Promocja!

Podatki 2023 z aktualizacją online. Wydanie 2. / (Dostępny)

103,20 

SKU: 21611 Kategoria:

Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych z aktualnym stanem prawnym.
Zbiór 15 ustaw wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Format A4 zapewniający wygodę korzystania w codziennej pracy.
Stan prawny: 29 czerwca 2023 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:
Ordynacja podatkowa

10.2.2023 r. ‒ Ustawa o Systemie Informacji Finansowej z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 180)
1.3.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180)
1.4.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy ‒ Ordynacja podatkowa z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 511)
22.5.2023 r. ‒ Ustawa o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 556)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1193)
14.7.2023 r. ‒ Ustawa o aplikacji mObywatel z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1234)
1.9.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059)
1.1.2024 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105)

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych

21.3.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 422)
7.7.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 422) 

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614)
14.7.2023 r. ‒ Ustawa o aplikacji mObywatel z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1234)

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

28.1.2023 r., z mocą od 1.01.2023 r.  ‒ Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 185)
1.2.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2745)
15.3.2023 r. ‒ Ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023‒2027 z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 412)
22.5.2023 r. ‒ Ustawa o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa z dnia 9 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1130)
1.1.2024 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105)
1.1.2024 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

1.28.2023 r., z mocą od 1.01.2023 r.  ‒ Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 185)
1.2.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2745)
1.3.2023 r. ‒ Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 28)
14.4.2023 r. ‒ Ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 605)
21.4.2023 r. ‒ Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 658)
26.4.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641)
22.5.2023 r. ‒ Ustawa o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1114)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa z dnia 9 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1130)
1.1.2024 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105)
1.1.2024 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059)

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

3.4.2023 r., z mocą od 1.01.2021 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 29 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 627)

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059)

Ustawa o podatku od towarów i usług

13.2.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2427)
1.4.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 556)
6.6.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059)
22.6.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 535)
30.6.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059)
15.9.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059)
1.1.2024 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 996)

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Nowy tekst jednolity z dnia 12 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 955)

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023

30.06.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1224)

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

1.7.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych z dnia 22 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1241) 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

16.3.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących z dnia 3 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 490) 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

Nowy tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1008)

Ustawa o podatku akcyzowym

16.1.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2427)
13.2.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2427)
13.2.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707)
10.5.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 877)
6.6.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059)
1.12.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2427)

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

13.2.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 28 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1178)
1.4.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 28 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1178)
1.6.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 28 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1178)

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

20.6.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1056)

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

1.3.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180)
22.5.2023 r. ‒ Ustawa o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 803)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1114)

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Nowy tekst jednolity z dnia 11 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 170)
1.3.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180)

Ustawa o opłacie skarbowej

15.3.2023 r. ‒ Ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023‒2027 z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 412)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 919)

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Nowy tekst jednolity z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 70)

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Nowy tekst jednolity z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 615)
1.4.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 177)
7.4.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 240)
21.4.2023 r. ‒ Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 658)
26.4.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641)
28.4.2023 r. ‒ Ustawa o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 588)
6.5.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 760)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 556)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059)
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1193)
14.7.2023 r. ‒ Ustawa o aplikacji mObywatel z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1234)
1.01.2024 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 996)

Ustawa o rachunkowości

Nowy tekst jednolity z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 120)
15.2.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 295)

W publikacji zamieszczono następujące ustawy podatkowe:

Ordynację podatkową,
ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
ustawę o podatku od towarów i usług,
ustawę o podatku akcyzowym,
ustawę o podatku od spadków i darowizn,
ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
ustawę o opłacie skarbowej,
ustawę o podatkach lokalnych,
ustawę o podatku tonażowym,
ustawę o doradztwie podatkowym,
ustawę o rachunkowości,
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
oraz rozporządzenia wykonawcze.

Publikacja adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, księgowych, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.

Waga 2600 g
Wymiary 210 × 295 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8291-930-1

Liczba stron

1140

Rok publikacji

2023-07-31

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Shopping Cart
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights