Promocja!

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2022 / (Dostępny)

183,20 

Adam Żądło, Anna Staszel, Artur Hołda, Bogdan Gajos, Izabela Leśniewska, Jacek Pukaluk, Jadwiga Szczotka, Katarzyna Trzpioła, Marek Piotrowski, Mariusz Pogoński, Mateusz Oleksy, Michał Liszka, Patrycja Kubiesa, Patrycja Mikuła, Paweł Dymlang, Paweł Ożga, Paweł Łojek, Wojciech Kaczmara

Opis

Niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2022 w kontekście bilansowym oraz podatkowym wraz z wzorami dokumentów.
Kompleksowa publikacja, łącząca omówienie pełnego rozliczenia bilansowego (sprawozdania finansowe, czynności związane ze sporządzaniem e-sprawozdań, inwentaryzacja, ustalanie wyniku finansowego, podatek odroczony itd.) z zagadnieniami podatkowymi (przychód podatkowy, koszty uzyskania przychodów, ulgi podatkowe, rozliczanie strat podatkowych, ustalanie podstawy opodatkowania).
Celem publikacji jest dostarczenie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego. Książka zawiera omówienie zmian, które weszły w życie w 2022 r. (głównie związane z tzw. Polskim Ładem) i mają wpływ na zamknięcie podatkowe 2022 r.
Opracowanie omawia również wpływ wojny w Ukrainie na sporządzenie sprawozdania finansowego oraz przychody i koszty podatkowe (zwiększone ryzyko działalności, niepewność kontynuacji działalności powoduje konieczność tworzenia odpisów aktualizacyjnych oraz rezerw). Wyjaśnia również nowe regulacje wprowadzone przez KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” oraz przedstawia wpływ zmian wartości ekonomicznych, w tym stóp procentowych na wycenę w rachunkowości.
Publikacja zawiera m.in.:

Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2022 r.
Szczegółową charakterystykę poszczególnych elementów bilansu ze szczególnym uwzględnieniem różnic między ujęciem księgowym, a podatkowym.
Szczegółowe omówienie elementów sprawozdania finansowego wraz z licznymi przykładami oraz nawiązaniem do ryzyk dotyczących sytuacji kryzysowych oraz wskaźników dyskontowych, które zależą od stóp procentowych NBP – ujawnienia z tym związane.
28 wybranych zagadnień podatkowych, które omawiają kwestie kosztów i przychodów podatkowych. Większość tych zagadnień uwzględnia aspekt zamknięcia roku oraz przypadki różnic w podejściu księgowym i podatkowym.
Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku odroczonego (z uwzględnieniem zmian podatkowych, np. w zakresie estońskiego CIT) – ta część książki stanowi płynne przejście od rozdziału „Rachunek zysków i strat” z części III „Pozostałe elementy sprawozdania” do różnic księgowo-podatkowych przedstawionych w części IV „Koszty i przychody podatkowe – wybrane zagadnienia”.
Rozliczenie przychodów i kosztów na przełomie roku w ujęciu bilansowym i podatkowym,
Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania z uwzględnieniem skutków podatkowych, które nie są bezpośrednio związane z konkretną pozycją sprawozdania (np. inwentaryzacja, zagadnienie leasingu, kontrakty długoterminowe itd.).
Omówienie zmian podatkowych z 2022 r. mających wpływ na rozliczenie 2022 r. (np. nowe zasady odliczania składki zdrowotnej i korekty roczne z tym związane, koszty finansowania dłużnego, podatek o przerzucanych dochodów, estoński CIT, dokonywanie gotówkowych płatności, podatek u źródła).
Omówienie nowego KSR 15 „ „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów””.
Nowe interpretacje podatkowe w zakresie zagadnień, które uległy zmianie w ostatnich latach dotyczące m.in. środków trwałych, rozliczeń w spółce komandytowej, podziału przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych, różnic kursowych.
Listy procedur oraz listy kontrolne związane z zamknięciem roku.
Wzory dokumentów pomocne do zamknięcia rocznego.

Dzięki tej książce dowiesz się m.in.:

Jaki jest wpływ wojny w Ukrainie i pandemii COVID-19 na zamknięcie roczne (weryfikacja zasady kontynuacji działalności, testowanie na utratę wartości aktywów, rezerwy występujące szczególnych sytuacjach, ujawnienia w informacji dodatkowych do sprawozdania, umarzanie zobowiązań).
Kiedy koszty finansowania dłużnego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
Jak w zeznaniu rocznym dokonać rozliczenia dochodów z działalności zagranicznej.

Informacje dodatkowe

Waga 2150 g
Wymiary 210 × 295 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8291-519-8

Liczba stron

1088

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.