Promocja!

Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz / (Dostępny)

223,20 

Dariusz Okolski, Dorota Ewa Kurek, Grażyna Kuźma, Irena Skubiszak-Kalinowska, Radosław Tymiec, Łukasz Dumin

SKU: 12899 Kategoria:

Szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny.
Pozycja zawiera komentarz do następujących aktów prawnych:

ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.);
ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199);
ustawy z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 113);
art. 647–658 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121);
art. 2–11 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.)
ustawy z 16.9.2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377 ze zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

Komentarz, prezentując w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego;
postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
budowy i oddania do użytku obiektów budowlanych;
utrzymania obiektów budowlanych;
katastrofy budowlanej;
organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
przepisów karnych w zakresie Prawa budowlanego;
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Prezentowane 2. wydanie uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, w tym m.in.:

nowelę z 20.2.2015r., w której zawarto szeroko rozumiane uproszenie procedury budowlanej i zniesienie wymogu uzyskania pozwolenia na budowę w odniesieniu do budynków jednorodzinnych szczególnego rodzaju, czyli zastosowanie tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym; zmiana obowiązuje od 28.6.2015r;
zmianę w regulacji odnoszących się do budownictwa na działkach w ROD; zmiana obowiązuje od 30.4.2015 r.;
wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19.5.2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.6.2010, s. 13), która dotyczy docieplenia budynku obejmującego ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku; zgodnie z nowelizacją należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku; zmiana obowiązuje od 9.3.2015 r.;
zmianę mającą na celu przyspieszenie i usprawnienie procedur urzędowych, a tym samym ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej; jednym z najważniejszych jej celów jest wprowadzenie obowiązku określania wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych; zmiana wchodzi w życie 25.12.2014 r.;
nowelizację stanowiącą drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych; wśród najważniejszych zmian w ustawie należy wymienić (zmiana obowiązuje od 10.8.2014 r.):
wprowadzenie możliwości uzyskania ograniczonych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez techników oraz mistrzów,
skrócenie wymiaru praktyki,
umożliwienie uzyskania odrębnych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
zmianę w nazewnictwie dotychczasowych specjalności uprawnień budowlanych,
dodanie w katalogu specjalności, dla których udzielane są uprawnienia budowlane, nowej specjalności: hydrotechnicznej,
wprowadzenie instytucji patrona praktyki przy sporządzaniu projektów, którą traktuje się za równorzędną z praktyką zawodową,
wprowadzenie możliwości zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane na mocy porozumienia z uczelnią oraz możliwość uznania praktyki studenckiej za część lub całość praktyki zawodowej,
likwidacja samorządu zawodowego urbanistów,
zmiany w zakresie przynależności do izby architektów i inżynierów budownictwa;
dotyczące braku wymogu pozwolenia na budowę altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich; zmiana obowiązuje od 19.1.2014 r.;
zmianę z 26.7.2013 r., zgodnie z którą w nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej; ponadto pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolnostojących kolektorów słonecznych; zmiana obowiązuje od 11.9.2013 r.;

Waga 1556 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

880

ISBN

978-83-255-7692-9

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Shopping Cart
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights