak (Uniwersytet Warszawski)Soft law jako instrument koordynacji regulacyjnej good governance  , str. 9 Konrad Łuczak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)Norma art. 192(2)(c) TFUE jako podstawa prawna: skutki aktu prawnego i miks energetyczny państwa członkowskiego , str. 35 Łukasz Kułaga (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)Debata dotycząca możliwości powołania się na prawo do samoobrony przeciwko podmiotowi niepaństwowemu. Implikacje konfliktu zbrojnego w Syrii  , str. 55 Krzysztof Kmąk (Uniwersytet Jagielloński)Projektowany art. 64a Kodeksu karnego (druk nr 2154) – nowa podstawa obligatoryjnego nadzwyczajnego obostrzenia kary  , str. 83 Z PRAC RADY LEGISLACYJNEJ Wykaz opinii Rady Legislacyjnej wydanych od października 2018 r. do stycznia 2019 r. , str. 111 Pełne teksty wybranych opinii i stanowisk Rady Legislacyjnej XII kadencji  , str. 113 opinia: o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (s. 113) • o projekcie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz o zmianie ustawy – Kodeks postepowania cywilnego i niektórych innych ustaw (s. 117) • o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (s. 139) RECENZJA Grzegorz Pastuszko: Andrzej Szmyt (red.), „Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018  , str. 151 BIBLIOGRAFIA Publikacje dotyczące Konstytucji, prawodawstwa i techniki legislacyjnej (wybór)  , str. 157 Lista recenzentów artykułów zgłoszonych do publikacji w „Przeglądzie Legislacyjnym” w 2018 r. , str. 159

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.