Promocja!

Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20B

Original price was: 349,00 zł.Current price is: 279,20 zł.

Bernadetta Fuchs, Ewa Rott-Pietrzyk, Grzegorz Żmij, Jacek Górecki, Jadwiga Pazdan, Jerzy Poczobut, Maciej Zachariasiewicz, Maksymilian Pazdan, Marcin Glicz, prof. AP, Marcin Kropka, Marek Świerczyński, prof. UKSW, Maria Anna Zachariasiewicz, Maria Dragun-Gertner, Michał Wojewoda, Monika Jagielska, prof. UŚ , Piotr Machnikowski, Witold Kurowski, Wojciech Klyta, Łukasz Żarnowiec

Na stanie

Opis

Prawo prywatne międzynarodowe – ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy trzech tomów Systemu Prawa Prywatnego – Tomu 20A, 20B i 20C. Są to ostatnie części tworzonego przez lata wielotomowego dzieła, które zyskało uznanie na rynku prawniczym. W przedstawianym pierwszym wydaniu Tomu 20B Sytemu Prawa Prywatnego, grono wybitnych autorów omówi szczególne kwestie związane prawem prywatnym międzynarodowym. Niniejsze dzieło wypełni lukę na rynku wydawniczym związaną z niniejszą tematyką.
W dobie integracji unijnej, powszechnej migracji, gospodarczego obrotu międzynarodowego każdy prawnik może stanąć przed pytaniem: które prawo jest właściwe w konkretnej sprawie. Odpowiedź można znaleźć w prezentowanym Tomie 20B Systemu Prawa Prywatnego. Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z prawem prywatnym międzynarodowym przez wybitnych specjalistów jest pomocne w uzasadnieniu wyboru systemu prawnego (własnego lub obcego państwa) właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy. Głównym składnikiem prawa prywatnego międzynarodowego są normy kolizyjne wskazujące prawo właściwe. Normy te rozgraniczają sfery działania systemów prawnych różnych państw w przestrzeni przez określenie ich właściwości (kompetencji). Określają kompetencję sądu do orzekania według treści norm wchodzących w skład takiego albo innego systemu prawnego, czyli wskazują, jakie prawo (prawo jakiego państwa) powinno stanowić podstawę rozstrzygnięcia danej sprawy.
Powoływane przez Autorów liczne orzecznictwo i poglądy nie tylko polskiej, ale także zagranicznej doktryny pozwolą na prawidłowe zastosowanie instytucji prawa prywatnego międzynarodowego.
Autorzy przedstawili ważne zagadnienia, dotyczące w szczególności:

zobowiązań umownych (ogólna charakterystyka uwarunkowań i właściwości prawa w zakresie zobowiązań);
wybór prawa (dopuszczalność wyboru prawa, przesłanki ważności lub skuteczności wyboru prawa, klauzule usztywniające właściwość prawa);
prawo właściwe w braku wyboru prawa (poszczególne umowy, np. sprzedaży, świadczenia usług, obligacyjne dotyczące nieruchomości, franchisingowe, dystrybucyjne, przewozu, konsumenckie, ubezpieczenia, poręczenia);
wybrane instytucje prawa zobowiązań (podmiotowe przekształcenia stosunku zobowiązaniowego, potrącenie, zagadnienia walutowe);
stosunki pracy;
zakres zastosowania statutu kontraktowego (zawarcie i ważność materialna umowy, wykładnia umowy, wykonanie obowiązków wynikających z umowy, skutki całkowitego lub częściowego niewykonania zobowiązania, różne sposoby wygaśnięcia zobowiązania, przedawnienie i utrata praw wynikających z upływu terminów, skutki nieważności umowy, domniemania i ciężar dowodu);
umowy o arbitraż;
zobowiązań z jednostronnych czynności prawnych;
zobowiązań wekslowych i czekowych;
zobowiązań pozaumownych;
kolizyjnego prawa morskiego;
prawa rzeczowego.

Prezentowana publikacja, w połączeniu z wydanym Tomem 20A, składa się na wyjątkowe, pełne, najwyższej jakości opracowanie z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego.
Zespół autorski tworzą wybitni specjaliści z omawianej dziedziny, przedstawiciele różnych ośrodków naukowych, a także praktycy. Wymienione zagadnienia opracowano z najwyższą starannością.
System Prawa Prywatnego skierowany jest zarówno do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego.

Informacje dodatkowe

Waga 1798 g
Wymiary 155 × 235 mm
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-255-6289-2

Liczba stron

1096

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights