Promocja!

Prawo budowlane. Komentarz / (Dostępny)

223,20 

Alicja Plucińska-Filipowicz, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Jędrzej Dessoulavy-Śliwiński, Jerzy Siegień, Krzysztof Kucharski, Tomasz Asman, Zygmunt Konrad Niewiadomski, sędzia NSA w st. spocz.

Opis

Szczegółowe omówienie przepisów ustawy – Prawo budowlane.
Kolejne, 11. wydanie komentarza do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne, wprowadzone m.in.:

ustawą z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1986), która wprowadza możliwość budowy domów jednorodzinnych do 70 m2, mieszczących się w całości na działce/działkach, dla których zostały zaprojektowane, bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy;
ustawą z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127), która tworzy Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków – system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. W ewidencji gromadzone będą przede wszystkim informacje dotyczące m.in. protokołu w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
ustawą z 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), która wyłącza z definicji obiektu liniowego dowieszane kable telekomunikacyjne (a w konsekwencji również z pojęcia budowli i obiektu budowlanego), a także umożliwia dokonywanie zgłoszeń robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz składanie wniosków przez Internet o pozwolenie na rozbiórkę;
ustawą z 17.12.2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 88), która uproszcza wymogi związane z budową stawów i zbiorników wodnych, wprowadzając zmianę, zgodnie z którą stawy lub zbiorniki wodne o powierzchni przekraczającej 1000 m2 i nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m, położone w całości na gruntach rolnych, byłyby wykonywane na podstawie zgłoszenia budowy, a nie pozwolenia na budowę;
ustawą z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2348), wynikające ze zmian w ustawie o drogach publicznych;
ustawą z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2398), mające charakter dostosowawczy, związany ze zmianą nomenklatury drogowej;
projektem ustawy z 1.7.2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Druk sejmowy Nr 2400), dotyczące zniesienia na gruncie przepisów budowlanych rozróżnienia dwóch rodzajów dróg kolejowych, tj. linii kolejowej i bocznicy kolejowej; zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości co do charakteru bocznicy kolejowej jako obiektu budowlanego i objęcie również tej drogi właściwością wojewody.

W publikacji omówiono również najnowszą, dużą nowelizację ustawy z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2245), będącą kolejnym etapem cyfryzacji budownictwa. Ustawa zakłada m.in.:

odejście od konieczności osobistego składania papierowej dokumentacji w urzędzie: wprowadzenie elektronicznego dziennika budowy; dokumentowanie przebiegu robót budowlanych on-line; możliwość prowadzenia w postaci cyfrowej książki obiektu budowlanego;
wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie portalu e-Budownictwo: portal będzie umożliwiał składanie wniosków, zgłoszeń i zawiadomień w formie dokumentu elektronicznego;
zmiany w zakresie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie: zastąpienie dotychczasowej formy centralnych rejestrów nowoczesnymi rejestrami i stworzenia w tym celu dedykowanego systemu teleinformatycznego.

Komentarz adresowany jest do uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów, pracowników organów administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz adwokatów, radców prawnych i sędziów. Stanowi również nieocenioną bazę wiedzy dla dydaktyków, doktorantów oraz aplikantów zawodów prawniczych.

Informacje dodatkowe

Waga 1160 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

696

ISBN

978-83-8291-231-9

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.