Promocja!

Prawo bankowe / Dostępność: Dużo

59,25 

Zbigniew Ofiarski

SKU: 152762 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format

B5

Wydanie

6

Medium

Książka papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści
Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka

miękka

Liczba stron

988

Opis

Podręcznik stanowi systemowe ujęcie Prawa bankowego. Autor uwzględnia w nim w szczególności zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz ich otoczenia w postaci: • innych instytucji finansowych (np. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) uprawnionych do wykonywania niektórych czynności bankowych, a także • instytucji pożyczkowych oferujących zaspokajanie potrzeb w zakresie kredytu konsumenckiego.  Wieloaspektowo są przedstawione rozwiązania prawne tworzące system bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania sektora bankowego – kształtującego założenia polityki pieniężnej i systemu pieniężnego państwa oraz pełniącego istotną rolę w profilowaniu zasobów finansowych banków komercyjnych – w tym odnoszące się do: • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, • Komisji Nadzoru Finansowego, • Komitetu Stabilności Finansowej, • Narodowego Banku Polskiego. Wyraźnie są również akcentowane funkcje i cele nadzoru mikro- oraz makroostrożnościowego, a także narzędzia wykorzystywane do zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym.  W szóstym wydaniu podręcznika zaprezentowano całkowicie nowe regulacje prawne dotyczące: • oferowania przez banki usług w prowadzeniu lokat strukturyzowanych, • zawierania z konsumentami umów o kredyty hipoteczne lub odwrócone kredyty hipoteczne, • nowych obszarów aktywności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jako podmiotu prowadzącego przymusową restrukturyzację banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, • standardów formalnych tworzenia i funkcjonowania instytucji pożyczkowych, • roli banków w rządowych programach wspierania osób fizycznych w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Autor omawia ponadto zmiany legislacyjne: • skutkujące wykreowaniem nowych podmiotów będących partnerami banków w wykonywaniu niektórych usług bankowych (np. pośrednicy oraz agenci kredytu hipotecznego) albo uzupełniających ofertę w zakresie niektórych usług na rynku finansowym (np. instytucje pożyczkowe), • zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa podmiotów instytucjonalnych prowadzących działalność na rynku bankowym oraz w jego bezpośrednim otoczeniu, w tym:– warunki udzielania wsparcia przez Skarb Państwa dla instytucji finansowych w postaci tzw. rządowych instrumentów stabilizacji finansowej, – zasady udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych, – reguły funkcjonowania Krajowego Funduszu Gwarancyjnego; • dotyczące tworzenia i wykorzystywania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej). Regulacje publicznego i prywatnego Prawa bankowego zostały potraktowane z jednakową uwagą. Ujęcie takie jest konieczne w celu przedstawienia istoty i zakresu działalności banków, które z jednej strony są przedsiębiorstwami funkcjonującymi na wolnym rynku usług bankowych, a z drugiej strony muszą być poddawane nadzorowi i kontroli przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne krajowe lub unijne ze względu na różne ryzyka nieodłącznie związane z czynnościami bankowymi i stosunkami prawnymi nawiązywanymi przez banki z ich kontrahentami. Przedstawiona w ten sposób problematyka Prawa bankowego umożliwia zrozumienie istoty działalności bankowej, jako szczególnego rodzaju działalności gospodarczej, a także roli spełnianej przez banki w odniesieniu do innych podmiotów zgłaszających zapotrzebowanie na różne usługi bankowe, w tym przedsiębiorców oraz konsumentów.  Książka przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników – adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i sędziów, jak również dla pracowników banków oraz innych instytucji finansowych.

Stan prawny

1 lipca 2021 r.

ISBN

978-83-8246-074-2

Wersja publikacji

Książka papier

Dostępność

Dużo

DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.