Promocja!

Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz / Dostępność: Mało

186,42 

Magdalena Budyn-Kulik Patrycja Kozłowska-Kalisz Marek Kulik Aneta Michalska-Warias

SKU: 60378 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format

A5

Wydanie

1

Medium

Książka papier

Rok publikacji

2017

Spis treści
Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka

twarda

Liczba stron

528

Opis

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki pozakodeksowych przestępstw skierowanych przeciwko zasobom przyrodniczym. Dokonano w niej analizy przestępstw stypizowanych w ustawach: o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o ochronie zwierząt wykorzystywanych dla celów naukowych lub edukacyjnych, Prawo łowieckie, o rybactwie śródlądowym, o mikroorganizamach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, o ochronie prawnej odmian roślin, o leśnym materiale rozmnożeniowym, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo wodne, z zasygnalizowaniem zmian wprowadzonych nową ustawą z 20.07.2017 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych; o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Autorzy omówili szczegółowo ustawowe znamiona przestępstw stypizowanych we wskazanych ustawach (z pominięciem wykroczeń tam występujących). Zwrócili również uwagę na złożoną problematykę zbiegu przepisów oraz kwestie wymiaru kary. Opracowanie zostało wzbogacone o orzecznictwo sądów polskich, poglądy doktryny i odwołanie do powszechnie obowiązujących aktów prawa krajowego i międzynarodowego. Adresaci: Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych), jak również innych osób, które w swojej codziennej pracy mogą się zetknąć z trudnymi problemami praktycznego stosowania często niejasnych przepisów pozakodeksowego prawa karnego. Publikacja będzie przydatna także dydaktykom oraz studentom i doktorantom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o skomplikowane zagadnienia szeroko rozumianego prawa karnego.

Stan prawny

15 września 2017 r.

ISBN

978-83-8107-837-5

Dostępność

Mało

DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.